Mezi moje záliby patří historie, cestování, poznávání nových krajů a fotografování.
Před každou další cestou se snažím získat nějaké informace o místě, které navštívím.
Ráda se proto o své poznatky z cest podělím.

"Půjdu kamkoliv, pokud je to kupředu."
David Livingstone


Vítejte na mém blogu ...

sobota 13. března 2010

Hvězda

Na území Prahy 6 se ve stejnojmenné oboře nachází letohrádek Hvězda.
První zmínka o tomto místě je doložena z roku 993. V tomto roce byl v Břevnově založen knížetem Boleslavem II. a pražským biskupem Vojtěchem benediktinský klášter. Mezi majetkem, který patřil ke klášteru, byl i les Malejov.
Až král Ferdinand I. v Malejově založil v roce 1530 oboru, kterou nechal později obehnat zdí a zaplnil jí lovnou zvěří. Králův druhorozený syn arcivévoda Ferdinand Tyrolský tu v roce 1555 položil základní kámen letohrádku.
K jeho vzniku se váže romantický příběh. Ferdinand Tyrolský uzavřel nerovný sňatek s krásnou Filipinou Weiserovou, dcerou kupce. Byl si vědom toho, že si přidělal nemalé starosti. Nějakou dobu svůj sňatek tajil a pak se rozhodl vybudovat letohrádek, aby zde svou krásnou manželku skrýval. V oboře se však konaly četné hony a další slavnosti. Jednou dorazil na hon i panovník. Byl unavený a žíznivý, sesedl z koně, aby si na chvíli odpočinul. Tu se před ním zjevila krásná dívka se džbánem studené vody. Okouzlený císař se napil a když se později dozvěděl, kdo byla ta nádherná dívka, nedokázal se hněvat. Filipinu povýšil do šlechtického stavu a sňatek oficiálně uznal za legitimní.
Renesanční stavba na půdorysu šesticípé hvězdy byla dokončena za pouhý rok.
Letohrádek si také oblíbil zimní král Fridrich Falcký. U zdi obory byl 8. listopadu 1620 sveden závěrečný boj bitvy na Bílé hoře, ve které podlehlo stavovské vojsko vojsku císařskému. Fridrich Falcký po bitvě uprchl z Českého království. Letohrádek byl během Třicetileté války zpustošen a k jeho obnově došlo v roce 1652 za vlády Ferdinanda III. Po mnoho let byl potom využíván jako sklad střelného prachu.
Obora byla roku 1797 upravena na anglický park a ve druhé polovině 19. století byla zpřístupněna veřejnosti.
Po vzniku Československé republiky byl letohrádek po roce 1918 zrestaurován a roku 1962 byl zařažen mezi Národní kulturní památky.
V současné době je letohrádek využíván zejména k pořádání kulturních akcí.
Přilehlá obora slouží hlavně k odpočinku pro mnoho obyvatel Prahy. Konají se tu sportovní akce, jako např. orientační běhy, či akce pro děti, jako je "kouzelný les" a v zimních měsících se zde lyžuje. Na prostranství před letohrádkem jsou pořádány koncerty.
Nedaleko od obory na Bílé Hoře je vybudována mohyla na památku bitvy, která byla zhotovena v roce 1920 ke 300 letému výročí události, která změnila dějiny naší země.


Foto v Galerii zde

Žádné komentáře:

Okomentovat

MOC DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE ❤❤❤