Mezi moje záliby patří historie, cestování, poznávání nových krajů a fotografování.
Před každou další cestou se snažím získat nějaké informace o místě, které navštívím.
Ráda se proto o své poznatky z cest podělím.

"Půjdu kamkoliv, pokud je to kupředu."
David Livingstone


Vítejte na mém blogu ...

středa 22. března 2023

Jarní intermezzo

Rozhodla jsem se, že na chvilku přeruším psaní deníku a pozvu vás na jedno velice zajímavé místo. 

Možná by se více hodil název článku: "Do Pekla za krásou bledulí". 

Národní přírodní památka Peklo se nachází v údolí Robečského potoka mezi Zahrádkami u České Lípy a Českou Lípou. Jedná se o maloplošné chráněné území, které bylo roku 1967 vyhlášeno přírodní památkou. Roku 1992 byla lokalita zařazena mezi národní přírodní památky. Jako soukromá rezervace však bylo toto území vedeno už od roku 1895. Údolím vede naučná stezka NPP Peklo. Největší počty návštěvníků tu jsou zejména na jaře, kdy zde kvetou bledule jarní.

Neprostupné údolí sloužilo v dobách třicetileté války a prusko-rakouských válek obyvatelům okolních vsí jako úkryt před vojenskými oddíly a také před verbíři. Počátkem 19. století nechal hrabě Vincenc Karel Kounic upravit okolí svého zámku, nynějších Zahrádek, na romantický krajinný celek, k němuž patřilo i Peklo. Robečský potok byl splavněn a plavba na člunu patřila k oblíbeným kratochvílím šlechty, která pobývala na zámku. 

Roku 1881 byla projektována železniční trať Lovosice - Česká Lípa, která měla původně vést údolím. Na nátlak vlastivědného spolku Nordböhmischer Exkursions Club, majitele panství hraběte Albrechta Kounice a široké veřejnosti, byl projekt přepracován a v průběhu roku 1898 údolí nad osadou Karba překlenul ocelový viadukt o výšce 24 metrů a délce 209 metrů. 

Chráněné území má rozlohu 58,11 hektarů a leží v nadmořské výšce 247 - 303 metrů. Robečský potok, který vytéká z Novozámeckého rybníka, protéká pískovcovým masivem, kde vytváří skalní průrvu v délce 4 km a končí v Dubici, která je částí České Lípy, kde se vlévá do Ploučnice. Příkré skalní stěny zde vytváří impozantní pískovcový kaňon. Je zde řada jeskyní a skalních převisů. Stěny kaňonu jsou zarostlé převážně borovicemi, jsou tu i javory a lípy. Kromě již zmíněných bledulí se tu rostou i další chráněné rostliny. Vyskytují se tu i kriticky ohrožení zástupci fauny, jako je žluva hajní, volavka bílá, konipas luční, slepýš křehký a další. Celá lokalita je významným hnízdištěm ptáků. 

Údolím vede červeně značená turistická trasa, jejíž části jsou kvůli močálovému terénu vedeny po hatích.

Přijměte proto pozvání na procházku Peklem.

Zámek Zahrádky, původně Nový zámek nechala vystavět roku 1547 Kateřina z Vartenberka. 
Po bitvě na Bílé Hoře byl ve vlastnictví Albrechta z Valdštejna. 
Sňatkem jeho dcery Marie Alžběty se dostal do vlastnictví Kouniců. 
Od roku 1939 opět sňatkem  přešel do vlastnictví Lichtenštejnů. 
Po roce 1945 byl zestátněn. 
Současným majitelem je Univerzita Karlova. 
Roku 2003 zámek vyhořel. 

Peklo - v tom případě nesmí chybět čert
Nejen bledule, jsou tu i sněženky


Sasanka hajní už také kveteLadislav Lis v tomto údolí žil a měl tu kozí farmu.

Osada Karba


Peklem a čertem jsem začínala, andělem končím.