Mezi moje záliby patří historie, cestování, poznávání nových krajů a fotografování.
Před každou další cestou se snažím získat nějaké informace o místě, které navštívím.
Ráda se proto o své poznatky z cest podělím.

"Půjdu kamkoliv, pokud je to kupředu."
David Livingstone


Vítejte na mém blogu ...

úterý 16. května 2023

Italský deník 2022 - 14. část

Pokračování předchozí části


 Stále ještě úterý 21. června 2022


Našim dalším cílem bylo město Andria.

Mezi oběma městy jsme natankovali, i tady byly pohonné hmoty levnější než na Garganu. Odtud jsme pokračovali dál a na jedné z ulic Andrie, kde bylo volno, jsme zaparkovali. Vystoupila jsem z auta a vydala se k parkovacímu automatu. Přečetla jsem si jen základní informaci, že se tu za hodinu platí 80centů, stejně jako v Barlettě. Když vylezl parkovací lístek, nevěřícně jsem na něj koukala. Kdybych nečetla jen to základní a podívala se i dál, zjistila bych, že v době siesty se tu neplatí. Tak jsem nám předplatila parkování do 17:30. Tak takhle dlouho tu rozhodně nebudeme. Vzpomněla jsem si, že už se mi to jednou povedlo v Ravenně, kde jsem měla předplaceno až do pondělního rána, protože tam, kde jsme tehdy parkovali, byly bezplatné víkendy. To pondělní ráno už jsme byli oba v práci. Ale parkovat jsme tam mohli. :-) 

V parku před radnicí jsme se usadili na lavičku ve stínu a najedli se. Sice jsem manželovi navrhovala, že si zajdeme do restaurace v nákupním středisku, ale to zavrhl. „A to chceš jíst tady?“ „Klidně. Za prvé  je tady stín, za druhé mě tu nikdo nezná a za třetí už je čas oběda.“ Tak jsme pojedli v parku. Z nedaleké lavičky nás pozoroval mladý černoch a kolem nás korzovaly hrdličky a jeden holub. Všichni opeřenci v očekávání, že po nás něco zbyde. Potom jsme se vydali na obhlídku města.


Park na Piazza Umberto

Byla doba siesty a vše kolem bylo zavřené. Samozřejmě i katedrála, do které jsme se chtěli podívat. Jediný prostor, který zavřený nebyl, byly ambity u městského úřadu, které sousedily, či se spíš dělily na část městskou a část církevní, která patřila klášteru San Francesco. Ta byla oddělena mřížemi a samozřejmě tedy nepřístupná. 


Radnice sídlí v budově bývalého kláštera San Francesco.
Ten byl postaven po návratu Fridricha II. Švábského 
ze šesté křížové výpravy v roce 1230.
Roku 1813 byly výnosem Gioacchina Murata zrušeny kláštery 
a budova byla přidělena městu.


 
Klášterní dvůr San Francesco (sv. František), 
v pozadí věž stejnojmenného kostela

Květy živé a květy háčkované

Klášterní dvůr ještě jednou

Skrz mříž jsem vyfotila výzdobu klášterních ambitů


Vstup do kostela San Francesco byl uzavřen
Jediné, co jsem o tomto kostelu zjistila je to, 
že pochází ze 12. století a věž je z roku 1772.

Přicházíme na Piazza Duomo

Katedrála Santa Maria Assunta (Nanebevzetí svaté Marie) 
byla postavena ve 12. století na původní kryptě 
San Pietro in Cattedrale (sv.Petr v katedrále). 
Uvnitř jsou uloženy ostatky sv. Richarda, Svatého trnu z Ježíšovy koruny. 
Jsou zde pochovány manželky Fridricha II. 
Jolanda z Brienne a Isabela Anglická.
Zvonice stojí na základech staré langobardské veže ze 7. - 8. století.
Bohužel i zde bylo zavřeno.


Katedrála a v pozadí věž kostela San Francesco

Vévodský palác, je poněkud omšelýProstřeno

Vévodský palác z druhé strany

Piazza Vittorio Emanuele II.
Žlutá budova uprostřed dole jsou turistické informace. 
Zavřené, jak jinak...

Věž kostela San Francesco


Siesta

Uličky Andrie

V této ulici jsme nechali auto

Jediným plusem Andrie byly kašny, kde jsme si občas svlažili obličeje a ruce a potom fungující automaty s logem Londýna, nabízející nápoje včetně kávy a drobného občerstvení. Bylo horko a dusno. Město bylo liduprázdné, nepočítám-li člověka trávícího siestu na lavičce, černocha v parku a dva lidi, kteří byli u jednoho z občerstvovacích automatů.  Andrie nás trochu zklamala. Oproti Barlettě tu nebylo téměř nic. Omšelé paláce, které dokládaly dřívější slávu města, domky, které vypadaly jako dělnická kolonie, jedna hlavní ulice, kde jsme nechali auto s občasným krámkem a hodně malé historické centrum za radnicí.

Jako obvykle jsem se snažila najít informace o tomto městě, ale byly jen kusé a bylo jich málo. Čerpala jsem je z oficiálních stránek města a italské verze Wikipedie. 

Tak tedy něco málo o Andrii. První stopy osídlení pochází z období neolitu. V následujícím období, tedy eneolitu tu žili lidé v jeskyních vyhloubených v tufu. Během doby bronzové se začaly stavět válcové budovy s kuželovitými střechami, podobné trulli, jejichž pozůstatky byly nalezeny. Kolem roku 1000 př.n.l. bylo území kolonizováno kmeny z Řecka. Nejprve Lapygové, po nich Peucetové a kolem roku 800 př.n.l. Helénové. Nedaleko dnešní Andrie vzniklo město Netium, o kterém se zmiňuje starořecký geograf, historik a filosof Strabo. V období punských válek se Netium stalo útočištěm pro mnoho lidí. Pozdější středověké osady Langobardů a Byzantinců byly postaveny na ruinách původního Netia. V roce 44 n.l. evangelizoval apoštol Petr, při své cestě do Říma, Andrii. Roku 1046 do té doby byzantské území ovládli Normané a Andria se stala opevněným městem. Od 13. století ovládali území Švábové, císař a král Fridrich II. nechal v kopcích Murge vybudovat slavný Castel del Monte. Vláda dynastie Angevin v Andrii byla později vystřídána Aragonci a trvala až do roku 1496. Od roku 1503 zde vládli Španělé, stejně jako v nedaleké Barlettě. Od roku 1552 až do 18. století vládli Andrii vévodové Carafa. V době Neapolské republiky bylo město obléháno francouzskou armádou a dostalo se pod nadvládu Bourbonů. Za vlády Josepha Bonaparta a Gioacchina Murata byl zrušen feudální systém a také některé kláštery. Po zrušení velkostatků a konfiskaci církevního majetku došlo k rozvoji zemědělské výroby a ke kvetoucím řemeslům. Město rostlo. Díky ekonomickému rozvoji nebyla Andria postižena emigrací, na rozdíl od spousty jiných italských měst. Za druhé světové války bylo město zdevastováno Němci.

Současná Andria má 97 tisíc obyvatel.


Cestou k dalšímu cíli  jsme objevili další kostel, foceno z auta.

Vrátili jsme se zpátky k autu a vydali se k hlavnímu cíli dne. Tím byl již zmíněný Castel del Monte. Vyjeli jsme z města a stoupali náhorní plošinou Murge k našemu cíli. Už z dálky byla nezaměnitelná stavba na kopci vidět.

Co mně překvapilo, byla obrovská návštěvnost. Nahoru k pevnosti se zajet nemůže, ale něco přes kilometr je vlevo u silnice obrovské parkoviště. Byla zde spousta autobusů a aut. A to byl všední den. Ceny lidové, parkování za auto je za 5€. Pán, obsluhující parkoviště se nás ptal, zda půjdeme „a piedi“, tedy pěšky, či zda využijeme „navetta“. Zvolili jsme variantu číslo dvě. Měli jsme v nohách už několik kilometrů v Barlettě a Andrii. Bývali jsme zvyklí chodit, ale sem jsme přijeli hlavně proto, abych znovu nabrala síly. A v horku 35°C a dusnu stoupat nahoru, by mi určitě síly nedodalo. Pán nás nasměroval na opačnou stranu parkoviště, odkud jezdí nahoru každých 10 minut autobus. Koupili jsme si lístky, cena 1€ na osobu nás mile překvapila a stoupli jsme si k zastávce, kam by autobus měl přijet. Zůstala jsem tam stát sama, muž vedro nevydržel a uchýlil se do blízké restaurace pod střechu. Když se autobus objevil, z hospody se vyřítila parta Němců a já si všimla, že téměř většina má respirátory a pár lidí roušky. Bylo to jedno z mála omezení, které v té době v Itálii ještě platilo. No výborně. K čemu mi je strategická pozice pro nástup, když mi chybí náhubek. Nějaké respirátory máme v autě, ale než tam jeden z nás dojde, autobus odjede. Manžel měl v batohu naštěstí dvě chirurgické roušky a než jsme si je nandali, byl autobus plný a měli jsme to jen k stání. Ale než šlapat pěšky nahoru, raději si v autobuse postojíme. Němci byli velice hluční, muž mi něco říkal, ale já ho neslyšela. Tak jsme jen v omezeném prostoru gestikulovali. Autobus dojel na plácek pod pevností. Bylo tu několik stánků se suvenýry a odtud vedla cesta nahoru. Hluční Němci se řítili rovnou dovnitř a my raději obešli stavbu po mírně stoupajícím chodníku dokola. 


Minuli jsme schody ke vchodu a pokračovali dálVýhled do okolní krajiny


Několik informací, než vstoupíme dovnitř. Pevnost Castel del Monte nechal postavit v roce 1240 císař Svaté říše římské a král Sicílie Fridrich II. na vrcholu kopce ve výšce 540 m n.m. Podle některých pramenů to byl právě Fridrich II., kdo budovu sám navrhl. Byla postavena na troskách předchozí langobardské pevnosti, později normanské. Když roku 1250 císař Fridrich II. zemřel, stavba ještě nebyla zcela dokončena. I přesto se zde roku 1246 konala svatba Fridrichovy dcery Violanty s hrabětem Riccardem Sanseverinem z Caserty. Sám Fridrich II. údajně užíval Casteĺ del Monte jako lovecký zámek. Ovšem doklady o tom, že by v této krajině byl lovecký revír, neexistují. Na druhou stranu se v horním patře pevnosti nachází místnost věnovaná sokolnictví. Fridrichův syn Manfred zde věznil účastníky spiknutí z roku 1253 a dle záznamů tu později Karel I. z Anjou věznil dlouhé roky Fridrichovy vnuky. Vězení to však bylo pohodlné a současně málo bezpečné. Pevnost byla postavena bez součástí nutných k běžnému životu. Není tu kuchyně, spižírna ani stáje. Je tedy možné, že si velmi vzdělaný císař Fridrich II. nechal postavit místo, kde by se mohl nerušeně věnovat nejen zábavě, ale i své oblíbené matematice a astrologii. Majitelé pevnosti se střídali, v 17. století byla na dlouhou dobu opuštěna. V té době zmizelo nejen vybavení, ale i mramorové obložení stěn. Dochovalo se jen za hlavicemi sloupů. Objekt sloužil jako úkryt pro pastýře, bandity a politické uprchlíky. Byl také na čas vězením. V roce 1876 se stal majetkem italského státu a od  roku 1879 začala jeho obnova. Restaurování pokračovalo s přestávkami až do roku 1981. V roce 1996 byla památka zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.  

Půdorys Castel del Monte
Zdroj: Internet

Koncepce stavby vychází z přesných matematických vztahů s využitím čísla osm. Půdorys má tvar pravidelného osmiúhelníku a má osm nárožních věží, také s osmiúhelníkovým půdorysem. Věže měří 24 metrů, tedy trojnásobek čísla osm. Uvnitř se nachází osm síní. Osm stěn má i nádvoří, zdobené osmi gotickými oblouky. Tato matematická přesnost probouzí zvědavost a představivost stavitelů, vědců, astrologů a v neposlední řadě i ezoteriků. Jen pro zajímavost - koruna Svaté říše římské je také osmiboká. A ležatá osmička v matematice značí nekonečno. Stavba úzce souvisí s astrologií. Svědčí o tom to, že oknem nad portálem, směřujícím na východ, dvakrát do roka vždy o rovnodennosti proniká na nádvoří sluneční paprsek a dopadá přesně na místo, kde se kdysi nacházel záhadný reliéf ženy. Převládajícím materiálem zde je vápenec. Jako další je bílý mramor a korálová brekcie.  Přetrvávající nejasnosti o účelu stavby a majestátní vzezření lákají nejen odborníky, ale i spousty běžných návštěvníků prohlédnout si toto unikátní dílo středověké architektury. 

Přijměte pozvání na místo, kterému se také říká "Koruna Apulie".


Vstup do pevnosti

Chodník nás dovedl před vstupní schodiště. Zaplatili jsme 7€ vstupného za osobu a vešli do vnitřního nádvoří. Tady jsme lehce zaváhali, všimli jsme si totiž skupin s průvodcem. To máme také čekat na nějakou skupinu? Vrátila jsem se do pokladny s dotazem, zda můžeme po památce chodit sami a také zda nemají nějaký tištěný text, abychom se orientovali. Chodit jsme sami mohli a text měli pouze v angličtině. Tak jo! Prohlédli jsme si interiéry a potom po hodně kluzkých mramorových schodech vystoupali do patra. Celou dobu jsem se děsila toho, že někdo půjde proti nám dolů. Až nahoře jsem zjistila, že dolů se chodí druhými schody a došlo mi, že jsem dole zaregistrovala ceduli, že se „tam nesmí“. Shora jsme se dívali dolů na nádvoří, kde pořvávali Němci, se kterými jsme jeli nahoru. Prošli jsme si celé horní patro a pak se vydali dolů. Lesklá mramorová plocha na jedné straně, na druhé středový sloup schodiště a pod nohama oleštěné mramorové schody. Už musely hodně pamatovat, blýskaly se jako zrcadlo, či jako palec nohy sv. Petra ve Vatikánské bazilice. Ten se také leskne jako zrcadlo. Přiznám se, že jsem byla šťastná, že jsem schody dolů zvládla bez pádu.
Hlavice sloupu z korálové brekcie, což je starobylý mramor

Zde pravděpodobně byl zdroj tepla

 


Detail vstupního portálu s pozůstaky lvů z korálové brekcieJako zajímavost lze uvést, že Castel del Monte je vyobrazen na rubové straně italské mince v hodnotě 1 eurocent.

Pomalu jsme se vraceli k místu, kde jsme vystoupili z autobusu. Čekalo tu hodně lidí, slyšeli jsme francouzštinu a všimli si party japonských turistů. Při čekání jsme zaregistrovali, že nahoru přijel obytný vůz. Podle značky z Mnichova. Zajeli na bok, vytáhli židle a začali kempovat. A byli podobně hluční, jako ta parta, se kterou jsme jeli nahoru. Jako kdyby jim patřil svět. Přehlédnout na silnici a u vjezdu několikrát se opakující upozornění a dopravní značky, na kterých je v několika jazycích napsáno, že nahoru smí autobus, policie a sanitka, může jen blbec. Lehce odbočím, když jsme byli v dubnu na Kramolíně na stezce korunami stromů, přijela nahoru dvě auta. Jak jinak, než z Německa.

Když autobus přijel, ti mladí a zdatní zaujali místa k sezení. Kdyby musel autobus při sjíždějí dolů prudce zabrzdit, asi bych pána, kterého jsem měla na zádech, vytlačila oknem ven. Naštěstí jsme dojeli dolů v pohodě a já si vzpomněla na povídku Šimka a Grosmanna Jízda pražskou tramvají, kde zaznělo: „Už jsi jel na splašený krávě?“ „Ne, nejel.“ „To máš stejný, akorát se míň mačkáš.“ :-D

Po vystoupení z autobusu jsme si dole koupili publikaci o této památce a dvě pohlednice. V Barlettě jsem na to zapomněla a v Andrii bylo všude zavřeno. Zvažovali jsme ještě návštěvu Canosy, ale shodli jsme se, že jsme dost unaveni. 35°C a k tomu něco přes 12 km v nohách nám oběma stačilo.

V restauraci jsme si dali kávu a koupili si lahev ledového čaje. Naše zásoby pití došly a cesta je daleká. Pak jsme se vydali stejnou cestou zpátky. Nakonec nebyla, v Andrii jsme špatně odbočili, trochu zakufrovali a odměnou nám bylo vidět další kostel, který byl po cestě. Ale město jako celek se nám moc nelíbilo. 


Dvě fotografie z večerního průjezdu Andrií. 
Zde Porta San Andrea
Možná to chtělo více času, abychom objevili další památky.

Blížili jsme se k Barlettě a já si vzala náš starý italský autoatlas, abych muže navigovala a nemuseli jsme projíždět městem. Povedlo se a my vyjeli na silnici, po které jsme ráno přijeli. Už za Margheritou di Savoia jsme viděli za mořem siluetu Gargana a pak si všimli mraků. Že by se počasí pokazilo? Když jsme přijeli blíž zjistili jsme, že to nejsou mraky, ale dva rozsáhlé požáry, nad nimiž létala letadla, která nabírala vodu v moři a snažila se požár hasit. Doufali jsme, že bude možné kolem projet, protože v opačném případě bychom se museli vrátit přinejmenším do Zapponeta a požářiště objet. Naštěstí byla silnice průjezdná. Na krajnicích však byly připraveny hasičské vozy, vojáci a policisté, kteří regulovali dopravu. Všude kolem spousta kouře a také spousta čumilů.Letadlo Canadair. 
Podobná pomáhala i minulý rok u nás v NP České Švýcarsko.

Za Manfredonií jsme se zastavili v nákupním centru. Potřebovali jsme hlavně koupit pečivo a pití, které nám mizelo rychlostí tajícího sněhu. Potom jsme se po pobřežní komunikaci vraceli zpátky do Vieste, kam jsme dorazili chvilku před osmou. 

U recepce jsme narazili na paní domácí, která se nás ptala, kde jsme byli. Povykládali jsme jí, co všechno jsme viděli a ona nám pak pověděla, že ten požár byl i v televizi. Byla také trochu zklamaná, když jsem jí řekla, že se nám Andria tolik jako Barletta nelíbila. Doufám, že odtud nepocházela.

V apartmánu jsem udělala rychlou večeři a po ní jsme asi hodinu seděli na terase. Cítila jsem značnou únavu a i na mém muži bylo vidět, že toho má za celý den dost. Dali jsme si sprchu a v půl jedenácté zalehli. V noci jsem měla divoké sny.


Pokračování příště.


25 komentářů:

 1. Alenko to je další zajímavá část Tvého deníčku. Obdivuji Tě, že si vše takto dokážeš zapisovat. Máš to vše moc hezky doplněné fotografiemi. Mně osobně se líbí ta pevnost. Italská architektura je velice zajímavá a krásná. Děkuji Ti a těším se na další pokračování. Přeji Ti krásné jarní dny i se vzpomínkami na letní dovolenou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jaruško, moc děkuji. 💓🍀 Zapisuji si vše už několik let. Ale u těchto dvou pokračování jsem proseděla dost času nad weby jednotlivých měst a míst, abych své poznámky doplnila o fakta. Castel del Monte je opravdu krásný a stojí za návštěvu. Tu jsme plánovali už několikrát, ale vyšlo to až loni.
   Děkuji za přání hezkých jarních dnů. Mám je teď naplněné prací, dnes jsem půl dne stěhovala ven truhlíky a květináče. Sama. Muž stále nesmí nic těžkého zvedat. Myšlenkami jsem občas u další cesty, na kterou bychom se měli vydat 3. června. Snad do té doby zvládnu vše zasadit a umístit. Dnes mi byl pomoci s těžkými květináči zeť. Je zlatý.
   Jaruško, měj hezké květnové dny. 🌞🌸

   Vymazat
 2. Tak ta pevnost pisobi impozantne, i pres komplikace to urcite stalo za to

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honzo, je to architektonický klenot a jsem moc ráda, že nám tentokrát návštěva vyšla.
   Hezké květnové dny. 🍀

   Vymazat
 3. Alenko, i toto pokračování jsem shltla, Castel nemá chybu, my jsme to na zájezdu vystoupali pěšky. A před ním jsem vyfotila na jejich přání dva Němce s kolama, kde se tam vzali, netuším. Za naší návštěvy bylo okolí jakoby zlaté, sežehlé sluncem, jen borovice byly zelené.
  Ty požáry hrozí na mnoha místech ve Středomoří.
  Piš a piš, ať máme co číst.
  Jiřina z N.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jiřinko,moc děkuji za komentář a jsem ráda, že se ti s námi líbilo. 💓🍀
   Nám se moc stoupat pěšky nechtělo, bylo dusno a opravdu horko. Navíc jsme byli už poněkud ušlí z předchozích dvou měst.
   Okolí mohlo být spálené sluncem. Já si vzpomínám na Chorvatsko, kam jsme jezdili v srpnu a kde bylo kolem cest také vše dozlatova. A potom jsme jely s kolegyní na poznávací zájezd na přelomu května a června a já se nestačila divit, jak jsou ta stejná místa šťavnatě zelená.
   Požárům stačí málo, nebyl to první, který jsme viděli. Zažili jsme dokonce evakuaci na Hvaru, když začal hořet les pod námi. To jsem měla docela bobky. A pak když jsme byli na Brači a dva týdny sledovali přes průliv hořící Hvar, nebyl to hezký pohled. A pak nám začalo hořet za chalupou.... bylo to před dvaceti lety, od té doby jsme v Chorvatsku nebyli. Ale nebylo to kvůli požárům, bylo to kvůli chování Chorvatů, kteří se k Čechům chovali jako k druhořadým návštěvníkům a před Němci se lámali v pase. Bylo by to na samostatný článek.
   Měj hezké dny a opatruj se. 🌞🍀

   Vymazat
 4. Aleno, máš můj obdiv, že v 35°jezdíte po památkách. Já jsem v těhle teplotách poloviční mrtvola... Jinak se mi moc líbila ta pevnost...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stáni, zažili jsme i vyšší teploty, při kterých jsme se procházeli. Ve Florencii jsme se toulali městem při 39°C, to už byla slušná horečka.
   Měj hezké dny🍀🌞

   Vymazat
 5. Lydie
  Pěkné fotky a zajímavé povídání. Itálie je krásná s mnoha památkami.
  Ti Němci jsou opravdu hluční a potkali jsme je takto ve více státech na dovolené.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lydie, moc děkuji za komentář. Ano, Itálie je krásná a stále nás láká.
   A Němci? Kapitola sama pro sebe. Zažila jsem je mnohokrát v Brně při Velké ceně, ještě než byl vybudován autodrom a jezdila se po silnicích. Tehdy tam dokonce jezdili i policajti z Německa, aby si ty své uřvance zpacifikovali. Z našich policajtů si toho moc nedělali, ale ty své poslouchali.
   Měj hezké dny. 🍀🌞

   Vymazat
 6. Alenko, tak jsem se po ránu trochu zasnila. Klášter i pevnost, to je nádhera, tam bych si to užila. Jinak je vidět, že to je jižní polovina Itálie, jak na ulicích tak i to horko sálá z každé fotky.
  Moc děkuji za další kapitolu a přeji hezký den. Helena

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Helenko, moc děkuji za komentář. Jsem ráda, že se ti naše putování po jihu líbilo. Horko bylo úmorné, ale jsme na něj zvyklí. Jen jsme sebou měli vzít více tekutin, těch pět litrů nám došlo.
   Měj hezké dny. 🍀🌞

   Vymazat
 7. Alenko, přesně... taky je mně horko, jen z toho pohledu do rozpálených ulic. Pevnost jsem viděla (mám dojem) v televizi cestování Itala Ridiho a Matěje Ruprta. Je to monumentální stavba, veliká.
  Díky za výlet a přeji ti pěkné odpoledne. Jitka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jituš, ony ty fotky jsou opravdu plné slunce. Ve srovnání s tím, jaká teplota v současné době panuje tady, je to rozdíl.
   Je klidně možné, že Manu a Matěj byli i tady. Já viděla jen několik dílů, pamatuji si na Amalfskou riviéru.
   Castel del Monte je opravdu krásný a rozhodně stojí za to, ho vidět.
   Měj hezké dny. 🍀🌞

   P.S. Mé dny jsou teď ve znamení stěhování sadby a kytek, které letním, z domu ven. Navíc muž nesmí nic nosit, takže já jsem "strhaná jako borůvky". Ještě chybí vystěhovat vánoční kaktusy a pak budu sázet a umisťovat. Dnes je tam navíc zima, snad už se počasí umoudří.

   Vymazat
 8. Alenko, zdravím. I mě se moc líbí pevnost a horko mě je, jen to čtu. My se takhle jednou drápali o dovolené v Řecku do kláštera na kopci, všechno pití nám došlo, koupit nebylo po cestě kde. Když jsme tam vyprahlí dorazili, chtěli jsme se aspoň trošku napít z místní studny, ale mniši nám to nedovolili ani za peníze, že to je jen pro ně. Těším se na pokračování, Lenka
  www.babilenka.cz

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Leni, jsem moc ráda, že se ti s námi na výletě líbilo. Horko tedy bylo parádní.
   V Řecku jsem nikdy nebyla, ale vím od sestry, že ve spoustě klášterů jsou mniši přísní. Kvůli klášteru Meteora si sestra urychleně šila z trička sukni, jinak by jí tam nepustili. Ale je to smutné, když jste přišli do kláštera vyprahlí a mniši se nezachovali moc hezky. 😥
   Měj hezké dny. 🍀🌞


   Vymazat
 9. Úřadovat v klášteře muselo povznášet na duchu. Prostírání na vinylových LP deskách je také zajímavý nápad.
  Pevnost je pěkně masivní, tu by asi nerozrušili novodobé rakety. ¨
  Ještěže ten požár byl u moře a voda k hašení byla na dosah.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Miloši, děkuji za komentář. Možná, že jsou městští úředníci v Andrii povzneseni na duchu. Ale v liduprázdném městě jsme žádného nepotkali. 😀 Prostírání bylo originální, Castel del Monte úžasný a pohled na požáry smutný. Zažili jsme v Kalábrii požár v horách, autem to bylo 35 km od moře, vzdušnou čarou blíž. A tady také zasahovala letadla Canadair, protože jiná technika se do těch míst nedostala.
   Měj hezké dny. 🍀🌞

   Vymazat
 10. Alenko,jste úžasní cestovatelé a ještě v takovém žáru.To bychom už nezvládli i když bych se k moři ještě ráda podívala,ale to
  můžeme i na jaře a nebo v pozdním létě.Fotografie jsou nádherné a k nim skvělé texty.Mně to dá vždy hodně práce,tak budu teď
  z Polska stručná.Také někdy těžko dohledávám informace.
  Děkuji za modré nebe,z fotek dýchá pravá letní atmosféra.A u nás 12 stupňů a v Polsku bylo ještě méně
  Měj hezký víkend

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jituš, moc děkuji za milý komentář. 💓🍀 My toho měli také, obrazně řečeno, plné kecky. Já už se pak zpátky jen vezla, manžel to musel ještě odřídit. Jsem moc ráda, že se ti fotky líbily. S těmi informacemi je to někdy složité. A protože nechci psát bludy, tak hledám. Třeba se někomu dalšímu, kdo se do těchto končin vydá, budou informace hodit.
   Léto snad dorazí i k nám, i když ty teploty ještě nejsou moc vysoké. Včera jsem utekla ze zahrady a nemohla se celý večer zahřát. Dnes jsem to také zkrátila, ale mám tam teď tolik práce, že už začínám mít obavy, že to asi nestihnu vše zasadit. Navíc muž ještě nesmí nic těžkého nosit, takže mi v úterý pomohl zeť s těmi největšími květináči.
   Moc se těším na tvé články z Polska.
   Měj hezké dny. 🌞🍀

   Vymazat
 11. Alenko, opět moc hezká reportáž. Castel del Monte je hodně známý a točili tam i několik filmů a reklam. To horko které vás trápilo, jsme tu pak měli ještě větší a trvalo bez přestání až do září . Letos máme veliký problém s povodněmi v Emilia Romagna, i tady v Toskánsku celý květen dost prší a není žádné velké teplo. Vloni bylo touhle dobou už 30 i víc . Koncem měsíce by mělo být lépe , pak asi skočíme rovnou do léta. Budu vám držet palce !🤞

  OdpovědětVymazat
 12. Město na mě nepůsobí tak hezky, jako tvé předchozí výletování, je takové omšelé, jakoby neudržované. Ale pevnost se mi líbí moc :).

  OdpovědětVymazat
 13. Děkuji za další část deníku, Alenko. Vždy se podívám na místa, která neznam a dozvím se něco zajímavého. 🙂

  OdpovědětVymazat
 14. Alenko, další krásné místo. Díky. Měj pohodovou neděli.

  OdpovědětVymazat
 15. Alenko, díky za další milé podrobné povídání. Když jsi vzpomenu na velké horko, už jsem unavená. Ale sami nejsme jiní, když jsme někde nově, capkáme, fotíme jako o závod a nožky bolí až večer, kdy vydechneme. 😁

  OdpovědětVymazat

MOC DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE ❤❤❤