Mezi moje záliby patří historie, cestování, poznávání nových krajů a fotografování.
Před každou další cestou se snažím získat nějaké informace o místě, které navštívím.
Ráda se proto o své poznatky z cest podělím.

"Půjdu kamkoliv, pokud je to kupředu."
David Livingstone


Vítejte na mém blogu ...

úterý 9. května 2023

Italský deník 2022 - 13.část

 Pokračování předchozí části

Úterý 21. června 2022

Probudila jsem se kolem šesté, tedy byla probuzena štěkotem jednoho ze psů. Muž byl k mému překvapení už vzhůru. Po snídani jsme dali do auta chladící tašku, kterou nosíme na pláž a do ní chladící náplně z lednice. Přidali dostatečnou zásobu pití a něco k jídlu. Večer jsem seděla nad průvodcem Itálií a mapou a vypisovala si zajímavosti některých cílů. Tím hlavním byl Castel del Monte. Chtěli jsme ho navštívit už v roce 2016, kdy jsme se byli podívat v Trani, ale časově jsme nestíhali a měli obavu, že než tam dojedeme, bude už zavřeno. V průvodci, který není zrovna moc aktuální, jsem se dočetla, že je otevřeno do 13 hodin a potom po siestě do 16:30. Tak uvidíme.


Ostrůvek u Baia dei Campi

Silnice u Mattinaty je přehledná a skrz kopce vedou tunely

Jeli jsme po pobřeží Gargana do Manfredonie a odtud pokračovali podél pobřeží stále na jih. V průvodci, kterého už máme nějaký ten pátek, bylo uvedeno, že se kolem saliny u Margherita di Savoia, nesmí jezdit. Ani náš autoatlas Itálie, který jsme si pořídili před naší první cestou v roce 2004, nám moc nepomohl. Cesta v něm byla označená zelenou barvou. Takže jsem pro jistotu naplánovala ještě náhradní trasu pro případ, kdyby se tudy opravdu nedalo projet. K našemu velkému překvapení však trasa kolem saliny, která se rozkládá od Zapponeta až za Margheritu di Savoia, byla průjezdná. Co mně velice nemile překvapilo byly podél cesty pytle s odpadky, někdy i poměrně velké hromady odpadků. Odpočívadla na tom byla stejně a navíc vše dost nevábně páchlo. Vzpomněla jsem si, že podobný binec jsme viděli před lety v Eboli a kolem Pompejí, kdy tehdy stávkovali popeláři v Kampánii. Bylo tedy možné, že stávkují i počišťovači a popeláři v Apulii. O tom, že stávkují rybáři, kterým se nelíbí vysoká cena pohonných hmot, jsme věděli.


Vodní plochy saliny

Tak tohle rozhodně nezdobí

Jeli jsme rovnou krajinou, okolo obrovských vodních ploch, ve kterých probíhá výroba soli klasickým způsobem, tedy odpařováním mořské vody. Nad vodními plochami se zvedaly obrovské hromady už vyrobené soli, které v té rovině byly nepřehlédnutelné. Solná pánev, nebo také salina je velmi stará, dokonce jí ve svých spisech zmiňoval Plinius starší. V době starověkého Říma se zde sbírala sůl, která zde vznikala přirozeně, bez lidského zásahu. Nepropustné podloží, na které při přílivu vtékala mořská voda, která se zde odpařovala, umožňovalo ukládání soli. Průmyslová těžba soli zde začala mnohem později. Byly vykopány kanály, které vpouštěly vodu z moře a vybudovány odpařovací nádrže. Salina se rozkládá podél pobřeží Jadranu v délce 20 km a do vnitrozemí zasahuje přibližně 5 km. Celková plocha je 4500 hektarů. Margherita di Savoia nás uvítala nápisem „Město soli“.


Hory soli

Salina v Margherita di Savoia

Průjezd Margreritou di Savoia

Naší první zastávkou bylo město Barletta. Ze svých poznámek jsem vyčetla, že jednou z nejzajímavějších památek je Kolos. V labyrintu ulic, uliček a hlavně jednosměrek jsme při hledání místa pro zaparkování kolem Kolosu projeli. Některými místy jsme jeli opakovaně a já ztratila pojem, kde vlastně jsme. Nerespektování jakýchkoliv pravidel provozu je v Itálii běžné. Kdekoli a kdykoli vám „vletí“ někdo z vedlejší uličky do cesty, či před vámi prudce zastaví a jde si něco koupit, či jen poklábosit se známým. Nakonec se nám podařilo najít místo a zaparkovat. Do parkovacího automatu jsem nasypala nějaké peníze a všimla si, že městský úřad nechce, aby se do něj dávaly malé mince v hodnotě 1, 2 a 5 centů. Vydali jsme se do uliček pro nás naprosto neznámého města. Došli jsme na poměrně velké náměstí Aldo Moro a hledali nějaké směrníky, které by nás navigovaly k památkám. Nic tu nebylo.


Náměstí Aldo Moro

Nezbylo, než si zapnout data na mobilu. Zadala jsem si slovo katedrála, které jsem měla také poznamenané, ale na mobilu mi nefungoval posun na mapě. Takže jsme dále bloudili uličkami, nahlédli do jednoho z kostelů a včas si všimli, že je tam mše. Potom jsme objevili divadlo a další kostel. Ten byl opravdu nádherný. Chvilku jsme si tam povídali se starým pánem, který tam pravděpodobně dělal správce. Kostel jsme opustili a štěstí se na nás usmálo. Našli jsme Kolos, další nádherný kostel a kousek od něj i plán města, díky kterému jsme se konečně začali orientovat. Kostel San Agostino (sv. Augustýn), mši jsem zaregistrovala až po té, co jsem udělala fotku.


Pohled od kostela na Náměstí prince Umberta


Kostel San Giacomo (sv. Jakub), který pochází z 11. století. 
Roku 2001 prošel rekonstrukcí.


Z interiéru kostela dýchá na navštevníky historie
Kaple sv. Salvátora s křížovou klenbou pochází ze 13. století


Kostel má poměrně málo oken, interiér je dost tmavý

Kostel nabízí bohaté umělecké dědictví


Hodinová věž, patřící ke kostelu San Giacomo, stojí, tak jako u spousty dalších, 
mimo budovu kostela. V tomto případě až na druhé straně ulice Corso Vittorio Emanuele II.


Pomník Massima ďAzeglia z roku 1880.
Spisovatel, který proslavil Barlettu.

Divadlo Curci

Kolos
Bronzová socha, vysoká 4,50 metru, byla dovezena z Konstantinopole. 
Je v pozdně římském a byzantském rouchu a na hlavě má diadém. 
Je také nazývána Heraclius.
Stojí před bazilikou Santo Sepolcro.

Bazilika Santo Sepolcro (Božího hrobu).
Byla postavena v goticko-burgundském stylu koncem 12. století.
Sloužila pro poutníky mířící do Svaté země a křižáky, odplouvající z Barletty do Jeruzaléma. 
V kapli tohoto kostela je uchován poklad, 
který zahrnuje párový patriachální kříž, 
který do Barletty dovezl roku 1291 jeruzalémský patriarcha Randulph, 
svatostánek s Kristem se symboly čtyř evangelistů, 
zlacenou eucharistickou holubici,
 gotickou monstranci z 12. století, 
breviář jeruzalémského původu také z 12. století.


Padre Pio, o kterém jsem se v předchozích denících zmiňovala
a nádherná květinová výzdoba u hlavního oltáře


Jedna z bočních kaplí je v barokním slohuHlavní oltář


Kolos zezadu, foceno z bočního východu z baziliky


Díky plánu města, jsme se konečně mohli zorientovat a netápali. Cestou ke katedrále jsme dokonce objevili informační centrum, které ale bohužel bylo zavřené.  Informace o tomto zajímavém městě jsem si zjistila až později.

Město Barletta leží na jaderském pobřeží Apulie. První důkazy o osídlení pocházejí ze 4. století př.n.l. Byl to významný mořský přístav, který je zmiňovaný jako Bardulos. Spojoval také silnicí Gargano s Bari a Brindisi, které jsou ve starých kronikách uváděny jako Barium a Brundisium. Během druhé punské války roku 216 se nedaleko konala bitva u Cannae, při které Hannibalova armáda porazila Římany. Kvůli zdravějšímu klimatu přicházelo z vnitrozemí a od stojatých vod severně od města, stále více obyvatel. Po příchodu Langobardů v 6. století se město začalo rozšiřovat. Po Saracénských nájezdech v letech 848 a 875 na okolní města nastal další příliv obyvatelstva. K největšímu rozkvětu došlo za vlády Normanů, kdy byla v 10. století vybudována pevnost, která byla jednou z nejdůležitějších zastávek křižáků před odplutím do Svaté země. Město se stalo prosperujícím obchodním centrem. Roku 1194 se nadvlády ujali Švábové. Fridrich II., který se roku 1220 stal císařem nechal původní normanskou pevnost rozšířit a v Barlettě se usadil. Odtud také byla zahájena v roce 1228 šestá křížová výprava.

Roku 1266 se vlády ujala dynastie Angevin, kterou roku 1442 vystřídali Aragonci. V průběhu 15. a 16. století byla Barletta domovem prosperující židovské komunity. Statut, upravující regulaci vztahů s ostatními občany schválil Ferdinand I. Aragonský, který byl roku 1459 v katedrále v Barlettě korunován na krále. Počátkem 16. století nastaly spory mezi Francií a Španělskem o nadvládu. Barletta se v roce 1503 stala baštou Španělů. Ti rozšířili městské hradby a hrad. Roku 1528 město napadli Francouzi. Město bylo zdevastováno a vyrabováno, mnoho budov spáleno. Došlo ke zničení mnoha kostelů a klášterních budov. Špatná vláda Španělů, přírodní katastrofy a dvě zemětřesení v letech 1627 a 1629 vedly k úpadku města. Roku 1656 zasáhl Barlettu mor, kvůli kterému se snížil počet obyvatel z původních dvaceti tisíc na pouhých osm tisíc. Vše završila další zemětřesení v letech 1689,1731 a 1743.

První známky zlepšení nastaly na konci 18. století za vlády neapolských králů Josepha Bonaparta a pak i Joachima Murata. Barletta se stala kulturním a náboženským centrem a v roce 1860 byla povýšena na arcidiecézi. Během první světové války bylo město z části poškozeno rakouským loďstvem, které ho ostřelovalo. V průběhu druhé světové války bylo pod útoky nacistů. Místní obyvatelé se aktivně bránili. Barletta byla oceněna, jako jediné město v Itálii zlatou medailí za vojenskou statečnost a civilní zásluhy.

Město Barletta má v současné době 92 a půl tisíce obyvatel..

Od zavřeného infocentra jsme se vydali směrem ke katedrále. Stará dlažba nás utvrzovala v tom, že jdeme správně. 


Bazilika San Domenico (sv. Dominik) byla bohužel zavřená. 
Dominikáni se usadili v Barlettě roku 1238 a postavili si klášter a kostel za městskými hradbami. 
Během plenění roku 1528 byl kostel a budova kláštera srovnána se zemí. 
V polovině 16. století převzali dominikáni starobylý templářský kostel Santa Maria Maddalena
 a vybudovali nový klášter. 
Na počátku 18. století byl kostel přebudován a rozšířen do současné podoby.

Chiesa del Purgatorio (Očistec). 
Bohužel i tento kostel byl zavřený.
Navíc jsem nikde o něm nenašla bližší informace.

Cestou ke katedrále jsem se na chvíli posadili v cukrárně se zmrzlinou, která byla vynikající. Zkonstatovali jsme, že je tu podstatně levněji než na Garganu. 


Máme správný směr.

Kostel San Pietro (sv. Petr).
Podovně jako ten předchozí byl zavřený a ani o něm jsem nezjistila nic bližšího.

Katedrálu jsme našli, prošli si jí a byli uneseni její nádherou. Kousek od ní se rozkládal hrad. Chvíli jsme zvažovali, zda se půjdeme podívat dovnitř, ale pak nám došlo, že máme parkování zaplacené jen na určitý čas. A přetáhnout ho, je riziko. Už nás to jednou stálo 22€, kdy jsme se nestihli včas vrátit k autu v Pise. Naše drahá necelá půlhodina zdržení. 


Vstupte s námi do katedrály di Santa Maria Maggiore (Marie Větší)
Katedrála je výsledkem tisíciletých přestaveb. 
V 6. století byla vybudována raně křesťanská bazilika, 
kdy došlo k překrytí jeskynních hrobek ze 3. století. 
Na původní bazilice byla postavena raně středověká bazilika, pocházející z 9. - 10. století. 
A na ní vyrostla mezi 12. - 14. stoletím současná stavba. 
Má typicky románskou přední část a zadní části byly postaveny už v gotickém slohu. 
Zvonice pochází z 12. století. 
Největšího rozkvětu bazilika dosáhla během křížových výprav.
Na metropolitní katedrálu byla povýšena roku 1860 papežem Piem IX. 
Interiér katedrály je dechberoucí

Navštívili jsme i podzemí katedrály
Hrad Barletta
Čtyřúhelníková budova s charakteristickými kopinatými baštami v rozích. 
Původně normanská pevnost, pocházející z 10. století. 
Během křížových výprav byla obvyklým útočištěm rytířů, 
odplouvajících a vracejících se ze Svaté země.
 Za vlády Fridricha II. byla rozšířena a některé stavební prvky z této doby jsou stále patrné. 
Na příkaz španělského krále Karla V. došlo k přestavbě na hrad. 
Od roku 1867 je v majetku města. 
V současné době zde sídlí knihovna, muzeum, galerie umění a lapidárium.
Hrad jsem si pouze vyfotila a pak jsme se vydali zpátky najít auto. Pokud najdeme náměstí Aldo Moro, budeme mít vyhráno. 


Stejnou cestou se vracíme zpět

Manžel si chvíli hrál se svým mobilem a podařilo se mu zprovoznit nějaký plánovač tras. Auto jsme objevili, aniž bychom na uvedené náměstí došli. Tím, jak jsme se motali v uličkách, vydali jsme se na úplně opačnou stranu než jsme měli. Kostel Božího hrobu a Kolos byly oba v první souběžné ulici, než jsme nechali auto. Kdybychom to věděli předtím.

Vymotali jsme se z města a na jeho konci, směrem k Andrii, jsme zaregistrovali velké nákupní centrum. Důvod byl víc než prozaický, byly tu záchody. Během našeho putování uličkami Barletty jsme je nikde neobjevili. Koupě krásných lesklých červených bot na vysoké platformě (dle mého muže naprosto úchylné), byla jen třešničkou na dortu. Podobné, také italské, jsem měla v mládí, kdy jsem za ně dala téměř celou výplatu z prázdninové brigády. Denně jsem chodila kolem obuvi a doufala, že je neprodají. Maminka mi tehdy strašně vynadala, ale táta pronesl: "Vždyť si na ně vydělala." S radostným pocitem jsem se pak vracela k autu, nedívala se na poněkud zamračeného manžela a těšila se na další cíl naší cesty.

* * * * * *

Zde naše cestování přeruším, článek už je beztak hodně dlouhý. Je to záměrně. Mám doma několik turistických průvodců a o Barlettě v nich moc informací není. Věděli jsme o Kolosu a o katedrále. Barletta však toto nabízí mnohem více. Možná se tyto informace budou hodit někomu, kdo do těchto míst zavítá. 

A pokud se do těchto míst ještě někdy podíváme, vyhradíme si na toto zajímavé město celý den. 

Pokračování příště.
26 komentářů:

 1. Mohla bys dělat profesionálního průvodce! Tvé deníky jsou podrobné a zábavné . Jižní Itálie je trochu chaotická a třeba s odpadky je potíž i v Římě . Bohužel i obyvatelé se často přičiní a někteří turisté se rádi přizpůsobí . O nedodržování dopravních předpisů nemluvě , to je celostátní nešvar . Na stopce se nestaví, sotva se kouknou do stran. Ale všichni se diví že je tu teoreticky málo nehod , Italové totiž znají sami sebe a nespoléhají na předpisy :-)
  Sůl byla kdysi velmi vzácná , proto se i dnes používá slovo “ salario” jako označení pro výplatu , platilo se totiž solí . Přeji hezkou dovolenou v Itálii , už se vám to blíží !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Růženko, moc děkuji za milý komentář. 💓 Provázím svého muže a sebe, občas doputujeme i jinam, než jsme původně chtěli.
   Ne nadarmo se říká, že Itálie se dělí na dvě části a ta jižní je poněkud chudší. Bývalý soused, rodilý Toskánec, říkal, že obyvatelé jihu jsou nazývani "terroni". S těmi odpadky je to občas i u nás, minulý týden ve vedlejší ulici, kde jsou kontejnery na tříděný odpad, to vypadalo jako na Balkáně.
   Co se dopravy týče, všimli jsme si, že mnohem agresivněji vjíždí z vedlejších na hlavní ulice zejména ženy. 😀 Chvíli nám trvalo, než jsme se dopravě v italských městech přizpůsobili. Občas s úsměvem říkám manželovi, že jezdí jako Ital.
   Moc děkuji za obohacení slovníku o "salario". A také děkuji za přání hezké dovolené, opravdu už se to blíží.
   Měj hezké májové dny

   Vymazat
  2. Ano, jižanům se říká terroni - po našem by se řeklo asi burani - a taky se říká že Itálie končí v Římě . Ale pozor, jsou hodně hákliví! 😁

   Vymazat
  3. Růženko, když jsme jeli úplně poprvé do Itálie, tak nám kamarád, který je profesionální řidič, řekl, že Itálie se dělí na dvě části. Nad Římem je to Evropa, pod Římem Balkán. 😀 Od bývalého souseda vím, že "terroni" je hanlivé označení. Určitě bych ho nikdy v Itálii nepoužila.

   Vymazat
 2. Alenko, tvé příspěvky nazývám Návraty. Krásně se mi čte a vzpomíná a někdy jdu i do svých starých fotek. Jenže s tebou je to tak jiné. Saliny jsem viděla v Chorvatsku a ve Francii, tady v Apulii nikoli. Ale nás vozili denně na výlety, tak jsme to měli bez hledání a pochůzek, což má taky kouzlo.Třeba si pamatuji svatbu v jednom z jejich kostelů, to bylo! ty oděvy a boty, co měli svatebčanky na sobě.
  Nu, budu se těšit na další díl. A tobě mi nezbývá než poděkovat za vhled do Itálie.Jiřina z N.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jiřinko, moc děkuji za komentář. 💓Jsem moc ráda, že ti umožňuji návraty, alespoň ve vzpomínkách. Saliny jsme viděli na více místech, ale tato byla rozhodně největší. Výhodou výletů s cestovkou je to, že nebloudíte a dozvíte se spoustu zajímavých informací. Já je dohledávám až dodatečně a to, že občas "bloudíme", už k těm naším výpravám tak nějak patří.
   Svatby jsme viděli mnohokrát, asi nejoriginálnější byla v kostele Santa Maria sopra Minerva (kousek od Pantheonu v Římě), kdy nevěsta měla na sobě rudé šaty. Je to už pár let, ale stále na to vzpomínám.
   Na dalším díle musím začít pracovat, čeká mě zahrada a hlavně všechny kytky vystěhovat z domu a obávám se, že mi na počítač nebude zbývat moc času.
   Měj hezké májové dny a opatruj se🌸🍀

   Vymazat
 3. Alenko,máš to všechno krásně popsané a tady je vidět,jak je důležité si psát deník.Já si vždy psala takové poznámky,protože bez nich
  bych doma zapomněla,kde jsme byli.Nabštívili jste hodně míst,památky jsou nádherné.Je pravda,že Italové si jezdí,jak se jim chce a proto
  manžel posadil syna za volant a řekl mu,že to pro něho bude nejlepší škola.Tenkrát jsme jeli do Benátek,synovi už bylo 26.
  Podruhé s námi jela dcera s přítelem.Itálie je krásná,zbyly už jenom vzpomínky a pár fotografií v albech.
  Měj se moc hezky

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jituš, moc děkuji za komentář. Deníky už píšu několik let. Dříve jsem jen zapisovala do diáře, kde jsme byli, kde tankovali a za kolik a pak jsem si jeden rok vzala sešit a začala zapisovat vše.
   Doprava v Itálii je svérázná a hlavně bez pravidel. Je důležité si na ní zvyknout. 😀 Dcera sedla za volant v den, kdy dostala řidičák. Její tehdejší přítel jí posadil za volant a nechal se odvézt z Prahy do Tatobit na chalupu. Bylo to to nejlepší řešení. syn se vyjezdil až s vlastním autem, to naše mu muž nechtěl půjčovat. Až když si pak poranil ruku, nezbylo mu, než předat volant synovi. Ale celou cestu, tehdy do Rumburka, ho komandoval. 😀
   Souhlasím s tebou, že Itálie je krásná. Rádi se tam vracíme. 💓
   Měj hezké májové dny. 🌸🍀

   Vymazat
 4. Alenko hezky jsem si početla v Tvém deníku. Katedrála je opravdu nádherná ! Pozdravuju, Lenka
  www.babilenka.cz

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Leni, moc děkuji. Těch krásných míst bylo v Barlettě víc, stihli jsme opravdu jen zlomek, ale i ten stál za to.
   Měj hezké májové dny. 🌸🍀

   Vymazat
 5. Alenko, moc jsem si dnešní kapitolu užila. Katedrála, hrad i samotný kolos, to je nádhera. A výlety do neznáma - to je kapitola - na mapě to vypadá dobře, realita je pak poněkud napínavá :o) Ale stojí to za trochu dobrodružství!
  Děkuji a přeji příjemný den. Helena

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Helenko, moc děkuji a jsem ráda, že sis kapitolu užila. Barletta a její památky se nám opravdu líbily, i když jsme zdaleka neviděli vše.
   Výlety do neznáma podnikáme pravidelně, někdy se dají zjistit nějaké informace, jindy jedeme téměř naslepo a máme pár záchytných bodů. Bývá to napínavé. Když jsme byli poprvé ve Florencii, tak jsme z neznalosti zaparkovali na terminálu, který byl 4km od centra. Orientovali jsme se pouze podle řeky Arno. Viděli jsme tehdy to nejkrásnější, co historické centrum nabízí, ale potom ty 4km zpět k autu byly nekonečné. 😀
   Měj hezké májové dny. 🍀🌸

   Vymazat
 6. Ali, pozorně jsem si vše přečetla. Napadlo mě pár postřehů - třeba k těm odpadkům, že se mnohdy u nás nemusíme stydět, jsou země, které to berou tak, jak to mají. Zajímavé je číst o původním způsobu výroby soli, hezky jsi tu salinu vysvětlila, to každý nezná. Zaujala mě Barletta, také to, že tam byl korunován králem Ferdinand I. Aragonský. 👍 Také to připomenutí bitvy, kdy Hannibal porazil Římany, tak jste šli (obrazně) v Hannibalových stopách, komu se to podaří? ... A poslední, čeho si všimnu - že jste navštívili mnoho kostelů a všude je možné fotit, jak vidno, nedělají s tím problémy. Mám čerstvý zážitek z Olomouce, kdy jsem polemizovala s jedním duchovním, aby vzal na vědomí, že doba pokročila a zakazovat focení v kostele je zbytečným mrháním energií. Jo, a ty červené botky nosíš a užíváš si je? 🌸

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hani, moc děkuji za komentář. S těmi odpadky se občas můžeme setkat i u nás. Minulý týden to ve vedlejší ulici vypadalo jako na Balkáně. A ten máme projetý důkladně. Tam se dají vidět vyhozené pračky a jiný binec v příkopu u turisticky oblíbených cílů.
   Všechny informace o Barlettě jsem si zjišťovala až pak a byla to škoda. Miluju historii a kdybych věděla o bitvě u Canne, určitě bychom se jeli na místo, kde svedl Hannibal vítěznou bitvu podívat. Po jeho stopách jsme putovali kdysi v Kalábrii, Kampánii a Bazilikátě.
   Já se v kostele, pokud tam někdo je, ptám, zda se tam smí fotit. Kromě Sixtinské kaple, jsem se zatím se žádným zákazem nesetkala. Vlastně, v Londýně ve Westminsterské katedrále, která je nedaleko W.opatství, bylo dovoleno fotit jen v části. V přední části kolem oltáře, to bylo zakázané.
   Červené boty jsou letní, letos v nich zase vyrazím. Vzala jsem si je v červenci na sraz se spolužáky. A že prý se v nich nepřerazím, divily se mé skoro sedmdesátileté spolužačky. 😀
   Měj hezké májové dny. 🍀🌸

   Vymazat
  2. Tiše ti, Álo, závidím, jistě máš malou nožku, když ti jsou boty z Itálie. Jiřina z N.

   Vymazat
  3. Jiřinko, nejsem žádná Popelka, mám poctivou čtyřicítku. 😀😀😀

   Vymazat
 7. Alenko, další zajímavé čtení z dovolené v Itálii. Je vidět, že je tvému srdci hodně blízká a výhodou je i znalost italštiny. Já bych se tam motala asi hodně dlouho. Fotky jsou moc pěkné, díky. Měj se hezky, pá 😉😀

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Evi, moc děkuji. Itálie je naší srdeční záležitostí a rádi se tam vracíme. Znalost italštiny tak dokonalá není, ale Italové mají zájem se domluvit. Letos to bude horší, jedeme do Benátska a tam se mluví dialektem, tedy venétštinou. 😀 Nějak to dopadne.
   My se také občas zamotáme, je to naprosto běžné, když místo neznáme.
   Měj hezké májové dny. 🌸🍀

   Vymazat
 8. Vypadá to, že bez navigace získáte více zážitků a objevíte nehledaná a nečekaná místa. Dlouho jsem tu nebyla, ale ráda vidím, že vás láska k cestování pořád drží - a znovu série krásných fotek, díky nimž mám to místo přiblížené, i když jsem tam nikdy nebyla. (Mám problém s psaním komentářů, takže jsem se musela odhlásit, takže dodatečně jsem Eumenidas, neboli Vendy. A děkuji za komentáře u těch mých pohádkových příspěvků!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vendy, moc děkuji za komentář. Muž má navigaci, ale není s ní moc spokojený. Už byla párkrát v opravě a prý se musí neustále aktualizovat. Takže jí má v krabici doma. Tam je mu hodně platná. Míval kdysi jinou, tu prodal a dodnes toho želí. Ocenili jsme jí, když jsme před lety chtěli vidět Ravennu s jejími úžasnými mozaikami a ta navigace nás zavedla na parkoviště do samého centra města, odkud to bylo pár kroků do historického centra. Takže občas používá tu, která je v mobilu.
   Láska k cestování nás neopouští, otázkou je, jak dlouho nám to ještě vydrží. Čas letí a mně bude za chvilku 70.
   Jsem moc ráda, že jsem ti mohla přiblížit kousek Itálie.
   Měj hezké májové a pohádkové dny🌸🍀

   Vymazat
 9. Alenko máš nádherné vzpomínky. Mohla bys z toho napsat knihu a doplnit ji fotografiemi, které jsou také úžasné. K tomu nepořádku můžu jen dodat, že syn byl v Indii a to je také zajímavé...tam ty odpadky čas od času posbírají na hromadu a zapálí...Hlavně že si Evropa vymýšlí jak snižovat uhlíkovou stopu a jinde se s tím nepárají...Stejně tak je to tam s dopravními předpisy. Tam se navíc jezdí vlevo a každý jak se mu zlíbí a prý se tam pořád troubí a také žádnou nehodu neviděli... Měj se moc pěkně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jaruško, moc děkuji za komentář a hlavně za pochvalu fotek. 💓
   Jiný kraj, jiný mrav. Tvůj syn má zkušenost z Indie, kde to opravdu moc neřeší. Můj kamarád byl služebně v Káhiře. Zpočátku byl nadšený, jak je to krásné město, ale pak se dostal na jeho okraj a tam prý leželi hnijící velbloudi. Prý něco tak otřesného a smrdutého nikdy nezažil. Proti tomu jsou odpadky u cesty asi jen slabý odvar.
   Indie bývala britskou kolonií a setrvala ve spoustě tradic, mezi něž patří i jízda vlevo. Vzpomínám, že když jsme byli v Londýně na poznávacím zájezdu, že to byl nezvyk. A navíc byl problém, když jsme někde vystupovali z autobusu, protože jsme pokaždé lezli do vozovky.
   Měj hezké májové dny. 🍀🌸

   Vymazat
 10. Alenko, díky za další krásné toulání, fotografie a hlavně za kostelní tour :).
  Ty hory soli jsou neuvěřitelné!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jani, moc děkuji za komentář. Jsem moc ráda, že se ti s námi v Barlettě líbilo. U těch hor soli jsem přemýšlela, kolik by to asi bylo kilových pytlíků. 😀
   Měj hezké májové dny. 🌸🍀

   Vymazat
 11. Italové si s pořádkem hlavu moc nelámou, pamatuji, jak jsme kdysi byli v části Battipaglia a nějakých 200 m od pláže se mezi stromy nacházelo smetiště s horou odpadků.
  Památek je tam ale památek nepřeberně, a to i v místech, o kterých většina z nás ani neslyšela.
  Kolos na fotkách zblízka vypadá minimálně na 10 m výšky a ne jen 4,5 m. Zajímavé je, že fyzicky slabý David je větší, Michelangelova socha má 5 m.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Miloši, na jihu je to takové divočejší. Byli jsme před lety na tři týdny v Kampánii a tam dlouhodobě stávkovali metaři a počišťovači. Údajně na popud mafie, která chtěla tuto službu provozovat. Všude byly hory odpadků, které nikdo neodvážel. Jediné místo, kde byl jakž takž pořádek, byly Pompeje. Jinak hrůza, děs a hlavně smrad. Chodili jsme tehdy na pláž krásnou čtvrtí s výstavnými vilami a před každou byly pytle, které zaváněly už na dálku. Battipaglia je také v Kampánii, možná se jí týkal stejný problém.
   Kolos působí mohutným dojmem, oproti "subtilnímu" Davidovi. Ty čtyři a půl metry jsou rozměry bronzové sochy. Ještě pod ní je podstavec.
   Já jsem ráda Barlettu představila, naše cestovky jí nenabízí, maximálně bývá jedním z cílů poznávacích zájezdů. Vedle ležící Margherita si Savoia je vyhlášená nejen solí, ale i turistickým ruchem a také jsem v žádné z nabídek našich cestovních kanceláří na tuto destinaci nenarazila.

   Vymazat

MOC DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE ❤❤❤