Mezi moje záliby patří historie, cestování, poznávání nových krajů a fotografování.
Před každou další cestou se snažím získat nějaké informace o místě, které navštívím.
Ráda se proto o své poznatky z cest podělím.

"Půjdu kamkoliv, pokud je to kupředu."
David Livingstone


Vítejte na mém blogu ...

neděle 7. února 2021

Italský deník 2019 - 6. část

Po pauze přicházím s dalším pokračováním deníku z našeho posledního pobytu v Itálii.  

Středa 12. června 2019

Už zase! Opět straším ráno. Že by se opět dostavila cestovní horečka? Nevím. Spíš se vracím ke svému normálu, kdy se budím s prvními slunečními paprsky. Každopádně jsem byla vzhůru už před čtvrtou hodinou. Došla jsem si na záchod, napila se a znovu zalezla do ložnice. Kupodivu se mi ještě podařilo na chvíli usnout. Napodruhé jsem vstávala ve čtvrt na šest.

Po ranní hygieně jsem si chvíli četla v průvodci Benátkami, pak pokračovala v rozečtené knize a nakonec jsem si sedla s deníkem, kam jsem zaznamenala předchozí den. Uvařila jsem si čaj, do druhého hrnku připravila kávu a cukr. Muž měl nastavené buzení na třičtvrtě na sedm.

Stále jsem přemýšlela, co si obléknout na sebe. Podle jedné předpovědi by mělo být 22°C, podle té druhé 28°C. A teď babo raď! A nebo si s tím poraď. Nakonec jsem si oblékla bavlněnou halenu s tříčtvrtečním rukávem a do batohu jsem si dala bílé tričko.

Vyjeli jsme před osmou a udělali stejnou chybu jako v pondělí. Přehlédli jsme odbočku a znovu najeli na Sottomarinu. „Pamatuješ si, kudy jsme jeli v pondělí?“, zeptal se muž. „Snad ano“. Pokračovali jsme tedy dál a dojeli autobus, díky kterému jsme si nevšimli další značky. Před námi byla cedule a na ní šipka „Porto“. K přístavu jsme dojeli, ale ne k tomu, odkud vyplouvají lodě. Kotvily tu krásné plachetnice a kolem byly pláže. Ten „náš“ přístav byl odtud vidět. Takže zpět. Vrátili jsme se kus zpátky, odbočili na tu správnou ulici. Autobus, za kterým jsme jeli kus cesty, stál u chodníku a z něj vystupovala spousta lidí, kteří mířili do přístavu. Muž zastavil před přechodem, já mu dala peníze s tím, že jdu koupit lodní lístky a počkám před lodí. Muž dorazil za chvilku a my vystoupali na horní palubu. Bylo tu už hodně lidí, ale místo k sezení jsme našli. Vedle nás seděly dvě Italky, ostatní byli Němci z autobusu, za kterým jsme chvíli jeli a z dalšího, který už byl na parkovišti.


Vyplouváme!

Obloha zatím nenapovídá, jak bude.

Pokud si někdo myslí, že Carabinieri jezdí jen po silnicích, mýlil by se.

Opustili jsme přístav Chioggia a vypluli směrem k Benátkám. Z paluby jsme se kochali pohledem na lagunu a zejména na ostrovy Pellestrina a Lido. Zejména Pellestrina je velice malebná a svými barevnými domky připomíná ostrov Murano. Při focení jsem stála v prostřední uličce. Loď se občas zahoupala. A mně se povedlo něco zmáčknout na foťáku. Stále jsem se s ním ještě neskamarádila a z jeho funkcí využívám naprosté minimum. Notný kus cesty jsem se pak snažila s tím něco udělat. Foťák buď vyluzoval zvuky jako při střelbě, kdy fotil několik záběru za sebou a nebo nefotil vůbec. Nakonec, stylem pokus-omyl, se mi ho povedlo zprovoznit. V opačném případě jsem byla rozhodnutá, že si v Benátkách koupím nějaký malý kompakt, abych si jejich návštěvu mohla zdokumentovat.


Pellestrina

V laguně jsou vidět i velké námořní lodě.

Jeden z ostrůvků, které byly původně součástí obranného systému.

Cíl naší cesty už je vidět.

Díky tomu, že jsem foťák uvedla do stavu, kdy fotil, zdokumentovala jsem si další ostrovy a ostrůvky, ležící v laguně. Nedaleko ostrova San Giorgio naše loď téměř zastavila. Muselo se čekat, až bude volné místo v přístavu San Marco. Kolem nás proplouvaly velké i malé lodě, vaporetta a další plavidla. Byli jsme jak na rozbouřeném moři. Postupně jsme se přibližovali k molu. Loď se stále houpala a k pevnině už to byl jen kousek. Konečně! Lidé začali vstávat ze sedadel, sestupovat na dolní palubu a po můstku postupovali na pevninu. My si ještě došli na lodi na záchod, pamatovala jsem si, že v Benátkách je tohle trochu problém.


Ostrov San Clemente.
Původní klášter se stal sídlem vojenských posádek, 
později ženskou věznicí a to až do roku 1992. 
V současné době je zde luxusní hotel skupiny Kempinski.

Čekání na moři.

Náš cíl.

Před přístavem byl čilý provoz.

Pohled, který se neomrzí.

Čekání.

Konečně na souši.

Loď, kterou jsme připluli. 
Fotka pro jistotu, kdybychom zapomněli její jméno.

Byly jsme tu kdysi s dcerou na dámské jízdě, kdy jsme se sem plavily z Punta Sabbioni, ležícího na pevnině. Dceři tehdy nebylo nejlépe. Trpí mořskou nemocí a i na takhle krátkou vzdálenost to na ní působilo. Já se v mládí věnovala jachtingu, takže houpání lodi se mnou nic nedělá. Konečně jsme byli na přístavním molu. Těšila jsem se, až manželovi ukážu místa, kde jsme s dcerou byly a která mě oslovila.Davy turistů proudí do centra.

Benátská laguna byla vytvořena v osmém století př.n.l. Vzhledem k bohatství přírodních zdrojů byla už v této době osídlena. Primitivní chýše na dřevěných pilotách skýtaly domov kmenu Venetů. Před příchodem Římanů se zdejší populace věnovala převážně rybolovu a výrobě soli. Současně s tím se zde rozvíjela i námořní doprava a byly tu i počátky obchodní činnosti. Vznikaly první osady, které obchodovaly nejen se střední, ale i severní Evropou. Po příchodu Římanů začaly být budovány přístavy a vznikaly první základy města na laguně, které původně sloužilo jen jako rekreační oblast pro horní vrstvy obyvatel. Výjimečnost polohy dala vzniknout bohatému městu, které se dále rozvíjelo, byla budována další obydlí, kdy se na ostrovy přesouvalo obyvatelstvo z pevniny, hledající útočiště před barbarskými invazemi, zejména Hunů a Langobardů. Už roku 421 byl vysvěcen první kostel v oblasti Riva Alta (dnes Rialto).

Po rozpadu Římské říše se začala utvářet Benátská republika, která se skládala nejen z ostrovů v laguně, ale i z velkých měst na pobřeží Jadranu. Už roku 697 se v Eraklee setkali tribuni, šlechtici a biskupové a byl zde zvolen první dóže. Hlavním městem se stala Eraclea, pozdějí jí bylo Metamauco. Na setkání byly schváleny první zákony a také definovány hranice Benátské republiky. Stále však celá tato oblast spadala pod excharchát v Ravenně, což byl správní obvod Byzantské říše. Roku 821, kdy se Frankové pokusili o invazi, bylo hlavní město přesunuto na bezpečnější místo a tím bylo Rialto. Blízkost Franské říše a privilegovaný vztah s byzantským východem daly vzniknout jednomu z hlavních přístavů mezi západem a východem. Výsledkem byl dynamický rozvoj, narůstající bohatství a posílení moci. Benátky se staly patricijskou republikou s velkým významem obchodním ale i politickým a vojenským. Aktivně se účastnily organizace křížových výprav, úspěšně soupeřily s dalšími velmocemi jako byl Janov či Pisa. Díky nadvládě nad mořem se Benátky staly zcela nezávislou námořní republikou.

Od této doby se také lev ze San Marco objevuje v námořních insigniích italské vlajky. Dóže, který stál v čele vlády, to pokaždé neměl lehké. Někteří byli přinuceni vzdát se svého úřadu, protože je občané považovali za příliš dychtivé po moci. Další z dóžat byli dokonce zabiti, jiní oslepeni. Za vlády římského císaře Frederika I. byla roku 1177 podepsána tzv. Clodiánská smlouva, která nadřadila Benátky nad ostatní města republiky. Mezi roky 1379 – 1380 vyvrcholily spory o nadvládu nad moři mezi Benátkami a Janovem. Nešlo jen o námořní bitvy, Janované zaútočili i z pevniny. Benátské loďstvo Janovany porazilo a Benátčané posílili nejen svůj vliv ve Středomoří, ale i ve vnitrozemí. Pod nadvládou Benátek bylo v této době nejen pobřeží Jaderského moře, ale i Dalmácie, Istrie a mnoho ostrovů v Egejském moři, jako např. Kréta, Kypr, Korfu.

Největšího rozmachu se město dočkalo ve středověku, kdy se stalo centrem výtvarného umění, zejména malby a architektury. Ze slavných umělců zde působili Giorgone či Tizian a později Tintoretto. V oblasti architektury vzniká tzv. benátská gotika, což je kombinace byzantské, islámské a gotické architektury. V šestnáctém století došlo k mírnému úpadku v jednak v souvislosti s narůstající osmanskou mocí a současně s objevením nových plavebních cest kolem Afriky. Kultura se však rozvíjet neopřestávala a Benátky stále patřily k městům, kde byl hlavní důraz kladen na umění, architekturu a literaturu. Nebývalého rozmachu dosáhlo benátské divadlo a také opera. Bylo zde 16 divadel. Po více než 1000 letech nezávislosti byl poslední benátský dóže Ludovico Manin 12. května 1797 donucen Napoleonem vzdát se svého úřadu a vyhlásit Prozatímní vládu města Benátky. Ještě téhož roku 17. října došlo k uzavření mírové smlouvy mezi Francií a Rakouskem. Benátky se staly provincií Habsburské říše. Roku 1805 po bitvě u Slavkova se na základě Presburského míru vrátily pod francouzskou nadvládu a po Napoleonově pádu v roce 1815 znovu patřily Rakousku a to až do sjednocení Itálie, kdy se staly součástí Italského království. V roce 1915 vstoupila Itálie do první světové války. Ve snaze ochránit Benátky a jejich námořní základnu se italská armáda usadila na Piavě a odrazila dva rakousko-uherské útoky. Přesto letecké útoky Rakousko-uherské armády způsobily městu škody. V roce 1933 byl postaven silniční most mezi Benátkami a pevninou, vedle již existujícího železničního mostu z let 1841 – 1846, který je dlouhý 3601 metrů. Došlo tak k propojení s Mestre a Margherou. Tato dvě místa byla během druhé světové války opakovaně bombardována a utrpěla obrovské škody. Po druhé světové válce došlo k obrovskému stavebnímu boomu na benátské pevnině. Přicházeli sem obyvatelé jak z pevniny, tak i z historického centra města. Dnešní návštěvníci navštěvují v podstatě jen tuto část, ve které jsou soustředěny všechny památky.

Od roku 1987 jsou Benátky spolu s Benátskou lagunou zapsány na listinu světového dědictví UNESCO.


Letecký snímek Benátek.
Zdroj:  INTERNET,  autor fotografie Horst Schlaemma

A ještě několik zajímavostí: Současné Benátky mají 260 tisíc obyvatel. Ostrovy, oddělené hustou sítí kanálů, na kterých leží historické centrum Benátek, jsou vzdáleny čtyři kilometry od pobřeží a dva od otevřeného moře. Původní počet ostrovů byl mnohem vyšší, ale kvůli zavezení 160 kanálů hlínou se jejich počet ztenčil na 118. Historická část města je rozdělena na „sestieri“, čili šestiny: Cannaregio, San Marco, Castello, Dorsoduro, San Polo a Santa Croce. Canal Grande, který rozděluje město na dvě části, je dlouhý 3800 metrů a jeho šířka se pohybuje mezi 30 až 70 metry. Překlenují ho čtyři mosty: Ponte dell'Accademia, Ponte di Rialto, Ponte degli Scalzi a Ponte della Constituzione. Ústí do něj 45 říček, které jsou všechny splavné malými loděmi a gondolami.Ponte dei Sospiri, postavený v 17. století z istrijského mramoru. 

Davy turistů se hrnuly směrem k náměstí San Marco. Zastavili jsme se s mužem na Ponte della Paglia, odkud je jedinečný pohled na Ponte dei Sospiri, tedy Most vzdechů, který spojuje Dóžecí palác s vězením. Jméno tomuto mostu prý dali odsouzení, cestou z Dóžecího paláce.


Boční část Dóžecího paláce.

S okřídleným lvem, symbolem Benátek, se návštěvník setkává často.

Pokračovali jsme na náměstí Svatého Marka a vystáli si frontu do stejnojmenné baziliky. Těsně před vstupem byl muž zastaven ochrankou. Měl na zádech batoh. Musel s ním odejít do nedaleké úschovny zavazadel. Takže jsem čekala a všímala si, že není zdaleka jediný, koho nepustili. Zastavovali také ženy, které měly odhalená ramena. Těm půjčovali jakýsi přehoz z netkané textilie. S podobnými přehozy jsem se setkala i v bazilice Santa Maria Novella ve Florencii. Z jiných kostelů bez pardónu vyhazovali. I já sama jsem to zažila v Apulii, když jsem se v tílku snažila dostat dovniř. Od té doby, jsa poučena, navštěvuji církevní památky v triku s rukávem, nebo si přes ramena vážu plážový šátek. Když se muž vrátil bez batohu, pokračovali jsme dovnitř. Nesmí se tu fotit, ale spousta návštěvníků tento zákaz porušovala. A to to bych nesměla být já, abych se také nepřipojila. Fotila jsem i v Sixtinské kapli ve Vatikánu, kde to kustodi opravdu důsledně hlídali. Mých 164 cm výšky je v těchto případech výhodou. Na věž San Marco se nám nechtělo, fronta před ní byla nekonečná a byla by škoda věnovat čas čekáním a nevidět další poklady, které toto město nabízí.


Dóžecí palác.
Sídlo dóžete vybudované v roce 812, mnohokrát přestavované a upravované. 
Inspirované byzantskou a východní architekturou. 
V jeho velké obrazárně jsou díla Tiziana, Tintoretta, Veroneseho a dalších umělců.

Čekání ve frontě na prohlídku Baziliky sv. Marka.

Čas jsem si krátila focením detailů na zvonici San Marco.
Celkový záběr zdola se bohužel nepovedl. Zvonice je vysoká 98,6 metrů.
Stavba byla zahájena v 9. století na místě, kde původně stál maják a strážní věž.
Byla několikrát přestavována, její výsledná podoba je z roku 1513.
Roku 1609 si tuto zvonici vybral Galileo Galilei k předvedení svého dalekohledu.

Okřídlený lev v mnoha podobách.
Uprostřed sloupy San Marco a San Todaro.
Todaro je v benátském dialektu a znamená Teodor.

Hodinová věž v renesančním slohu byla postavena mezi roky 1496 - 1498. 
Boční křídla byla přidána později. 
Dvěma bronzovým sochám se přezdívá "maurové". 

Bazilika sv. Marka. 
San Marco patří spolu se zvonicí a stejnojmenným náměstím k nejznámějším památkám města 
a současně k symbolům benátského umění a křesťanství. 
Byla postavena na místě původního kostela z roku 828. 
ve kterém byly uloženy ostatky sv. Marka.
Současná podoba vznikla roku 1063 a prošla několika úpravami. 
Zlaté mozaiky řeckého původu byly dokončeny ve 12. století, ve 13. století byla přistavěno atrium.
Bazilika bývá nazývána "Zlatý kostel".
 
Mramorová fasáda pochází ze 13. století. Výstavba baziliky trvala do roku 1617.

K Piazza San Marco neodmyslitelně patří holubi.
I když oproti minulým rokům jich tu je podstatně méně.


Piazza San Marco.
Náměstí je dlouhé 170 metrů a má lichoběžníkový tvar.
Lemují ho budovy Staré a Nové prokuratury a na konci ho uzavírá Napoleonské křídlo.

Procházeli jsme uličkami, po mostech překračovali kanály. Navštívili jsme i několik kostelů. Na jednom malém náměstíčku jsme si dali tu pravou italskou kávu, v nedaleké trafice koupili pohledy, napsali je, ofrankovali a hodili do kaslíku. Nikdy nepřišly!Kostel San Moisè, sv. Mojžíše. 
Původní stavba z 8. století byla roku 947 přestavěn Moiseem Valeriem 
Po požáru roku 1105 byl znovu přestavěn a k další přestavbě došlo v roce 1632. 
V interiéru kostela můžeme obdivovat Pietu od Antonia Corradiniho a obrazy od Tintoretta.

Ke kanálům patří gondoly.

Kostel Santa Maria del Giglio by vybudován v roce 965. 
Podobně jako předchozí kostel byl po požáru z roku 1105 přestavěn. 
Současná podoba je z roku 1680.
 Nádherný barokní portál je dílem architekta Giuseppe Sardiho.Kostel San Maurizio je postaven v neoklasicistním slohu. 
Byl vybudován na starověkých základech v 16. století. 
Do této podoby byl přestavěn roku 1806. 
Je odsvěcen a v současné době v něm sídlí muzeum hudby.


Podél jednoho kanálu a pak uličkou kamsi jsme se dostali ke Canal Grande. 
Před námi přístaviště pro gondoly. 
Takže jsme se podívali na náš další cíl, otočili se a stejnou cestou se vrátili.
Kdo nikdy nezakufroval??

Došli jsme na Piazza San Stefano. 
Stojí to pomník Nicola Tommasea - spisovatele, lingvisty. 
Byl autorem Slovníku italského jazyka a Slovníku synonym. 
Paradoxně je jeho socha v místech, kde se mluví dialektem. 
Život občas tropí hlouposti.

Kostel San Vidal patří mezi další odsvěcené kostely. 
Byl vybudován v roce 1084. 
V současné době je sídlem Katolického svazu italských umělců.
 Nabízí výstavní prostory současného mění. 
Jsou tu také pořádány koncerty klasické a barokní hudby. 
Posloužil jako kulisa závěrečných scén filmu Benátský anonym z roku 1970.

Přes most Ponte dell'Accademia, který je jedním ze čtyř mostů přes Canale Grande, jsem přešli na druhý břeh. Horko bylo stále větší a je se ve své tyrkysové haleně už dost potila. Ale kde se převléknout? Všude davy turistů. Muž navrhoval, že se mohu převléknout kdekoliv, mám prý slušivé prádlo a navíc na pláži se také svlékám do plavek. Nějak se mi do toho nechtělo. Pak jsem objevila úzkou uličku a tam jsem si vzala bílé tričko. Bylo to příjemné, sice bylo z batohu poněkud zmuchlané, ale … muž naznal, že tu stejně nepotkám žádného známého a pokud bude někdo pomlouvat babu ve zmuchlaném triku, že mi to může být jedno. 


Pohled z mostu  Ponte dell'Accademia, který je jedním ze čtyř, které překračují Canal Grande. 
Opouštíme sestiere San Marco a přecházíme do Dorsoduro.

Palác Cavalli-Franchetti z 2. poloviny 15. století.
Dnes v něm sídlí Benátský ústav věd, dopisů a umění.
Díky komentáři Dorky, za který moc děkuji, opravuji:
Benátský ústav věd, literatury a umění.
Chybně jsem si to přeložila. 😊


Dorsoduro

Kostel San Giorgio - další z odsvěcených kostelů, by vybudován roku 989.
Býval součástí opatství Sant'Ilario.

Došli jsme k našemu dalšímu cíli a tím byla bazilika Santa Maria della Salute. Většinou se jí říká jen Salute. Tady se bez problémů fotit smělo, ale pouze bez blesku .Cestou zpět jsme se zastavili v Muzeu Peggy Gugenheim, které je věnováno modernímu umění. V jednom obchůdku jsme si za 2 € koupili malou půllitrovou colu. Čaj, který jsme měli sebou pomalu docházel a jeho teplota už moc neosvěžila.

Santa Maria della Salute.

Pohled na Canal Grande z mostu přes Rio della Salute.

Salute je jedním z nejmladších benátských kostelů. 
S jeho stavbou bylo započato v roce 1630,  
jako výraz poděkování za osvobození města od moru. 
Stavbou byl pověřen architekt Baldassare Longhena 
a podařilo se mu vytvořit klenot barokní architektury.
Každým rokem se 21. listopadu slaví svátek Madony della Salute.Hlavní oltář.Naproti přes kanál stojí již zmíněný kostel San Giorgio. 

Kanál mezi Salute a San Giorgio.

K Benátkám patří neodmyslitelně slavný karneval a masky jsou nabízeny na spoustě míst. 
Kabelky roztodivných tvarů ve slevě. No, nekup to!

Vrátili jsme se na most Ponte dell'Accademia a rozpálenými uličkami, kolem několika kostelů, kde jsme hledali chládek, jsme pokračovali k nejslavnějšímu mostu, kterým je Ponte di Rialto. Davy lidí proudící nahoru a dolů nebraly konce. Chvilku jsme postáli ve stínu, dívali se na Canale Grande, já si fotila holuba, který pózoval turistům. Odtud jsme se vydali zpět směrem k San Marco.

Canal Grande, v pozadí Salute.

Zvonice kostela San Stefano je vysoká 66 metrů.

Kostel San Stefano je vystavěn v gotickém slohu 
a pochází z konce 13. a začátku 14. století.
Má lichoběžníkový půdorys a jeho interiér, mimo jiné, 
zdobí sloupy z bílého a červeného veronského mramoru. 
  
Můžete si zde prohlédnout obrazy od Tintoretta.

Je zde k vidění bronzový náhrobek dóžete Francesca Morosiniho z roku 1694. Socha Ludovica Manina, který byl posledním benátským dóže (1789 - 1797). K abdikaci ho přinutil Napolen.

Ponte di Rialto je nejstarším benátským mostem. Pochází z roku 1591.
Byl jediným mostem až do roku 1854, kdy byl postaven Ponte dell'Accademia.

Pohled na Canal Grande.

Gondoliér.

Velké lodě vaporetto jsou prostředky hromadné dopravy.


Navštívili jsme kostel San Zulian, kde byl příjemný chládek a uvědomili si, že nás docela slušně bolí nohy. Pak jsme se odměnili vynikající zmrzlinou, která je oproti jiným místům drahá. Nepřekvapilo nás to, jsme zvyklí z domova, že v centru, kam proudí davy turistů, je mnohem dráž. Benátky nejsou výjimkou. Dalším úkolem, který jsem si dali, bylo najít záchody. Vím, je to přízemní téma, ale uvědomili jsme si, že na lodi bude o ně veliký zájem a bylo by vhodné, mít toto vyřízeno. Takže jsme sledovali šipky a snažili se držet směr. Došli jsme až na San Marco, aniž bychom byli úspěšní. Zjistili jsme, že šipky jsou notně zavádějící a měli pocit, že hrajeme jakousi podivnou bojovku. Naštěstí potřeba nebyla tak akutní, bylo horko a my toho dost vypotili. Došli jsme až na nábřeží, kde jsou přístavy a já si tam v jednom obchůdku koupila Zlatou knihu o Benátkách. Dívala jsem se na ní už ráno po vylodění, ale nechtělo se mi jí nosit. Byl to jediný exemplář v češtině a od toho rána tu na mně počkal. Byla v ní mapa. A na ní i značky toho, co jsme právě hledali. Podle mapy jsme šli podél přístavů až k terminálu vaporetta, ale … vstup jedině se zaplacenou jízdenkou. Další značka byla nedaleko pošty za Piazza San Marco. A tam jsme konečně uspěli. Za lidovou cenu 3€.

Kostel San Zulian. Jméno je opět v benátském dialektu, v češtině je to Julián. 
V italských průvodcích se o něm píše jako o San Giuliano. 
Byl vybudován v roce 832. K jeho další přestavbě došlo v roce 1205. 
Během 16. století byl kostel ve velmi špatném stavu
 a tehdy se přihlásil jako mecenáš lékař a učenec Tommaso Rangone da Ravenna. 
Nechal obnovit fasádu a spadlou střechu. 
Jeho podmínkou bylo umístění jeho sochy a pochování v presbytáři. 

Piazza San Marco v odpoledním slunci.


Dóžecí palác

Sloup se sv. Teodorem - San Todaro.

Loď už se houpala ve vlnách laguny a čekala, až se uvolní místo a bude moci přistát u mola. Nalodili jsme se půl hodiny před odplutím. A jak rádi jsme si sedli. Zkonstatovali jsme, že nás slušně bolí nohy. Muž má ve svém mobilu nainstalovaný krokoměr. Sdělil mi, že jsme nacourali v tom horku něco přes 12 km. Loď se pomalu zaplňovala a pak se vydala k plavbě zpět. Tak už jen pár posledních fotek z paluby. Pohled na Benátky a „Arrivederci Venezia“.


Cestou zpět jsem opět fotila ostrovy a ostrůvky. Pellestrina se koupala v odpoledním slunci a její domky byly ještě barevnější, než ráno.

Po přistání v Chioggiii jsme vystoupali po schodech z přístavu, přešli na parkoviště a vydali se k našemu dočasnému domovu.

Chioggia.

Udělala jsem rychlou večeři, pak jsme si dali sprchu a v půl desáté zalehli. Zmožení, ale šťastní, hlavně já, protože jsem se mohla vrátit a hlavně ukázat kousek tohoto nádherného města mužovi. Došla jsme k poznatku, že před těmi lety tu tolik lidí rozhodně nebylo. Není divu, že se Benátky chystají omezit počty turistů.


Pokračování příště.
57 komentářů:

 1. V dnešním studeném dni jsem se ráda prošla letními Benátkami :)
  Hezký den

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stáni, je mi potěšením provést tě letními Benátkami. 🍀
   Měj hezké dny.

   Vymazat
 2. V Benátkách jsem byl 3krát a při druhé návštěvě jsem odvážně objednal hotel přímo na nám. sv. Marka, měl být zastrčený v rohu a jen 2*, ale poloha vše vyvažovala. Jenže několik dnů před příletem jsme dostali informaci, že hotel se zavírá, protože si vyžaduje urgentní opravu. A dostali jsme možnost si za stejnou cenu zvolit 3* hotel na ostrově Lido. Dost neradi jsme na to přistoupili, protože to vždy znamenalo 20 min přeplavby na nám sv. Marca, ale zase jsme poznali něco nového. V té bazilice jsme ale nebyli. Italové a také Španělé až na výjimky fotografování zakazují. A jednou z výjimek v Benátkách je Peggy Guggenheim Collection - galerie moderního umění.

  Tu edici The Golden Book z nakladatelství Bonechi ve Florencii mám velmi rád a kupuju tyto průvodce všude, kde jsou k mání. Mám jich nejméně 20, i odtud.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Miloši, věřím tomu, že bydlet v samém srdci Benátek by musel být úžasný zážitek. Na druhou stranu jste poznali i Lido, kam většinou návštěvníci Benátek zavítají jen při příležitosti filmového festivalu.
   S focením v kostelech je to různé, někde je to povoleno, ale je zakázáno používat blesk. V těch nejslavnějších památkách je to v Itálii zakázáno. Kupříkladu v Londýně se v některých chrámech smí fotit interiéry, ovšem bez oltářů. Kdysi mě to překvapilo.
   Galerií Peggy Guggenheim jsme jen prošli, moderní umění mě nijak zvlášť neoslovuje. Miluju staré mistry.
   Zlaté knihy, vydávané Bonechi, si kupuji také. Pokud nejsou v české verzi, kupuji si je i v italštině. Mám jich také slušnou sbírku. 😊

   Vymazat
 3. Alenko, budu muset pořádně prostudovat.
  Když jsem tam byla podruhé, bydleli jsme kousek na jih od Benátek ( asi Rosolina Mare )a hned první noc, kolem 4té ráno, jsme zažili zemětřesení, to byl zážitek.Ale podobně jsme byli vystrašení ze zemětřesení i na Brači.
  Díky, že sis dala s fotkami a článkem práci. Jiřina z N.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jiřinko, my byli v Rosolina Mare ubytováni a odtud jsme podnikali naše výlety. O to víc mě mrzí, že jsme to museli loni zrušit. V plánu jsme toho měli spoustu, Covid byl jiného názoru.
   Zemětřesení jsem v Itálii naštěstí nezažila. Za ty roky, které tam jezdíme, jsem viděla soptit Etnu, byl to zvláštní pocit, zem se na Sicílii lehce třásla a ozývaly se duté rány. A Brač? Byla to naše poslední chorvatská dovolená, kdy jsme předtím jezdili několik let na Hvar. Byli jsme na jižní straně ostrova u Bolu, kde je slavný mys Zlatni rat. Už v prvním týdnu začal Hvar hořet. Byl to každovečerní smutný pohled. Z moře jsme lezli jako kominíáci, bylo plné ohořelého dřeva a jehličí, které vlny přinášely přes Hvarský kanál. A pak nám začalo hořet nad chalupou. Pro astmatika nic moc. Následující rok jsme jeli do Itálie.
   Děkuji za komentář a ano, dalo mi to tentokrát víc práce. 😊
   Měj hezké dny

   Vymazat
 4. Milá Alenko,
  Viva l'Italia! Konečně pokračování!
  Dala bych si teď italskou zmrzlinu... Nebo aspoň nějakou zmrzlinu... :-)

  Opravím, nejedná se o dopisy: Jedná se o benátský Ústav věd, LITERATURY a umění (lettera může znamenat kromě dopisy i právě literatura nebo písemnictví).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dorko, moc děkuji za opravu mého překladu. 💓🍀 Náš jazyk je oproti dalším velice květnatý, kdy pro jeden italský (či jiný) výraz, je u nás několik významů. 😊
   S pokračováním jsem si dala načas, navíc bylo poněkud pracnější, kdy jsem se víc soustředila na data, než na slovíčka.🤣
   Zmrzlinu, zejména tu italskou, bych si dala hned.
   Měj hezké dny.

   Vymazat
  2. Milá Alenko,
   hlavně, že opravuji - ale uvedla jsem to tu sama chybně v singuláru (lettera, dopis, písmeno)! Správně, jak je i v tvém textu, LETTERE (tedy plurál): znamená dopisy, literatura nebo písemnictví. :-D
   Já ti přeju, Alenko, hlavně zdravé dny. :-)

   Vymazat
  3. Milá Dorko, ještě jednou moc děkuji za upřesnění. 🍀💓
   Přeji ti také klidné a hlavně zdravé dny.

   Vymazat
 5. Nikdy jsem v Itálii a Benátkách nebyla a tak jsem ráda, že jsem se tam mohla díky Tvým fotografiím podívat.
  Nevím, jestli bych dala davy turistů, ale jinak nádhera.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Růženko, jsem ráda, že jsem tě tímto krásným městem mohla provést. 🍀
   Davy turistů byly u těch nejznámějších míst, jako je Piazza San Marco, Rialto, Salute. V uličce, kde jsem si převlékala tričko, nikdo kromě nás nebyl. 😊 Podobně, plné turistů, je to na spoustě míst.
   Měj hezké dny.

   Vymazat
 6. Docela dlouhá procházka Alenko, ale kdo by nechtěl toho poznat co nejvíce. Díky za krásné foto a průvodní slovo. ☺

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Marti, moc děkuji. 🍀 Procházka to byla dlouhá, ale byli jsme limitování časem, kdy naše loď odplouvala zpátky do Chioggie. Těch 12 km bylo jen po dvou částech Benátek. Chtělo by to mnohem více času, tohle bylo opravdu jen letem-světem. 😊
   Měj hezké dny.

   Vymazat
 7. Alenko,to je nádhera.Vidím toho více,než když jsem s manželem a synem Benátkami procházela.Vadily mě davy lidí a nebylo mně zrovna nejlépe.Procházela jsem zrovna takovým obdobím u ženy a hodně špatně jsem snášela to horko tam.Ale na plavbu gondolou nikdy nezapomenu.Tenkrát jsem tolik nefotila,ale hodně natáčel syn na kameru.Měla bych se po tom někde podívat.
  Děkuji moc za krásnou procházku Benátkami.
  Měj hezký začátek týdne

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jituš, moc děkuji. 🍀💓 Jsem ráda, že jsem ti mohla připomenout návštěvu Benátek a ukázat i místa, která jste tehdy neviděli. Gondolou jsem se plavila v Praze při slavnostech Navalis, které se pravidelně účastní benátští gondoliéři. Krom toho, že brázdí Vltavu, mají i úžasný pěvecký sbor. Loni byla akce zrušena, letošní je s otazníkem. Já mám první návštěvu Benátek zdokumentovanou pouze na kinofilm, kdy jsem každý záběr zvažovala. S digitálním foťákem je to o něčem jiném.
   Měj hezké dny.

   Vymazat
 8. Tak jsem si s Tebou zopakovala svoji návštěvu Benátek.Byla jsem tam s kamarádkami v rámci poznávacího zájezdu a bylo to moc fajn !
  Hezký den!
  Hanka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hani, děkuji a jsem moc ráda, že jsem ti mohla návštěvu Benátek připomenout. 🍀
   Měj hezké dny.

   Vymazat
 9. Moc krásné fotografie i vzpomínky na báječnou dovolenou. Děkuji za zajímavou prohlídku míst, kam se já určitě nikdy nepodívám. Přeji ti prima dny ve zdraví.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jaruško, moc děkuji. 🍀💓 Moc mně těší, že jsem ti mohla zprostředkovat kousek tohoto úžasného města.
   Měj klidné a zdravé dny. 👍

   Vymazat
 10. Alenko, v tom vedru jste toho našlapali opravdu dost. V Itálii jsem nebyla a asi už nikdy nebudu, takže díky za krásné fotky, tentokrát z Benátek. Ty davy turistů jsou někdy fakt hrůza, ale ani u nás to v běžném režimu nebývá jiné. Stačí navštívit třeba Karlův most. Měj se krásně, zdravím ☺☺☺

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Evi, moc děkuju. 🍀 Třeba ti to někdy vyjde a podíváš se tam. 👍 Naprosto s tebou souhlasím, před covidem to vypadalo podobně na spoustě míst v Praze. Každé město má pár TOP míst, kde se ty davy kumulují.
   Měj hezjké dny.

   Vymazat
 11. Alenko, v Benátkách jsem byla, ale ráda jsem si to s Tebou zopakovala. Nám pohledy tenkrát taky nedošly. Je úžasné, jak všechno eviduješ. Mýmu tátovi jsem v pátek ukázala Tvoji bilanci roku 2020. Všechno jsme spolu přečetli a prohlédli, moc se mu to líbilo. Mám Tě pozdravovat. Říkal :"Ta se musí nadřít, tolika kytek...". Tak to vyřizuju. Lenka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Leni, jsem ráda, že jsem ti článkem mohla návštěvu Benátek připomenout. 🍀 S těmi pohledy to asi bude častější úkaz. Z jiných míst vždy přišly. Můžeme to kontrolovat, syn bydlí ve stejném domě a dcera pokaždé za pohlednici děkuje.
   Děkuji za pozdrav od tvého tatínka a jsem ráda, že se mu to líbilo. Vyřiď mu, že ho také moc zdravím. 💓🍀
   Hezké a klidné dny.

   Vymazat
 12. Alenko, krásně barevná reportáž! Sama jsem tam nikdy nebyla, ale přímo moje souseda se tam ztratila a musela přečkat noc bez roamingu a znalosti řeči, vybitým mobilem a strachem, že ji přepadnou. Její dcera ji zachránila, autobus odjel bez ní dál. Dobře to dopadlo a dodnes když se na ni někdo ptá, tak je to "ta ztracená v Itálii". Je starší než já, nakonec to dobře dopadlo. A to s ní jel autobusem její bratr s manželkou. Prý organizátor rozhodl, že musí spěchat na loď. Měla dost času si Benátky prohlédnout - a taky byly kamenem úrazu záchody ♥

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kitty, moc děkuji. 💓🍀 Při jednom zájezdu se nám také ztratil pán. Bylo to v toskánské Sienně. Autobusy ve městě nesmí parkovat, mohou pouze zajiždět na určitá místa, kde nabírají turisty. Čas stání je tu omezen. Pán tam byl s manželkou, ona jeho nepřítomnost zaregistrovala už v centru. Doufala, že třeba bude v místě nástupu. Nebyl! Málem to s ní kleplo. Pár lidí se rozeběhlo na několik stran a pátrali. A pak přijeli policajti a začali se hroutit řidiči, protože jsme přetáhli dobu, po kterou tam autobus směl být. Nakonec jsme se s autobusem motali za policejním autem v úzkých uličkách, kde pak před policejní stanicí čekal ztracený turista. Naštěstí pán uměl trochu italsky, takže duchapřítomně zašel na policii. I když jsme měli ještě další program, pána by tam určitě nikdo nenechal.
   Je divné, že tvou sousedku v Benátkách nechali samotnou a jeli dál. Průvodce musel být asi hodně bezohledný, nehledě na to, že za účastníky zájezdu svým způsobem ručí.
   Záchody jsou v Benátkách problém, my to s dcerou kdysi vyřešili návštěvou restaurace, kde jsme si objednali jen pití a pak v terminálu vaporetta, kam se člověk dostane s platnou jízdenkou. Normálních míst pro pěší je tam jako šafránu a když se najdou, je to peněz jako za kozu. Ale člověk rád zaplati. 😂🤣

   Vymazat
 13. Alenko, moc děkuji za další pěkné a zajímavé čtení, plné krásných fotek. 🙂

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nikolko, moc děkuji za komentář a jsem ráda, že se to líbilo. 🍀💓

   Vymazat
 14. parádní procházka, místo s tak úžasnou historií vždy stojí za to navštívit i víckrát. Navíc ty to umíš i krásně popsat...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vendy, moc děkuju. 💓🍀 Opravdu stojí za to, se tam vrátit. Měli jsme to naplánované na únor 2009, kdy jsme chtěli využít kostýmů s dceřiny svatby s tím, že si jen dokoupíme masku. Touhu zažít karneval na vlastní oči nám "překazil" příchod Emy na svět. Trošku se nám holka courala, mohli jsme to stihnout. Takže ta naše návštěva byla s desetiletým zpožděním.😃
   Loňskou dovolenou jsme zrušili komplet celou, Benátky byly opět v plánu. Snad někdy příště.

   Vymazat
 15. Alenko, děkuji za úžasné připomenutí milovaného města.
  Měj hezký večer, Helena

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Helenko, moc děkuji a jsem ráda, že jsem ti mohla tohle úžasné město připomenout. 💓🍀
   Měj hezké dny.

   Vymazat
 16. Moc pěkně z dokumentováno. Náramné fotky. Ale mne by asi odrazovaly ty davy turistů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pavle, moc děkuji.🍀 S těmi davy turistů je to v podobných místech stejné. Lze to přirovnat k centru Prahy.

   Vymazat
 17. Ráda jsem si prohlédla pěkné fotky. V Benátkách jsem byla několikrát. Je tam stále co objevovat. Jezdili jsme do Itálie většinou v březnu. To už tam bývá hezké počasí, ale není vedro a dobře se chodí po městech a památkách.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lydie, jsem ráda, že se ti fotky líbily. 🍀 Jarní měsíce jsou pro poznávání památek ideální doba. My však máme rádi i tu možnost vykoupat se v moři, takže většinou vyrážíme v červnu. Navíc většina rezidencí, či apartmánů na pronajmutí na jaře ještě nefunguje.
   Souhlasím s tebou, že v Benátkách je stále co objevovat.
   Měj hezké dny.

   Vymazat
  2. S tím koupáním máš pravdu, ale my jsme si udělali vždy plán cesty - vlakem /jako železničáři jsme měli jednou ročně výraznou slevu na jízdenku / Noclehy jsme našli v turistických ubytovnách-teda žádný přepych, ale na umytí a přespání stačí. K delším přejezdům po Itálii/např. na Sicílii/ jsme volili noční vlaky.

   Vymazat
  3. My se kdysi v Kalábrii seznámili s manželi, kteří pracovali u ČD a ti podobným způsobem také cestovali. Bydleli ve vedlejším apartmánu a pak je muž vezl na nádraží, když pokračovali dál. A po zhruba týdnu jsme se s nimi potkali v Taormině na Sicílii.👍

   Vymazat
 18. To je ale krásných fotek. Já v Itálii ještě nebyla. Byla jsem jen v Chorvatsku a tam se mi teda moc líbilo :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. My jezdili do Chorvatska několik let po sobě. Také se nám tam líbilo, jezdívali jsme na dalmátské ostrovy Hvar a Brač. V začátcích bývala cesta dobrodružná, kolem byla minová pole, zákazy zastavení, žádná infrastruktura kolem cest. Jen rozbité a rozstřílené domy od Karlovace až k městu Sinj. Byly jsme dobrodruzi, Chorvaté byli rádi, že jim tam někdo jezdí. Pak se začala stavět dálnice do Splitu, vše se tam zlepšilo, zmizely i ty miny. Začali jezdit Rakušané, Němci a Chorvaté změnili své chování. Stali se z nás druhořadí návštěvníci. Pocítili jsme to v restauracích a v obchodech.
   Pak jsme se vydali do Itálie a svého rozhodnutí nikdy nelitovali. Nikdy jsme si nepřipadali jako nějací druhořadí turisté. Italové jsou milí, vstřícní, komunikativní. Na památky tu lze narazit v každé obci. Města, jako jsou Benátky, Ravenna, Řím a spousta dalších, rozhodně stojí za návštěvu.
   Přeji hezký den 🍀

   Vymazat
 19. Dvanáct kilometrů městem sem a tam v horku, to je už nějakých kroků, ale evidentně to stálo za to. Nádherné město a nádherné fotky. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bev, stálo to určitě za to a nebýt covidu, mohli jsme si to v minulém roce zopakovat. Na letošní rok raději nic neplánujeme, necháváme všechny nápady plynout kolem. Moc děkuji za pochvalu fotek. 🍀
   Měj hezké dny.

   Vymazat
 20. Toz jsme také na dovolené jeden den jeli vsporetem po Benátkách, bylo to zajímavé, často stejný pohled na stejná místa... Je méně známo, že při potlačování revoluce a krátce existující obnovené Benátské republiky Radecky dal rozstrilet v Benátkách kdeco. Není pak divu, že později v referendu se Benatcane rozhodli pro Itálii..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. My se tentokrát vaporetem nesvezli. Plavili jsme se výletní lodí tam i zpět a po Benátkách se pohybovali jen pěšky. Touha svézt se gondolou mně přešla po té, co jsem zjistila cenu za svezení. Romantické houpání na vlnách s gondoliérem za zády, jsme si odpustili.
   O Radeckém jsem četla, že roku 1849 převzal zlatý klíč od bran města. Ono celkově jsou dějiny Itálie dost pohnuté.

   Vymazat
 21. Alenko, moc pěkná procházka. Taky jsme tam měli v květnu jet, ale nejeli. Dcera se moc těšila. Když jsme tam byli naposled měla tři roky a nic si nepamatuje.
  Jo, taky jsme z Itálie poslali mraky pohledů, které nikdy nedošly. Vlastně jeden jo. Z Toskánska, jen měl rok zpoždění :-)
  Pěkný týden. Jitka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jituš, moc děkuji. 🍀💓 Je nás hodně, kteří museli měnit své plány, rušit dovolené. Na letošek už jsme raději nic neplánovali.
   Moje dcera si na návštěvu Benátek pamatuje, byla v té době už dospělá, letos jí bude 40 let. Pro ní byla utrpením plavba vaporettem z Punta Sabbioni, protože trpí mořskou nemocí.
   To, že nedošly pohledy z Itálie, nás překvapilo. Jezdíme tam spousty let a zatím pokaždé došly. Tady to bylo poprvé. Jednou nedošly pohledy ze Slovinska.
   Měj hezké dny.

   Vymazat
 22. Moc se mi líbí úvod, protože se v něm vidím, také vstávám s prvními ranními paprsky :)
  Benátky, co víc povědět. Byla jsem jen jednou, pět dní a nikdy nezapomenu.
  Máš pravdu, těch lidí, jenže je to všude a jiné to nebude. Nebo bude ??
  Tolik zážitků, co jsem si přivezla, tolik nádherných okamžiků, mám je všechny uložené v srdci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Simi, takhle to mám od jara do podzimu, ale v zimě se měním v medvěda brtníka a spím dlouho. Potom už ta potřeba spánku je menší.
   Benátky jsou opravdu nezapomenutelné. 💓👍 A davy turistů? Jsem na ně zvyklá z centra Prahy, i když spíš preferuji komornější prostředí. Ale pokud chci něco vidět... proto jsou občas na mých fotkách jen vršky domů.😃
   Byla jsem tam dvakrát, ale jen jsem nahlédla. Moc ráda bych se tam znovu vrátila.
   Měj hezké dny.

   Vymazat
 23. Sedím si tu v křesle, venku tma a zima. Kochám se a hřeju u tvých krásných letních vzpomínek a přemítám jak to bude dál. Díky za obsáhlou prohlídku. Jdu na pokračování.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jani, moc děkuji. 🍀 Pro mně je psaní, o létě v zimním čase, určitým druhem terapie. Vzpomínám na dlouhé dny, na teplo a přitom se těším, až zima skončí. Jsem ráda, že jsem tě mohla svými vzpomínkami zahřát.
   Měj hezké dny.

   Vymazat
 24. Krásný výlet do Benátek s množstvím fotek. Bedniátky znám jen z vyprávění, filmů, turistických průvodců, které tvoje vyprávění vylepší. Prostě takové osobní provedení. Díky, jdu na další díl.☺

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ruženko, moc děkuji. 🍀 Já do Benátek v podstatě jen dvakrát krátce nahlédla, takže je v podstatě také moc neznám. Dvanáctikilometrová procházka, kdy jsme navštívili několik úžasných památek, byla jen malou ochutnávkou toho, co toto město nabízí. Chtělo by to delší čas. Loňský, třítýdenní pobyt, jsme zrušili. Benátky byly opět v plánu našich cest. A nejen ony.
   Měj hezké dny a opatruj se.

   Vymazat
 25. Alenko, děkuji za překrásný zážitek. Pro mne naprostá exotika. Ty překrásné chrámy s bohatou výzdobou a přenádhernými varhanami. Asi bych nevěděla, co dříve fotit a měla bych strach, že mi něco unikne. Naštěstí sis poradila i s foťákem. představa, že bys fotila všechno v sériovém snímání je až děsivá pro následující pořádek ve fotkách. Převlékání trička bych v tomto davu asi také moc neřešila. Jen bych se možná bála nějaké mravnostní policie, ale turisté by mi byli ukradeni stejně jako jsi jim nejspíš byla ukradená ty. :-) Pohodlí je důležité. Když se hledá ta potřebná místnůstka, kde si člověk uleví, tak se nevnímá nic jiného. Tohle mne vždycky na výletech děsí. Ale dopadlo to dobře. Moc děkuji za tu nádheru.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Majko, moc děkuji. 🍀 Když jsme tu byly s dcerou, měla jsem jen starý foťák na kinofilm a zvažovala, co vyfotit a co ne. Zachytit všechnu tu nádheru bylo tehdy nemyslitelné. Výhodou digitálního je to, že člověk je omezen pouze velikostí paměťové karty. A i když mám ten foťák už dva a půl roku, stále nejsme kamarádi. Musím přiznat, že je chytřejší než já a občas mě dokáže potrápit. To tričko jsem si převlékla v úzké uličce, která byla lehce za roh a jediným svědkem byl můj muž. Ale ledva jsem se převlékla, přišli nějací lidé.😃 Hledání záchodů a orientace podle šipek, bylo jako malá bojová hra. Takže ve výsledku jsem ty 3€ dala. Většinou tohle řešíme návštěvou restaurace, kde si dáme kávu, či něco malého a při té příležitoszi... Ale bylo to v době siesty, kdy i v tomto hojně navštěvovaném městě, se ve spoustě restaurací ta siesta dodržovala.
   Měj hezké dny.

   Vymazat
 26. V Paříži jsme byli, teď bych ráda do Benátek...

  OdpovědětVymazat

MOC DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE ❤❤❤