Mezi moje záliby patří historie, cestování, poznávání nových krajů a fotografování.
Před každou další cestou se snažím získat nějaké informace o místě, které navštívím.
Ráda se proto o své poznatky z cest podělím.

"Půjdu kamkoliv, pokud je to kupředu."
David Livingstone


Vítejte na mém blogu ...

úterý 17. listopadu 2020

Italský deník 2019 - 4. část

Pokračování předchozí části

10.6.2019

Probudil mě zpěv ptáků, tedy spíš hluk. Jako bychom bydleli v ptačí rezervaci. Vstala jsem, vytáhla rolety, protože stále je v apartmánu cítit pach po té vlhkosti. Můj muž nic necítí a tvrdí, že mám „citlivej rypák“. Asi mám, mě to smrdí i v metru.

Po ranní hygieně jsem si sedla s deníkem a pak později s knihou. Jak já tomu mému závidím to spaní. Ranní teplota byla 22°C, ale podle předpovědi by se mělo počasí pokazit.

Změnili jsme proto naše plány a místo k moři jsme se po snídani vydali na výlet do Chioggie.

Zaparkovali jsme u fontány s koněm a přemýšleli, kudy se vydat. Kousek od parkoviště stál velký kostel. Muž má v mobilu staženou navigaci. Chvíli se díval, aby mi pak oznámil, že do centra města jsou to 4 kilometry.


Kostel Madonna della Navicella

Vrátili jsme se do auta a podle navigace jeli dál. Ta nás zavedla do samého centra města na Corso del Popolo. Pocit, že se sem nesmí jezdit, byl hodně silný. Když jsme dojeli až k přístavu, odkud odplouvají lodě na okružní plavbu, konečně jsme se zorientovali v mapě. Budili jsme celkem pozornost, sem rozhodně moc aut nejezdí. Otočili jsme se a za velikým kostelem náměstí opustili. Po mostech přes dva kanály jsme se dostali na Sottomarinu, odkud pro změnu odplouvají lodě do Benátek. Na parkovišti jsme nasypali nějaká eura do automatu, lístek si dali za čelní sklo a vyrazili na obhlídku. Ověřili jsme si, ze kterého mola odplouvá loď, kterou bychom se chtěli plavit do Benátek. Dokonce jsme jednu odplouvající loď viděli. Je lepší vědět odkud, než pak tápat a obíhat přístav.

Molo, odkud plují lodě do Benátek


Stejnou cestou, kterou jsme přijeli, jsme se pěšky vrátili zpátky do historického centra města Chiogiia.

Město s bohatou historií se rozpostírá na dvou ostrovech, ostrově Chioggia a ostrově Sottomarina a na pevninské části, kde je nová, moderní část města. Ostrov Chioggia je obklopen Benátskou lagunou, Sottomarinu z východu omývá Jaderské moře. Město má přibližně 50 tisíc obyvatel. Chioggia je největším rybářským přístavem v Itálii.

Podle legendy Aeneas připlul do benátské laguny po pádu Tróje Clodius a v místech dnešní Chioggie založil město, které se po něm jmenovalo Clodia. V průběhu staletí docházelo k obměnám jména: Clodia, Cluza, Clugia, Chiozza až do současného Chioggia.

Z archeologických nálezů lze doložit, že město vzniklo kolem roku 2000 př.n.l. Stopy zde zanechali legendární Etruskové. Dokládají to pro ně typické kolmé ulice k hlavní třídě, dnešní Corso del Popolo. V římských dobách se o Chioggii zmiňuje ve svém díle Naturalis historia Plinius starší (23 – 79 n.l.), který popsal tuto oblast jako „Země řek“. Chioggia byla v té době důležitá díky svým solným pánvím. Místní sůl „Sal Clugiae“ byla považována za jednu z nejcennějších. Výroba soli, která 216x překročila potřebu celé tehdejší populace, se stala nepostradatelnou pro obchod a umožňovala obyvatelům získávat prostředky pro nákup jiného zboží.

S pomalým úpadkem Římské říše začaly v 5. století nájezdy barbarských populací Vizigótů, Alanů, Vandalů, či Hunů pod vedením Attily. To vedlo k útěkům lidí z měst na pevnině na ostrovy v laguně, kde byli schopni se plenění Barbarů lépe bránit.

Chioggia byla tvořena dvěma ostrovy Clodia Maior (dnešní Chioggia) a Clodia Minor (dnešní Sottomarina). Tyto dva ostrovy se staly na přelomu 7. a 8. století součástí konfederace dvanácti ostrovů benátské laguny (jedenáctým a dvanáctým ostrovem), která byla prvním jádrem Benátské republiky.

Po rozpadu Římské říše vznikl Benátský stát, skládající se z největších měst na pobřeží Jaderského moře a z ostrovů, ovládaných tribuny. Roku 697 se v Eraklee setkali všichni tribuni, šlechtici a biskupové. Byl zvolen první dóže, byly schváleny první zákony a definovány hranice Benátské republiky. Jednotlivá města měla svou autonomii a nezávislou správu s výjimkou případů společného státního zájmu. Chioggia se stala významným přístavem, mohla svobodně lovit a zpracovávat ryby a nadále vyrábět sůl.

Dnešní podoba města má své kořeny v 11. a 12. století. Toto období benátské nadvlády bylo významným v jeho historii. Chioggia se roku 1110 stala nejdůležitějším městem diecéze a také sídlem biskupa. Byly sem také přeneseny ostatky mučedníků svatých Felice a Fortunata. Ti jsou dodnes patrony města.

Za vlády římského císaře Frederika I., známého jako Barbarossa byla roku 1177 podepsána Clodianská smlouva, která nadřadila Benátky nad ostatní města Benátské republiky. V letech 1379 – 1380 vyvrcholily spory o nadvládu na moři mezi dvěma mocnostmi – Benátkami a Janovem – ve válku. Místem bojiště se stala Chioggia. Janované na město zaútočili z pevniny i z moře. Oheň zničil Sottomarinu a Chioggia byla řadu měsíců v nepřátelském obležení. Benátské loďstvo nakonec Janovany porazilo. Zatímco Benátčané posílili svůj vliv ve Středomoří, expandovali do vnitrozemi, Chioggia byla téměř úplně zničená.

Mezi roky 1400 – 1600 město postihla krize. Mořské obranné stavby byly zničeny, nebo poškozeny. Území bylo opakovaně zaplavováno a obyvatelstvo sužovaly epidemie a hladomor. Přesto tu byla v tomto období roku 1438 založena první loděnice na světě - Camuffo. Na Štědrý den roku 1623 bylo město zpustošeno velkým požárem. Nedlouho poté žoldáci zavlekli do města morovou nákazu, při které zemřela téměř polovina obyvatel.

Existenci Benátské republiky ukončil roku 1797 Napoleon Bonaparte, který předal benátské území pod svrchovanou moc Habsburků. Ti jej ovládali do roku 1866, kdy Benátsko připadlo sjednocenému italskému království.

V roce 1812 byla v Chioggii založena další loděnice – Poli.

První světová válka zasáhla Chiogii hospodářsky, neboť obchodní i rybářské lodě nesměly na základě královského dekretu od roku 1915 po dobu tří let, vyplouvat na moře, které se hemžilo vojenskými plavidly. Způsobilo to obrovskou nezaměstnanost a ekonomické problémy místních obyvatel. Během druhé světové války městu hrozilo bombardování spojeneckými vojsky. Vypukla tu však občanská vzpoura, fašisté se 27. dubna 1945 vzdali spojeneckým silám.

Chioggia bývá nazývána „malé Benátky“ a stejně jako v nich se i tady často vyskytuje „vysoká voda“, italsky „acqua alta“, která zaplaví nábřeží a chodníky. Způsobují to silné větry Bora a Scirocco, které vanou od severu podél Jaderského moře a zvedají vysoké vlny. Místní obyvatelé už jsou na tento jev zvyklí.

Město je propleteno soustavou úzkých uliček a kanálů, které překlenují mosty. Nejmalebnějším je kanál Vena, přes který vede devět mostů. Na jihu je kanál Lusenzo, na západě Lombardo a na východě San Domenico. Kanály křižují nebo obklopují město a jsou plné malých i velkých rybářských lodí. Z tohoto důvodu jsou dva mosty mobilní, jeden zvedací a druhý otáčecí, aby velké lodě mohly proplouvat do Benátské laguny.

Pojďte tedy s námi na procházku městem.

Vydali jsme se podél kanálu Vena. Kostel, kolem kterého jsme jeli, je bazilika San Giacomo. 
Byl postaven v polovině 18. století

Na druhé straně je kostel Dei Filippini. 
Přes kanál Vena vede stejnojmenný most

Interiér kostela je krásnýNa druhém břehu kanálu je budova radnice


Bazilika San Giacomo

Vstoupili jsme na most Ponte dei Filippini a prohlédli si kanál Vena

Pohled na kostel Dei Filippini už z druhého břehu

Pokračovali jsme dál po hlavní třídě Corso del Popolo, která je dlouhá 900 metrů 
a místní lidé jí často nazývají náměstím 

Došli jsme ke kostelu Sant'Andrea a vešli dovnitř

Kostel byl vybudován na počátku 18. století

Zaujala mě nádherná květinová výzdoba

Pokračujeme po Corso del Popolo směrem k moři na Piazza Vigo 

Na jednom ze sloupů je památka na Benátskou republiku - lev

Kanál Vena zde překlenuje jeden z nejkrásnějších mostů - Ponte di Vigo

Na druhém břehu kanálu stojí další kostel Santa Croce, který byl ale zavřený

Vše pro turisty - je libo projížďka po vodě, nebo po souši?

Ponte di Vigo

Detaily mostu a pohledy z něj na moře

Pohled na kanál Vena z mostu

Corso del Popolo

I zde je patrný vliv nedalekých Benátek. Je libo karnevalovou masku? 
Nebo raději vlajku s benátským lvem?

Hodinová věž u kostela Sant'Andrea. 
Je vysoká 30 metrů a byla vybudována v románsko-byzantském slohu. 
Na věži jsou jedny z nejstarších věžních hodin na světě. 
Roku 1386 je zkonstruoval Giovanni Dondi dell'Orologio. 
Ve věži je v sedmi patrech muzeum, které je ale otevřeno jen v neděli dopoledne a o svátcích. 

Ještě jeden pohled na kostel Sant'Andrea

Za budovou radnice je bazilika San Giacomo

Bazilika San Giacomo

Před vstupem je pomník padlým


Interiér baziliky je úchvatný. Je v něm největší stropní freska v Evropě (vlevo dole)Opět jsem byla unešená květinovou výzdobou

Další z kostelů, za prvé byl uzavřen, za druhé se mi nepodařilo zjistit jeho jméno

Květiny jsou vidět všude

Za domy je vidět zajímavá věž

I když tato budova vypadá jako církevní objekt, nachází se v ní komerční prostory

Zvonice u kostela San Martino a stejnojmenný kostel před katedrálou di Santa Maria Assunta

Kostel San Martino je jednou z nejcharakterističtějších a nejcennějších památek města. 
Byl postaven v benátském gotickém stylu koncem 14. století obyvateli Sottomariny, 
kteří se přistěhovali po válce s Janovany, po té co byla Sottomatina téměř úplně zničena.
Zvonice je postavena v románském slohu, je vysoká 64 metrů a pochází z roku 1347.

Pohled na Corso del Popolo od Porta Garibaldi

Porta Garibaldi bývala součástí městského opevnění. Její oblouková konstrukce pochází z roku 1530

Vrátili jsme se ke kanálu Vena a pokračovali zpět k Calle San Giacomo, odkud vede most na SottomarinuKanál Vena je opravdu malebný.  
Navíc začalo svítit slunce a barvy okamžitě vynikly

Domy kolem kanálu Vena a radnice ve slunci

Poslední pohled na baziliku San Giacomo, tentokrát už ozářenou sluncem

Je tohle ještě kolo? 

V jedné z uliček jsme za zdí objevili další kostel. 
Prostrčila jsem foťák skrz mříže a vyfotila Santa Caterinu.

Další kolo. Tentokrát jako poutač na nedalekou restauraci u kanálu San Domenico

Kanál San Domenico

Slávky uchycené na pilotech v kanálu San Domenico 

Poslední pohled na zvonici katedrály

Prošli jsme téměř celé historické centrum, navštívili několik památek. Nestihli jsme se podívat do katedrály Santa Maria Assunta, protože už byla zavřená. I tady se dodržuje siesta. O důvod víc se sem vrátit. Přes kanály a mosty jsme se vrátili zpátky na Sottomarinu, kde jsme měli auto.

Do Rosolina Mare jsme přijeli po druhé hodině. Následoval rychlý oběd, po kterém jsme se vypravili k moři. Počasí se proti dopoledni docela slušně vybralo.

U moře jsme vydrželi do půl sedmé. Cestou zpět jsme se zastavili v cukrárně a odměnili se vynikající zmrzlinou. Cítila jsem únavu ze dvou předešlých nocí, kdy jsem spala opravdu hodně špatně, tak jsem to v půl desáté zabalila. Nechala jsem manželovi svůj mobil, kde mám, na rozdíl od něj data, aby se mohl připojit na internet. Po sprše následovalo přání dobré noci a odchod do ložnice.

Usnula jsem, jako když mě do vody hodí.


Pokračování příště.

51 komentářů:

 1. Zajímavý článek , nádherné fotografie i krásně popsaná historie navštívených míst, kam se já nepodívám a tak děkuji za krásné přiblížení míst, které znám jen z televize. Tady mám dost času pokochat se krásnými fotografiemi a seznámit se s historií. Díky a přeji příjemný večer.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jaruško, moc děkuji. 💕 Jsem moc ráda, že jsem mohla představit místo, které je krásné a určitě stojí za návštěvu.
   Měj hezké dny

   Vymazat
 2. Alenko, také, jako Jára, vítám spoustu užitečných informací a krásné fotky, v Benátkách jsem byla 2x, ale tohle neznám. Jsi borec. Jiřina z N.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jiřinko, moc děkuji. 💕 Chioggia bývá nazývána "malými Benátkami". Na rozdíl od nich je tu klid a podstatně méně návštěvníků. Na Benátky také dojde.
   Měj hezký den

   Vymazat
 3. Alenko,ráda jsem si díky tobě zavzpomínala na slunnou Itálii.Tvé deníky se mi moc líbí.
  A fotografie jsou nádherné.
  Měj hezký večer

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jituš, jsem moc ráda, že jsem mohla Itálii připomenout. Sluníčko se ten den vyklubalo až v poledne, takže fotkám zkraje trochu chybí barva. Moc děkuji za pochvalu fotografií. 💕
   Měj hezké dny

   Vymazat
 4. Dnešní procházka opět Alenko na 1***. Moc hezky zpracované, děkuji. ☺

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Marti, moc děkuji, hlavně za tu jedničku s *. 💕
   Měj hezké dny

   Vymazat
 5. Alenko, tato procházka byla nádherná . Celé to město i okolí mi připadalo krásně upravené, vyzdobené . Děkuji za zajímavé informace z historie i současnosti.
  Spravilo mi to trochu náladu z dění okolo (zemřel jeden ze spolužáků- už toho bylo jaksi moc v poslední době).♥

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ruženko, moc děkuji. 💕 Chioggia je opravdu krásné město, které je však poměrně opomíjené. Na druhou stranu je báječné nebýt při jeho prohlídce rušeni davy turistů.
   Toho smutného je bohužel v poslední době nějak hodně. 😢
   Měj hezké dny a opatruj se

   Vymazat
 6. Alenko, zdravím tě a děkuji za překrásný článek. Úplně nejvíc mě uchvátily květiny všude a ten krásný most. Tvoje články jsou umělecká díla - slovem i obrazem ☺ ♥

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kitty, moc děkuji za milá slova. 💕 Přiznám se, že mě ty květiny také fascinují. Jsou to nádherné vazby.
   Opatruj se a měj hezké dny

   Vymazat
 7. Moc pěkné fotky i zajímavé psaní. Vzpomínala jsem na krásnou Itálii.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lydie, moc děkuji a jsem ráda, že jsem mohla Itálii trochu přopomenout.💕
   Měj hezké dny

   Vymazat
 8. Čtu si, prohlížím fotky a nakonec ještě italská zmrzlina - Alenko, jen tu vzdychám...
  Děkuji za tu krásu, za tu atmosféru a moc tě zdravím, Helena

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Helenko, moc děkuji. 💕 Jsem moc ráda, že jsem mohla přenést sem tu atmosféru, včetně zmrzliny.🍦
   Měj hezké dny

   Vymazat
 9. Alenko, to je opět nádhera! Víš, že by mne zajímalo kolik je vlastě kostelů a chrámů celkem v Itálii? Dá se to vůbec spočítat? Také obdivuji tvoje precisní popisky, musela sis s tím dát práci už tam, no, vždyť proč ne, když manžel rád a častěji spal? Moc zdravím a děkuji za tu krásu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Libuško, moc děkuju. 💕 Kostelů je tam spousta. Já včera při psaní seděla nad mapou a objevila v tomto zajímavém městě ještě další kostely, které jsme minuli. Třeba se to někdy v budoucnu podaří napravit. Jsem moc ráda, že se ti článek líbil.
   Měj hezké dny a opatruj se

   Vymazat
 10. Alenko, děkuji za další italskou reportáž. Nádherné fotky, karnevalová maska z Benátek mi visí doma. Měj pohodové dny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Marti, moc děkuji. 💕 Jsem ráda, že se ti fotky líbily.
   Karnevalové masky mám dokonce tři, také zdobí zeď. Kdysi jsme dokonce plánovali, že se karnevalu zúčastníme, měli jsme kostýmy z dceřiny svatby. Ale v termínu karnevalu se chystala na svět druhá vnučka. Nakonec jsme zůstali doma a Ema nespěchala, narodila se až 2. března. 😀
   Měj hezké dny

   Vymazat
 11. Moc pěkné místo a hlavně nezavalené nekonečnými turistickými davy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Petře, moc děkuji. 💕 My kolem Chioggie kdysi projížděli cestou z Ravenny a netušili, co toto město nabízí. V turistických průvodcích se moc nevyskytuje. Město nás mile překvapilo, je krásné a klidné

   Vymazat
 12. V Benátkách jsem byla, ale o tomto městě jsem fakt neměla potuchy.Tak jsem zase o něco chytřejší :-) Početla jsem si, pokoukala.
  Těším se na pokračování.
  Měj se hezky!
  Hanka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hani, moc děkuji. 💕 I já byla v Benátkách a o Chioggii jsem nevěděla. O to větší bylo překvapení, jak je město krásné a současně klidné. Pokračování bude. 😀
   Měj hezké dny

   Vymazat
 13. Člověk by hned někam vyrazil, když vidí všechny ty fotky :-)

  OdpovědětVymazat
 14. To máš naprostou pravdu. K moři to zatím nejde, tak alespoň nějaký výlet po vlastech Českých.
  Měj hezký den💕

  OdpovědětVymazat
 15. Olinko to je skvostná reportáž. Tam se nikdy nedostanu a proto ti děkuji za takovou krásnou podívanou. Moc se mi líbí všelijaké ty mosty nad kanály, kuličky kostely .. ty porcelánové masky jsme měli doma 3. Už nám zůstala jen jedna zbytek jsme rozdali. Manžel totiž pracoval ve firmě kterou po revoluci převzala ltalská firma a majitel vždycky když přijel do Česka tak přivezl nějakou památku. A jednou to byly právě ty masky. Takže v obýváku nám visí kousek Itálie.:)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Majko, moc děkuji. 💕 jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Třeba to někdy vyjde.👍 Masky máme tři a jsou památkou na první návštěvu Benátek, kde jsme byly s dcerou na dámské jízdě.
   Měj hezkké dny

   Vymazat
  2. Alenko, omlouvám se za oslovení.

   Vymazat
 16. Krásné místo, škoda, že nesvítilo sluníčko, ta krása by byla ještě hezčí :).
  Úplně mě uchvátil ten starý oblouk, který zůstal zachován pro další generace.
  Díky za skvělou fotoreportáž! :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jani, já také moc děkuji. 💕 Chiogia byla krásná i bez slunce, které pak nakonec vyšlo a díky tomu jsou poslední fotky barevnější. Přiznám se, že mě to město uchvátilo jako celek. V porovnání s Benátkami klid, nikde žádné fronty a bez davů turistů. 👍

   Vymazat
 17. O městě jsem zatím ani neslyšel, ale je moc pěkné, opravdu hodně připomíná Benátky, most Ponte di Vigo připomíná Ponte di Rialto v Benátkách, věž vyrůstající přímo z náměstí tím zase Campanillu, zajímavá je Garibaldiho brána jako torzo městských hradeb.

  A právě v Benátkám jsem zažil, jak rychle jsou Italové schopni vytáhnout ty plošiny, po kterých se dá přejít, když stoupne voda. A také mě tam překvapuje, že vůbec nikde není vidět vzlínání vlhkosti na zdech, jako je tomu u nás při špatné izolaci základů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Miloši, my kdysi projížděli, ale jen okrajově, při cestě z Ravenny. Také jsme netušili, jak je historické centrum krásné.
   Byla to všechno souhra náhod, kdy vše začalo mou nemocí, kvůli které jsem se bála cokoli zajišťovat. V opačném případě jsme opět jeli až na jih, jako v letech předchozích. Šťastnou náhodou jsme objevili malou CK z Písku a pak se poznali s jejich delegátkou, která nám dala spoustu cenných rad a informací.
   Chioggia zůstane na dlouho v našich vzpomínkách.
   Benátčané a obyvatelé dalších měst s "alta acqua" počítají a jsou na ní připraveni. Mně zaujaly vchody do domů. Jsou opatřeny na bocích kolejničkami, kam se zasouvá zábrana proti vodě. Možná tomu vzlínání vlhkosti trochu brání tamní klima a vyšší teploty. I když já si na některých místech vlhkých zdí všimla.

   Vymazat
 18. Krásně napsané - jako bych tam byla. A fotky jsou třešnička na dortu. ☺

  OdpovědětVymazat
 19. Ty pokušitelko !
  Okamžitě jsem si vybavila tu vůni moře, milovaná Itálie, hned bych si mlaskla kornoutek zmrzliny a kávičku.
  V Benátkách se mi nesmírně líbilo, hodně jsme Benátský záliv projezdili, ale v tomto městě nikoliv.
  Atmosféra je stejná, je dokonalá.
  Děkuji za příjemné cestování, ráda jsem se přidala.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Simi, já si tu vůni při výběru fotek do článku vybavila taky. Spolu s ní i lehký vánek a sluneční paprsky. Atmosféra města je umocněna blízkostí Benátek a podobným rázem, kdy je město protkáno kanály a mosty. Jen ty klasické gondoly tu chyběly. A také chyběly davy všudypřítomných turistů, včetně front k památkám. Což mě rozhodně nemrzelo. Spíš naopak.
   Jsem ráda, že se ti s námi hezky cestovalo a je mi ctí, že jsem mohla být průvodcem.💕👍

   Vymazat
 20. O tom, že je Chioggia krásné město jsem slyšela a tvé fotky jsou toho důkazem . Osobně jsem byla několikrát v Benátkách ale tam ne. Ono je v Itálii spousta krásných míst a měst kam cestovní kanceláře turisty nevozí a je to velká škoda. Nakonec i sami turisté se dožadují klasiky, chápu to když sem někdo jede jednou, dvakrát, pak se vyplatí hledat něco pro “labužníky” Vidím že vy už víte o čem je řeč 😉
  V Benátkách začal být s návaly turistů velký problém, teď by je brali všemi deseti, zatím ale bohužel...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Růženko, Chioggia je opravdu krásná a určitě stojí za návštěvu.👍
   V Itálii je opravdu spoustu krásných míst, která jsou úplně stranou cestovního ruchu. Máme taková místa rádi. Občas se nám stane, že nás osloví místní a ptají se, odkud jsme. Milujeme procházky liduprázdnými uličkami starých měst, všude je spousta zajímavých památek.
   Benátky, to je klasika. Už loni se prý zvažovalo, že budou omezovat počty turistů, nebo vybírat vstupné do města. Mělo k tomu dojít tento rok. Ale covid rozhodl a z turistických cílů jsou dnes místa, kde nikdo není. V Praze je to podobné.
   Měj hezké dny 💕

   Vymazat
 21. Moc se mi líbí interiéry těch kostelů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Interiéry kostelů jsou úžasné. Fotek tady na blogu je jen zlomek.

   Vymazat
 22. Krásné vzpomínání a moc pěkně nafoceno. M.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Maruško, moc děkuji. 💕 Místo cestování teď jen vzpomínáme.

   Vymazat
 23. Rád se dívám na různé cestopisné seriály, ale ty mají chybu v tom, že to rychle proběhne a člověk si toho nestačí užít. U Tvých článků a fotografií taková situace nenastane, nenastane a můžu se kdykoliv vrátit na začátek, nebo si snímky prohlížet jak mi to vyhovuje. Jeden dotaz za jak dlouho jsi pořídila tolik záběrů. Vždycky si vzpomenu na focení u kinofilmu, a tam taková možnost nebyla. Máš to perfektní a zase jsem se něčím poučil.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mirku, mám také ráda cestopisné filmy. A souhlasím s tím, že to uteče rychle a současně s tím uteče i něco informací.
   Fotky byly pořízeny během jedné návštěvy za přibližně čtyři hodiny. S kinofilmem člověk zvažoval každý záběr, byli jsme limitováni 36 záběry. Někdy se mi povedlo založit film zkraje a měla jsem o záběr víc.😀

   Vymazat
 24. Už jenom číst si o tom, že po ránu bylo 22 stupňů, mě zahřálo a dodalo naději. ;)
  Jinak nádherné fotky, muselo tam být opravdu moc krásně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Opravdu někdy stačí číst si o sympatické ranní teplotě, či si prohlížet fotky, na kterých je patrné, že byly pořízeny v létě. Já tuto terapii praktikuju už spoustu let. Dříve jsem se jin prohlížela letní fotky, těšíc se na léto. Teď o tom i píšu.
   Moc děkuji a ano, bylo tam nádherně. 💕👍

   Vymazat
 25. Letos jsem byl v Benátkách a tyto malé je i na fotografiích připomínají... Moc pěkné..

  OdpovědětVymazat
 26. Mimochodem Radecky se "vyznamenal" při potlačování protihsbsburske vzpoury v Benátkách roku 1948.Rozstrilel tam při té příležitosti kde co..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honzo, Chioggia je nazývána malými Benátkami a opravdu je připomíná. O Radeckém jsem to četla. 😢
   Přeju hezké podzimní dny

   Vymazat
 27. To je nádherné město. Takové kouzelné. Nedivím se, že se mu říká Malé Benátky.

  OdpovědětVymazat

MOC DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE ❤❤❤