Mezi moje záliby patří historie, cestování, poznávání nových krajů a fotografování.
Před každou další cestou se snažím získat nějaké informace o místě, které navštívím.
Ráda se proto o své poznatky z cest podělím.

"Půjdu kamkoliv, pokud je to kupředu."
David Livingstone


Vítejte na mém blogu ...

pondělí 20. září 2021

Pátek

Mám ráda památky, které dostaly novou šanci na to, aby se mohly ukázat veřejnosti. 

Nebývají tak načančané jako ty známé, kterým byla věnována péče po znárodnění a do kterých proudily a stále proudí davy turistů. Na druhou stranu měly snad i trochu štěstí v tom, že nebyly, tak jako mnohé, ponechány svému osudu, což vedlo k jejich naprosté devastaci. Nicméně hospodaření v nich je zdecimovalo, stávaly se kancelářemi, sklady, školkami, mnohdy v nich sídlily statky a nedej bože vojsko. Dnes, hlavně díky nadšencům, se pomaloučku vrací do původní podoby. 

O zámku Pátek nad Ohří jsem neměla potuchy. Dozvěděla jsem se o něm naprostou náhodou od dcery a zetě. Skupina historického šermu, jejímiž jsou členy, byla oslovena tamním kastelánem, zda by se zúčastnili letošního Medovinobraní.

Tuto akci vymyslel a zavedl už před lety na zámku Nový Stránov kastelán Rasken a jako své know-how jí pořádá tam, kde právě působí. Tak letos na Pátku.

Obec Pátek nad Ohří se zámkem jsou částí městyse Peruc.

Při našich prázdninových cestách jsme Pátek navštívili. Rasken nás zasvěceně provedl zámkem, povyprávěl nám o jeho historii a i tom, jaké jsou jeho plány a co by rád ještě zvelebil.

Než vás pozvu na prohlídku, trochu historie.

První zmínka o Pátku je datována rokem 1196, kdy majitel nedaleké vsi Milhost daroval Pátek tehdy vznikajícímu klášteru v Mašťově. Okolní vsi v té době patřily strahovským premonstrátům. Založení kláštera v Mašťově se ale nezdařilo a Pátek, neznámo jak, připadl strahovskému klášteru.

Na nevysokém ostrohu nad Ohří byla vybudována tehdejšími majiteli páteckého panství, řádem premonstrátů, tvrz. První písemná zmínka o ní je z roku 1374. V době husitských válek byla roku 1420 ves vypleněna a z větší části vypálena. Majetku se zmocnil Zikmund z Třebívlic a něm jeho syn Matúš ze Žichova. Roku 1427 se majitelem stal významný husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Krátce na to věnoval král Zikmund Lucemburský pátecké panství Janovi z Vartenberka, jako odměnu za jeho pomoc při boji proti husitům. Jakoubek z Vřesovic však odmítl Pátek vydat a roku 1436 si při Zikmundově návštěvě Žatce vyžádal od krále příslib páteckého panství. Protože šlo však jen o ústní slib, který nemohl doložit, byl Jakoubek z Vřesovic donucen se páteckého panství při revizi majetkových poměrů vzdát. Roku 1454 jej předal Vilémovi z Konic. Od roku 1474 se majitelem Pátku stal Jindřich starší z Klinštejna a na Toužetíně. Po něm panství převzal jeho syn Jan a pak vnukové Jindřich a Jan, který se svolením krále Ludvíka Jagellonského nechal v roce 1523 páteckou tvrz opravit.

Později se majitelem Pátku stal Jan IV. Popel z Lobkovic, nejvyšší purkrabí Českého království. Mezi lety 1544 – 1557 nechal páteckou tvrz přebudovat na renesanční letohrádek. Později nechal renesančně přestavět i mlýn pod zámkem. Po jeho smrti v roce 1570 získal Pátek a okolní vsi jeho syn Kryštof z Lobkovic, který byl nejvyšším hofmistrem na dvoře Rudolfa II. Po jeho smrti roku 1609 zdědil pátecké panství jeho syn Jan Kryštof. Ten ale zemřel bezdětný, takže roku 1614 přešlo panství do vlastnictví Alžběty z Lobkovic, Jana Libštejnského z Kolovrat a Viléma mladšího z Lobkovic. Ti následně prodali panství Štěpánu Jiřímu ze Šternberka a na Postoloprtech. Štěpán Jiří roku 1625 zemřel a panství přešlo do majetku jeho syna Adama, po jehož smrti v roce 1633 zdědil majetek jeho tehdy nezletilý syn Jan Štěpán ze Šternberka. Roku 1657 Jan Štěpán zemřel a pátecké panství zdědila jeho manželka Anna Františka. Panství pak převzal její druhý manžel Hložek ze Žampachu. Panství bylo v té době silně zadluženo a Hložek ho ve své závěti odkázal Anně Františce. Ta krátce po manželově smrti v roce 1679 prodala Pátek hraběnce Lidmile Benigně Šternberkové. Po její smrti prodal panství její syn hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka Gundakarovi z Dietrichsteina, který rozšiřoval své libochovické panství.

Přestavba zámku do současné podoby byla započata knížetem Gundakerem roku 1690, ten však téhož roku zemřel. V přestavbě pokračoval jeho dědic Ferdinand z Dietrichsteina. Stavbou byl pověřen Antonio della Porta, který pro Dietrichsteiny přestavoval také Libochovice, Budyni nad Ohří či Nepomyšl. Kamenické práce dodal Jakob Mitthofer. K úplnému dokončení zámku došlo roku 1697 a do roku 1700 se stavěly hospodářské budovy.

V roce 1710 získali Pátek opět strahovští premonstráti a v jejich vlastnictví zůstal až do roku 1945. Z tohoto období pochází některé přestavby. Především je to přestavba dosavadního balkónu na kapli Narození Panny Marie, která byla vysvěcena roku 1716. Bylo také doplněno malé schodiště do opatských pokojů. Kolem roku 1750 na Pátku pracoval strahovský premonstrát a barokní malíř František Siard Nosecký, který vyzdobil freskami zámeckou kapli a refektář. Zámek využívali premonstráti jako letní byt.

Po únoru 1948 byl zámek znárodněn. Tehdy přišel o mobiliář, ani ke stavbě se další instituce, které tu sídlily, nechovaly jako řádný hospodář. Nejprve v něm byla umístěna Okresní politická internátní škola, později v něm sídlil Oblastní zemědělský archiv, jehož část tvořil i bývalý lobkovický rodinný archiv. Od roku 1961 zde byly kanceláře MNV, knihovna, vývařovna zemědělského družstva, stanice SNB a později mateřská školka. Mezi roky 2003 – 2019 býval zámek o prázdninových víkendech otevřen veřejnosti díky nadšení místní obyvatelky, paní Mileny Hubičkové. Roku 2020 byla na zámku zřízena galerie, kde jsou pořádány výstavy a zámek začal být přístupný po většinu roku.


Zaparkovali jsme auto před budovou na fotografii a nebyli si jistí, zda jsme na správném místě. Jen ten zdobený průchod napovídal, že jsme snad dorazili na místo. Je to budova bývalého pivovaru a my se vydali dovnitř.


Jsme tu správně, na otevřených vratech brány je tato cedule.

Prošli jsme  průjezd a otevřel se nám tento pohled

Fotky z interiéru zámku. Mobiliář shání kastelán osobně.

Některé kusy nábytku už měl na Novém Stránově.


Strop zdobený štukem.Zámek mívá obvykle hlavní sál, který bývá využíván ke společenským událostem. 
Zde je kostel.

Kaple Narození Panny Marie, vybudovaná na původním balkóně.
Kazatelna

Opatské pokoje

Prostor před kostelem v prvním patře.

Zámek jsme si prošli, s Raskenem zavzpomínali na Stránov, kde se díky němu konalo dvakrát představení Marketa Lazarova, o kterém jsem kdysi psala.

V místnostech nad průchodem do zámku je velká výstava papírových modelů historických památek, kterou jsme si také prohlédli. Odtud jsme pokračovali dál.

Díky nadšencům, jako je místní kastelán Petr Rasken Chaloupka, ožívají i ty pozapomenuté a méně známé památky.  Ožívají nejen díky návštěvníkům, ale i akcím, které jsou tu pořádány.

Na Pátku se stále něco koná.


Budete-li v sobotu 2. října někde poblíž, či budete mít chuť si udělat výlet, při kterém můžete ochutnat medovinu, navštívit tržiště, vidět šermíře, kouzelníka a spoustu dalšího, zavítejte na Pátek.


66 komentářů:

 1. Alenko, to jsem ráda, že jsi zpátky. Už jsem se chtěla pozeptat, jak to, že prázdniny dávno skončily a ty nikde. Vítej. Jiřina z N.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jiřinko, pauza byla tentokrát delší, než jsem původně zamýšlela. Během září jsme podnikli spoustu výletů ve dvou, takže bude o čem psát. I když lenost stále převládá. 😃
   Měj hezké dny.

   Vymazat
 2. Alenko, tak o tomhle zámku jsem taky nikdy neslyšela. Díky za ukázku prostřednictvím fotografií. Měj pěkné dny a už jsem si taky říkala, kde jsi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Marti, ani já o něm neměla tušení. Nebýt našich mladých, kteří tam s největší pravděpodobností budou účinkovat, zůstávala bych v nevědomosti.
   Udělala jsem si delší pauzu od blogu, v podstatě i od počítače. Část prázdnin jsme věnovali vnoučatům, podnikli spoustu výletů. V těch ještě pokračujeme, zítra vyrážíme na další celodenní výlet.
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 3. Alenko, moc ráda tě tady zase vidím a hned s takovou peckou - o Pátku jsem neměla ani tušení, ráda jsem si početla a prohlédla fotky.
  Přeji hezké podzimní dny, Helena

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Helenko, ani já o tomto zámku nevěděla. Před pár lety jsem se účastnila fotografické soutěže, kterou pořádala agentura Dolní Poohří. Dokonce byla i jedna z mých fotek v jejich kalendáři. Pátek leží v této oblasti, mnohokrát jsme se pohybovali v jeho blízkosti, ale letos jsme měli premiéru.
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 4. Alenko,jsem ráda,že jsi zase mezi námi.O zámku jsem neměla ani ponětí a to zkoumám některá místa dost podrobně.
  Ráda jsem se s ním seznámila díky tvému popisu a fotografiím.Jsem ráda,že jsou lidé,kteří se snaží takové památky zachraňovat.Sama je mám raději než ty načinčané a obležené turisty.Každá památka zaslouží pozornost,třeba jenom tím,že ji navštívím a dám na blog.
  Měj hezké podzimní dny

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jituš, jsem na tom stejně, také dávám přednost památkám, které jsou tak trochu na okraji zájmu. Občas udělám výjimku a jdu do davu. 😃
   Jsem ráda, že jsem Pátek mohla trochu přiblížit, určitě stojí za návštěvu.
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 5. Alenko, už jsi mi chyběla, jsem moc ráda, že jsi zpátky. O zámku jsem nikdy neslyšela, a proto jsem ráda, že jsi nám přiblížila jeho historii a provedla nás zámkem. Také mám taková místa ráda a poděkování patří všem, kteří se o záchranu památek přičiní.
  Měj krásné dny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Růženko, děkuju. Trvalo mi to, než jsem opět zasedla ke klávesnici počítače. Jsem ráda, že jsem Pátek mohla přiblížit.
   Ráda navštěvuju podobná místa a jsem vděčná všem těm, kteří o podobné památky pečují a věnují se péči o ně.
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 6. Tedy když jsem četla všechny ty názvy měst a městeček poblíž a i ten Pátek, vůbec jsem nevěděla která bije. Jedině jméno řeky Ohře mi něco řeklo! No a pak ten počet majitelů, taky dobrý :D.... Jsem ráda že jseš zpátky!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vendy, my do této oblasti jezdíme poměrně často, někdy jen projíždíme. Myslela jsem si, že jí máme slušně procestovanou, ale jak vidno, spoustu míst, která za návštěvu stojí, jsme neznali. Jsem též ráda, že jsem zpět, ale že mi to trvalo. 😃
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 7. Alenko, moc zajímavý článek. Obec Pátek i zámek také vůbec neznám. Díky Tobě jsem si opět "rozšířila obzory".
  Hezké babí léto přeje Marie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Maruško, moc děkuju a jsem ráda, že jsem mohla rozšířit obzory. 😃 Nebýt našich mladých, také bych o tomto zámku neměla potuchy.
   Měj hezké dny🍀, mělo by se zase udělat hezky.

   Vymazat
 8. Álo, pikantní je, že moje švagrová se narodila na zámku v Peruci. U Oldřichova stromu a Boženiny studánky i u zámku v Peruci jsem byla vícekrát, ale u tohoto v Pátku nikoli a díky tobě se teď mohu pokochat dalším pěkným zámečkem.Zdravím, Alenko. Jiřina z N.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jiřinko, zámek Peruc jsme v létě navštívili, byl během července a srpna otevřen pro veřejnost. Jinak je to jen pro skupiny po předběžné objednávce. Je v soukromých rukou, stále zde probíhá rekonstrukce, ale to, co už je opravené, je opravdu nádherné. Už jsme to zkoušeli kdysi, ale byl uzavřen, takže jsme tehdy obhlédli Oldřichův dub a studánku. Zámek byl poprvé otevřen loni, to jsme nestihli. Takže letos. Uvnitř se fotit nesmí, výjimkou je vstupní schodiště. Určitě ho na svém blogu také představím.
   Měj hezké dny. 💓

   Vymazat
  2. Alenko, kousek pod zámkem bývá kolem Velikonoc takový trh a zajímavé věci na něm, ale já nekupuji, jen obdivuji a fotím, ale při covidu nevím, jak a co. Pa Jiřina z N.

   Vymazat
  3. Jiřinko, podobné tržiště se starými řemesly by mělo být součástí i toho medovinobraní na Pátku. Já si pamatuju na to Stránovské. Na předchozích dvou působištích Raskena jsem na této akci nebyla. Navíc, jsem takový cvok, že občas neodolám a něco koupím a pak doma řeším klasickou "nerudovskou otázku": Kam s tím? Po červnových stavebních úpravách mám ještě spoustu drobností v krabici a tím pádem stále nedoděláno. Vyhodit to je mi líto, ke každé věci se vážou vzpomínky. 😃
   Včera jsme byli na Sychrově a já si tentokrát žádný suvenýr kupodivu nepřivezla.
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 9. Alenko, moc ráda vás tady zase vidím. 🙂
  Přiznám se, že ani já jsem neměla o zámku tušení. Děkuji vám za hezkou prohlídku - fotky jsou moc pěkné, i zajímavé povídání.
  Přeji vám hezký den. 🙂

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mikolko. moc děkuju. 💓 Já také neměla o Pátku tušení a přitom už jsem se v jeho blízkosti pohybovala několikrát.
   Krásné podzimní dny. 🍀

   Vymazat
 10. Alenko to je velice zajímavý zámek a neměla jsem o něm ani tušení. Je to hezké, že se zase probouzí k životu a je možné ho navštívit. Koukala jsem do mapy a je tam i možnost vlakového spojení, což je fajn, tak že třeba příští rok si tam naplánujeme výlet, protože to je na celý den. Na Stránově - zámku jsme byli 5. 5. 2018 a na vlak jsme pak šli z Krnska podél Jizery do Mladé Boleslavi. Bylo tam krásně. Děkuji za moc hezké fotografie a zajímavý tip na výlet. Měj se moc hezky

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jaruško, ani já neměla to tomto zámku potuchy. Nebýt toho, že Rasken pořádá medovinobraní a pozval šermíře, nevěděla bych o něm dodnes.
   Pojizeří je krásné.👍 Na Stránově jsem byla mnohokrát a to také díky těm našim šermířům. Podvakrát se tam konalo divadelní představení Vančurovy Markety Lazarové. V reálném prostředí a reálném čase. Je jen škoda, že mi zmizely fotky z původního blogu, už jsem párkrát zvažovala, že je tam nahraju, ale je to hrozná práce.
   Jsem moc ráda, že jsem Pátek mohla přiblížit. Třeba se to povede a zavítáte tam.
   Měj krásné dny. 🍀

   Vymazat
 11. Zatím jsem si prohlédla jen fotky, ale navečer si všechno pořádně pročtu a na fotky se znovu podívám.
  Měj se hezky!
  Hanka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hani, moc děkuji a doufám, že tě článek nezklamal.
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 12. O tomhle zámku jsem také nevěděla, ale podle fotek je moc zajímavý. Jsem ráda, že jsi opět naskočila do vlaku jménem blog. Moc zdravím 😊

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Evi, děkuji. Trvalo mi to tentokrát nějak déle. Nějak mi ten čas utíká rychleji a méně toho stíhám.
   Pátek byl pro mně také neznámým zámkem.
   Zdravím z blogového vlaku s přáním hezkých dnů. 🍀

   Vymazat
 13. Také jsem o tomhle zámku nevěděl. Není sice velký, ale je vidět, že ho kastelán zvelebuje. Časem bude ještě hezčí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jirko, zámek v Pátku opravdu není velký, ale kastelán se opravdu hodně snaží vrátit mu něco z bývalé krásy.
   Kéž by takových lidí bylo víc.
   Přeji hezké dny. 🍀

   Vymazat
 14. Takové malé zámky mám ráda. Asi jsem o něm ještě neslyšela, i když Peruc jsme kdysi navštívili.
  Přeju prima baboletní dny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ilonko, mám také ráda malé zámky a i když to mám podstatně blíž a v tomto kraji jsem už mockrát byla, také jsem o něm nevěděla.
   Pokud mohu, doporučuji Peruc navštívit znovu. Sice se ještě rekonstruuje, ale to, co je k vidění, stojí rozhodně za to.
   Krásné podzimní dny. 🍀

   Vymazat
 15. Alenko, patřím do skupiny,která neměla tušení, že existuje zámek Pátek. Děkuji za fotoreportáž o zámku, jeho historii. Vítej po dlouhé odmlce zpět na blogu.🤗

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Marti, byla jsem na tom stejně. Také jsem nevěděla, že nějaký Pátek existuje. Kdyby se mladí nevěnovali historickému šermu, žila bych stále v nevědomosti. Jsem ráda, že jsem ho mohla přiblížit a také jsem ráda, že jsem se konečně dokopala k tomu, abych se vrátila.
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 16. Alenko kolchoznice, moc Tě zdravím. O Pátku jsem taky neměla ani tušení, děkuju za přiblížení.Už se po Tobě ptal i můj táta (četla jsem mu vždycky příspěvky od Tebe)... Tak pa Lenka
  www.babilenka.cz

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Leni, i já zdravím a musím se tu bez mučení přiznat, že jsem se letos té zahradě věnovala podstatně méně. Místo toho jsme se pustili do předělávání bytu, kdy jsme měnili podlahu, dělali strop. Jen vystěhovat a znovu nastěhovat zpátky, byl děs. Pak vnoučátka, výlety, trocha kultury a léto udělalo frnk.
   Jsem ráda, že jsem mohla Pátek přiblížit a trochu s ním seznámit své čtenáře. Tatínka ode mně moc pozdravuj. 💓
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 17. Ali, ráda jsem si o zámku, který neznám, přečetla v podání, které je mi blízké. Píšeš o tom podobným stylem jako já, i tu historii uvádět. Díky za to ☺. Nemůžeme se divit, že některý zámek neznáme, v republice je téměř všude nějaký, i ve vesnicích, jen mnohé nejsou přístupné (je tam domov seniorů, škola nebo jiné), ale mnohé chátrají, když se majitel nestará. Jsem ráda, že aspoň my na blogu na podobné méně známé stavby nezapomínáme. ☺

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hani, moc děkuji za komentář. I já oceňuju tvé články, které jsou "podle mého gusta".
   Přesně jak píšeš, je ve spoustě obcí zapomenutá nějaká památka, ať je to zámek, nebo tvrz, či jen kaplička. Opravdu není v našich možnostech je všechny znát. Proto já už několik článků věnovala těm méně známým památkám. Je v nich naše kulturní dědictví.
   Měj hezké podzimní dny. 🍀

   Vymazat
 18. Alenko, zdravím tě a děkuji za zajímavý výlet. Nemám vůbec o zámku tušení, moc se mně líbí, je to taková stavba, kde bych si představila i normální bydlení - tedy v panském stylu :-)
  Měj se krásně podzimově. Jitka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jituš, i já zdravím a jsem ráda, že jsem Pátek mohla představit. Také bych si dokázala představit bydlení v takové stavbě. Občas něco podobného pronesu před svým mužem a už slyším jeho větu: "Jenom to vytopit v zimě, by bylo nad naše možnosti." 😃
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 19. Díky za tip na výlet.
  Pátek vypadá nádherně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pavle, moc děkuji.🍀 Pátek je každopádně zajímavý už jen tím, že místo klasického zámeckého sálu je kostel.

   Vymazat
 20. O zámku Pátek nad Ohří jsem ještě neslyšel, myslel jsem se budeš psát o posledním pracovním dnu.
  V létě jsme si při pobytu v Karlových Varech zajeli do Ostrova (nad Ohří) a ten nás hodně překvapil, kolik krásných památek tam je.

  Pátek má pěkný interiér, překonává dojem z venkovního pohledu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Miloši, on ten nadpis evokoval den v týdnu. Pro mě už devět let není žádný den pracovní, tedy v tom smyslu, že bych chodila do zaměstnání.
   V plánu letošních cest máme ještě dva hrady a zámek v Klášterci nad Ohří, takže pokud zbude čas, kousek si tu cestu protáhneme do Ostrova. Děkuji za tip.
   Interiér Pátku, vyjma kostela a kaple na balkoně, je dílem současného kastelána, který se snaží vylepšit jeho vnitřní vzhled.

   Vymazat
 21. Aleno, díky za prima tip na výlet, i když my v okolí Prahy obvykle výletujeme v zimě a to se na zámek kouknu nejspíš jen zvenku. Ale jsem ráda, že se najdou nadšenci, díky kterým takové stavby vstávají "z mrtvých".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stáňo, jsem ráda, že jsem mohla Pátek představit a některé z vás inspirovat k jeho návštěvě. Rasken je po domluvě ochoten zámkem provést kohokoliv, dokonce plánuje, že by celoročně měl otevřeno v pátek. Díky podobným nadšencům se některé stavby opravdu probouzejí.
   Měj prima podzimní dny.🍀

   Vymazat
 22. Zdravím Alenko, a pokud čtu všechny komentáře k tomuto článku, patřím mezi neznalce o tomto zámku. Podle popisu má za sebou dlouhou a bohatou historii až ke znovu obnovení. Vcelku mne překvapil i ten pivovar, který je v jeho blízkosti. Kastelán bude mít hodně starostí s doplněním interiéru, i když, to co tam je, vypadá moc dobře. P.S doufám, že si zajedeš na medovinu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mirku, ani já o tomto zámku neměla povědomost. Jeho historie je opravdu bohatá.
   Je v podstatě ze tří stran obklopen hospodářskými budovami, které se stavěly po jeho poslední přestavbě za Dietrichsteinů.
   Zatím nejsme rozhodnuti, zda pojedeme ochutnat medovinu, záleží na počasí.
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 23. Alenko, děkuji za skvělou reportáž a návštěvu zámku. Vidíš, vůbec jsem o něm nevěděla. Snad tam také někdy zavítám a pokochám se.
  Iva

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ivo, moc děkuji a jsem potěšena, že se ti článek líbil. Současně jsem potěšena i tím, že jsem mohla inspirovat k jeho návštěvě.
   Měj hezké podzimní dny. 🍀🍂

   Vymazat
 24. Navštívili js. Zámek v červenci.. Je to tam supr a pan kastelan fajn.. Diky Alenko za připomenutí, Jiřka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jiřinko, moc děkuju. My tam byli koncem srpna a kastelán je opravdu fajn. Poznala jsem ho už v roce 2010 při jeho působení na Novém Stránově.
   Hezké podzimní dny. 🍀🍂

   Vymazat
 25. Alenko, tento zámek také neznám, ale je hezky opravený a pomalu se zaplňuje krásnými kousky nábytku. Těším se i na další výlety.
  Přeji hezký víkend. D.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dáši, to nejsi sama. Ani já zámek neznala a jen díky tomu, že se mladí budou o víkendu účastnit medovinobraní, jsme se tam ze zvědavosti jeli podívat. Návštěvy rozhodně nelitejeme, naopak. Bylo to prima.
   Měj hezké podzimní dny. 🍀🍂

   Vymazat
 26. I toto.mJeden cas jsemncasto jezdil do Peruce, i v okolnich cesnicich..a o Patku nad Ohří bsevdovidamnaz teď..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honzo, i já si myslela, že máme tuto oblast procestovanou a ejhle.... Pátek jsme také neznali. 😃

   Vymazat
 27. Zámek Pátek, to slyším poprvé, stejně jako medovinobraní, nic méně druhá část zaujala velice, třeba se na něj jednou podíváme

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. O Pátku jsem se dozvěděla díky dceři a zeťovi. O medovinobraní vím už několik let. Byli jsme na prvním, které se konalo na Novém Stránově. Třeba někdy opravdu zavítáte. 😃

   Vymazat
 28. Zajímavé místo, o kterém jsem zatím nikdy neslyšel. To by mohli mít každý pátek otevřeno zdarma :-).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Petře, ani já o Pátku neměla potuchy a takových nás je většina. Jsem ráda, že jsem ho mohla představit a možná tím trochu přispět k jeho návštěvnosti.
   Zda bude v pátek vstup zdarma, nevím. Ono to vstupné sem, v porovnání s jinými památkami, je více než symbolické.😃

   Vymazat
 29. Děkuji za krásnou virtuální prohlídku!

  OdpovědětVymazat
 30. Odpovědi
  1. Jsem na tom stejně. Navíc mám ráda historii. 😃

   Vymazat
 31. Zámek je hezky opravený, líbí se mi. Na to medovinobraní bych se ráda podívala, kdybych mohla.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Libuško, moc děkuji. Třeba se někdy v budoucnu zadaří a Pátek navštívíš.
   Teď je nejdůležitější, abys byla v pořádku. Moc držím pěsti 🍀🙏💓

   Vymazat
 32. Alenko i já děkuji za tento článek a návštěvu zámku Pátek. Také já mám ráda historii a fandím nadšencům, kteří se snaží navrátit památkám jejich původní kabát.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Helenko, i já děkuji a jsem ráda, že jsem mohla Pátek trochu představit.
   Kéž by takových nadšenců bylo více.
   Měj hezké podzimní dny. 🍀🍂

   Vymazat

MOC DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE ❤❤❤