Mezi moje záliby patří historie, cestování, poznávání nových krajů a fotografování.
Před každou další cestou se snažím získat nějaké informace o místě, které navštívím.
Ráda se proto o své poznatky z cest podělím.

"Půjdu kamkoliv, pokud je to kupředu."
David Livingstone


Vítejte na mém blogu ...

pátek 14. května 2021

Uherčice

Ráda bych vás pozvala na další památku, která si určitě zaslouží, aby se dostala do širšího povědomí.

Zámek Uherčice patří k největším zámeckým areálům v České republice. Jeho velkorysá architektonická koncepce spolu s bohatou historií představují významný krajinotvorný soubor jižní Moravy. Nachází se v okrese Znojmo, v západní části stejnojmenné obce.

Pohled na zámecké věže...

...a na zámek

Vstupujeme dovnitř

Pohled na arkádové nádvoří

Prostory ve vstupním traktu jsou v rekonstrukci

Prvním dochovaným písemným záznamem o Uherčicích je darovací listina z roku 1310, kterou v roce 1312 ratifikovala královna Eliška. V ní je věnováno „zboží v Uherčicích a jiných okolních vsích“ ženskému cisterciáckému klášteru v Oslavanech. Z dalších archivních materiálů vyplývá, že ves během husitských nepokojů zpustla. Dokládá to žaloba oslavanské abatyše z roku 1481, ve které žaluje Volfganga Krajiře z Krajku z neoprávněného držení řady vesnic, včetně Uherčic. Doslova pustých. Král Vladislav II. však roku 1493 potvrzuje Krajířům držbu rodového majetku, Uherčice byly součástí panství nedalekého hradu Cornštejna.

Původní tvrz nechali v první polovině 16. století Krajířové z Krajku přestavět na zámek ve stylu severoitalského renesančního sídla. Roku 1564 zakoupili panství Streunové ze Schwarzenau, za kterých byl zámek přestavěn téměř do současné podoby. Tvoří jí Krajířovský starý zámek s obytnou věží. Streunové nechali postavit dvě souběžná renesanční křídla, která byla propojena zdí s dvoupodlažní arkádou a také arkádové nádvoří s hranolovou věží, kterou se do zámku vcházelo. Roku 1628 zakoupili panství Berchtoldové. František Benedikt Berchtold z Uherčic byl oddaným katolíkem, což dokládá kaple sv. Lucie na zámku, kterou nechal vybudovat. Dva roky po jeho smrti jeho pět dcer prodalo panství roku 1692 Donatu Heissierovi z Heitersheimu, za kterého došlo k nejvýznamnějším barokním interiérovým úpravám. Nejhodnotnější úpravou je štuková výzdoba kaple, spojovací chodby a více než dvanácti sálů. Autorem byl štukatérský mistr Baldasare Fontana z italského Chiassa u Corna. Po Donatově smrti převzal panství jeho syn František Josef, budoucí zemský hejtman na Moravě a ten ho roku 1731 prodal hraběcímu rodu Hartigů. Roku 1768 se Uherčice dostaly do vlastnictví Tomáše Vinciguerry hraběte z Collalta a San Salvatoru, pána na Brtnici. Collaltové se podílelo na barokní úpravě interiérů se štukovou i malířskou výzdobou. Zastaralé látkové tapety byly nahrazeny klasicistní výmalbou mnoha místností. Roku 1802 nechali v severním křídle vybudovat ze starého vězení a sýpky impozantní banketní sál.

Collaltové vlastnili uherčické panství téměř 180 let, až do roku 1945, kdy jim bylo zkonfiskováno. Posledním majitelem byl Octavian Collalto et San Salvatore.Zakoupili jsme si vstupenky a navíc publikaci o tomto zámku. Bohužel jsem jí někam dobře uklidila a nemohla z ní, při psaní tohoto příspěvku, čerpat. Měli jsme ještě chvíli času do prohlídky, takže jsme prozkoumali arkádové nádvoří a přilehlé zahrady.

Zámek se dostal roku 1946 do držení státu a zcela zchátral. Nejprve byl krátce pod národní správou Státních lesů a statků a od roku 1949 se dostal do správy Československého státního statku Jaroměřice nad Rokytnou. Mezi roky 1949 - 1951 tu fungoval také ženský tábor nucených prací. Od roku 1952 sloužil znojemské pohraniční stráži, která zámek užívala, ale o pronajatý majetek se nestarala. Zámecký park se stal vojenským výcvikovým střediskem pro pohraničníky. V obecní kronice lze najít záznam, „že místní zámek za působení pohraniční stráže chátral, a když vojíni potřebovali v zimě dřevo, tak si jej opatřovali ze zámku, čímž zničili také oplocení zámeckého parku, ale nikdo se zajisté nezabýval jeho opravou.” Zničeny byly zámecké interiéry i exteriéry. Na jaře roku 1964 se pohraniční stráž ze zdevastovaného zámku odstěhovala. Od roku 1979 spravovali zdevastovaný zámek památkáři a v roce 1987 Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Roku 1995 převzal správu Národní památkový ústav a v následujícím roce ho zpřístupnil veřejnosti. Současně s tím byla zahájena postupná rekonstrukce. Od 1. ledna 2002 byl zámek Uherčice prohlášen národní kulturní památkou. 

Strop ve vstupní bráně do hlavního nádvoří

Vstoupili jsme na hlavní nádvoří


Schody hrozící zřícením

Štukový strop v zámecké kapli sv. Lucie je úchvatný             Roku 1647 povolil papež Inocenc X. Regině von Berchtold 
celebrovat mše svaté v prostorách zámku. 
Její syn František Benedikt nechal zřídit roku 1669 tuto zámeckou kapli.

Alegorie zimy


Poslední záběr na úchvatný strop...

... a pokračujeme dál do zámku

Klasicistní výmalba


Jedna z už zrekonstruovaných zámeckých komnat

A opět nádherná štuková výzdoba
Procházíme do další části zámku

Pohled na protější stranu je smutný

Interiéry nás však smutku zbavily Komorní barokní divadlo Strop uvnitř divadla

Pohled z divadla

Opět úžasně zdobený stropČást před rekonstrukcí

Velký banketní sál

Detaily výzdoby banketního sálu

Po těchto schodech jsme sem přišli

Je vybudován v klasicistním slohu

Modrý salon, sousedící s banketním sálemTady všude ještě probíhá rekonstrukce

Sochy pod arkádamiZámek Uherčice bývá díky různým stavebním a uměleckým epochám označován jako „učebnice slohů“. Renesanční vzhled doplňují barokní a neoklasicistní interiéry, které se, i přes zubožený stav, způsobený činností statku a vojska, dochovaly ve velmi autentické podobě. I když se zámek od roku 1996 nachází v rekonstrukci, postupně se dává dohromady a každým rokem je vidět zlepšení, je přístupný veřejnosti. Návštěvníkům tak umožňuje ojedinělou možnost posoudit kvality i míru devastace a nahlédnout do procesu obnovy památkového objektu.

Prostřednictvím britské nadace "UK Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks" obdržel zámek roku 2009 dar ve výši 2.000 liber na restaurování barokní sochy "Alegorie zimy" a v následujícím roce částku 3.000 liber na restaurování portrétu Tomassa Vinciguerry Collalta z poloviny 18. století. Roku 2014 obdržel  zámek Uherčice od této nadace dar 30.000 liber na obnovu havarijního stropu, omítkových vrstev a maleb na stropu v banketním sálu.

Občanské sdružení "Znojemský hudební festival" pořádá v banketním sálu koncerty, které bývají spojeny s dražbou vín. Výnos z těchto akcí je též věnován na obnovu zámku. Za období 2009-2014 činila tato částka 600.000,-- Kč.  Nemalou měrou přispívají svou prací na obnově zámku i dobrovolníci a hnutí Brontosaurus.
Jihovýchodně od zámku byl založen francouzský park, který byl přibližně ve 20. letech 19. století přebudován v přírodně krajinářském duchu, na nějž v jeho severním cípu navazuje anglický park. Z různých stavbiček, které dotvářely romantickou atmosféru parku, se dochoval pouze obelisk a umělá hradní zřícenina.


Umělá hradní zřícenina v anglickém parku


Hranolová věž, která byla původním vstupem do zámku


Opouštíme zámek. Nad touto vstupní bránou bývala kdysi věž
Zámek Uherčice jsme navštívili koncem června v roce 2019. Na jeho opravách se stále pracuje a některé fotografie už nemusí být úplně aktuální. 
Dojmy se zámku? Na jedné straně trochu smutku, že vůbec mohlo dojít k tomu, že se uvažovalo dokonce o bourání této památky. Na druhé straně obdiv k umění starých mistrů. V tomto případě zejména k umu Baldasare Fontany, který vytvořil nádherné stropy. A také obdiv všem těm, kteří se v současné době, jakýmkoliv způsobem podílejí na obnově této památky. 


90 komentářů:

 1. Byli jsme v Uherčicích před pár lety, určitě dříve než vy. Přiznám se, že se na interiéry vůbec nepamatuju. Možná tehdy nebyly přístupné. Děkuju aspoň takto za přiblížení.
  Je to krásný areál a zasloužil by si péči, ale je to jako vždy o penězích ....
  Krásný víkend.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ilonko, byli jsme tam před necelými dvěma roky. Stále se tam pracuje a postupně se obnovují další prostory. Je klidně možné, že před lety toho moc přístupného nebylo.
   Přesně, jak píšeš. Je to o penězích. Teď kvůli pandemii budou možná ty zdroje financí na obnovu menší, ale věřím, že ti mladí, kteří tam jezdí pomáhat, budou i nadále pokračovat. Uherčice si to určitě zaslouží.
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 2. Uherčice neznám, ale zámek po rekonstrukci bude úžasný. Moc se mi líbí arkády, štukované stropy a zrekonstruované interiéry. Bude tam ještě hodně moc práce, ale zbourat takovou nádheru, to by byla opravdu velká škoda. Ještě, že k tomu nedošlo 🙂

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Evi, já je také neznala. Zámek jsme objevili při našem pobytu na Vysočině a jeho zrekonstruované interiéry nás ohromily.
   Opravdu měl tento zámek namále, kdy se uvažovalo o jeho zbourání. Měl štěstí!! Byla by nesmírná škoda tohle zničit.
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 3. Moc krásně nafoceno (těch fotek ...) a popsáno. Jen jsem viděla Uherčice, něco mi to připomnělo, ještě z blogu.cz. Tehdejší kamarád mi dal tip na tento zámek a já jsem si našla spojení a vydala se tam. Jela jsem vlakem + busem a když jsem řekla řidiči, aby mi zastavil někde, kde je to nejblíže zámku, velmi se divil. Až na místě jsem zjistila, že Uherčice jsou dvojí, takže jsem byla v okr. Břeclav. Nic se vlastně nestalo, výlet změnil svoji náplň a dnes jsem si mohla, díky Tvým fotkám, vše prohlédnout. ☺
  Odkaz na ty druhé Uherčice: https://cs.wikipedia.org/wiki/Uher%C4%8Dice_(okres_B%C5%99eclav)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hani, moc děkuji za komentář. 💓 Jsem ráda, že jsem ti mohla přiblížit Uherčice v okrese Znojmo alespoň takhle. O těch druhých Uherčicích vím, narazila jsem na ně na webu, když jsem dávala dohromady tenhle článek. Knížku, kterou jsem si koupila, jsem opravdu dobře uložila. Věřím, že až budu hledat něco jiného, padne mi do ruky. 😀 Někdy i taková zmýlená může být hezkým zážitkem.
   Měj prima dny. 🍀

   Vymazat
 4. Aleno,tak sem se už nikdy nedostanu,ale jsem unešená.To je tak rozlehlý zámek a sice některé části nutně potřebují rekonstrukci a věřím,že na ni dojde,protože by to byla velká škoda,kdyby ne.Interiery jsou nádherné a až bude jednou vše skončeno,zámek bude hotový skvost.
  Děkuji za seznámení s tímto místem.
  Měj hezký víkend

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jituš, jsem ráda, že jsem ti Uherčice mohla přiblížit. Je u nás spousta míst, kam už se taky nedostanu.
   Zámek mně zaujal zejména svými interiéry a také nadšením lidí, kteří se snaží o jeho obnovu. Bude to ale ještě běh na dlouhou trať.
   Měj hezký víkend. 🍀

   Vymazat
 5. Alenko, tenhle areál měl být zbourán ? Nevím co obdivovat dřív - jestli kapli se štukovými stropy,zahrady, sochy, věž..Děkuju za přiblížení památky. Zdraví Lenka
  www.babilenka.cz

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Leni, bourání zámku se zvažovalo, ale nakonec k tomu naštěstí nedošlo. Byla by to obrovská škoda. Naštěstí zvítězil zdravý rozum. Jsem ráda, že jsem ti tuto památku mohla přiblížit.
   Měj hezký víkend. 🍀

   Vymazat
 6. Alenko, moc zajímavý článek a krásné dokumentační foto. Někdy bych se tam chtěla podívat. M.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Maruško, moc děkuji.💓 Návštěvu Uherčic mohu opravdu doporučit. Jsem si jistá, že jeho opravy za ty dva roky opět pokročily.
   Měj hezký víkend. 🍀

   Vymazat
 7. Alenko, Uherčice neznám. Velkolepá památka, nedokážu si představit, že někoho napadlo chtít jí zbourat. Zvenku smutný pohled , ale vnitřní prostory dostávají co jim náleží. Obdivuhodná práce, díky za ní.
  Přeji hezké dny. J.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jani, jsem ráda, že jsem mohla tento zámek přiblížit. Zvenku to vypadá smutně, ale ty interiéry jsou úchvatné a dají zapomenout těm otřískaným zdem, polorozpadlému schodišti.
   Moc děkuji a přeji krásné májové dny. 🍀

   Vymazat
 8. Alenko, tento článek je dárek pro mne, my jsme se tam stavovali, když jsme jeli od Slavonic do Vranova na dovolenou, a byl v hrozném stavu, u tebe si počtu a prohlédnu fotky, díky moc. I okolí je nejen na naší straně hranice zajímavé, taktéž kousek za čárou v Rakousku ...až budou Uherčice opravené - bude to zase perla. Pa a díky, za tolik práce díky. Jiřina z N:

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jiřinko, moc děkuji. 💓 Vím, že jsi zcestovalá a máš toho spoustu projeto a prochozeno. Jsem moc ráda, že jsem ti tedy mohla po nějaké době ukázat Uherčice v trochu lepším stavu, než byl před lety. Shodou náhod jsme zámek objevili cestou do Slavonic a na Landštejn. Byli jsme v těchto místech poprvé a já bych se tam, pokud to bude ještě někdy možné, ráda znovu podívala, jak pokračuje obnova této památky.
   Měj hezké a pohodové dny. 🍀

   Vymazat
 9. Vůbec jsem neměla o tomto zámku ponětí, ale moc se mi zde líbí. Už jsem koukala do map a možná bych se sem mohla někdy podívat. Zámek je nádherný a jeho rekonstrukce bude běh na dlouhou trať, ale už se místnosti hezky rýsují. Je super, že se nenechá úplně zchátrat, byla by ho fakt škoda. Jen aby na rekonstrukci bylo dost peněz, areál je to veliký.
  Álo, děkuji za krásnou reportáž. Měj fajn víkend. D.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dáši, i já moc děkuji. 💓 Možná se ti povede při tvých cestách zámek navštívit a já se pak ráda podívám na tvůj blog, abych viděla, jak pokračují práce na jeho opravách. Bude to rozhodně běh na dlouhou trať. Věřím však, že se jednou zámek dočká a stane se lákadlem pro návštěvníky. Rozhodně by si to zasloužil.
   Měj prima víkend. 🍀

   Vymazat
 10. Alenko, díky za krásnou reportáž z místa, o kterém vůbec nevím. A krásné fotky. Měj pohodovou sobotu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Marti, moc děkuji a jsem ráda, že jsem mohla tento zámek přiblížit.
   Měj hezký a pohodový víkend. 🍀

   Vymazat
 11. Alenko, o Uherčicích vím, jeden čas jsem hodně sledovala boj o jejich záchranu, ale ještě jsem tam sama nebyla. Děkuji za podrobnou reportáž! Stavba je to naprosto úchvatná, ty arkády, štuky, zahrada... investice astronomické.
  Snad se podaří sehnat dost peněz, je to boj.
  Přeji příjemnou sobotu a děkuji, Helena

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Helenko, i já moc děkuji. O Uherčicích jsem vůbec neměla potuchy, do doby, než jsme je objevili. Fandím těmto památkám, které neměly takové štěstí, jako známé hrady a zámky a staly se sídlem statků, lesníků, vojáků a dalších, kteří se na jejich stavu smutně podepsali. Pro mně byl zámek velikým překvapením. Pevně věřím, že se jednou dočká a bude ozdobou jihu Moravy.
   Měj hezký víkend. 🍀

   Vymazat
 12. V Uherčicích jsme byli v zimě, takže interiér jsme si nemohli prohlédnout. Ale okolí bylo úchvatné. Další cestu plánujeme, jen co bude otevřeno. Takových neznámých míst je tady v pohraničí víc. Kousek od Mikulova je nádherně opravený zámeček Insel. Je ukrytý mezi stromy kousek od kolejí. Stojí za to místo objevit a podívat se.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rijo, vidět Uherčice v zimě musí být také zážitek. 👍 Doufejme, že se památky otevřou a budou moci zase přivítat návštěvníky. Moc děkuji za informaci o Inselu. Pokud se někdy podaří do tohoto kraje znovu zavítat, určitě se na něj zajedeme podívat. My i ty Uherčice v podstatě objevili úplnou náhodou.
   Měj hezký víkend. 🍀

   Vymazat
 13. Až se všechno zase spraví, bude zámek krásný.
  Děkuji za zajímavé povídání i pěkné fotky. Hezký den. 🙂

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nikolko, já děkuji za komentář a pevně věřím, že se Uherčice jednou dočkají a budou klenotem v krajině.
   Hezký a pohodový víkend. 🍀

   Vymazat
 14. Alenko, moc hezká reportáž z krásného místa. Nevím, proč mě hned na začátku napadla podoba se zámkem v Brtnici. A během čtení jsem zjistila, že Collaltové byli posledními majiteli i zámku v Uherčicích. Oba zámky mají po roce 1945 podobný osud, doufejme, že obě památky budou zachráněny.
  Obdivuji krásně zrekonstruované interiéry a hlavně štukovou výzdobu. Před dávnými umělci musíme smeknout.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Růženko, já si při psaní na tebe vzpomněla. Brtnici jsi na svém blogu zmiňovala. První z rodu Collaltů, který Uherčice koupil, měl za svým jménem dovětek - pán na Brtnici. Osud obou zámků je smutný, ale oba mají to štěstí, že se rekonstruují. Snad se vše podaří dotáhnout do zdárného konce.
   Měj hezký a pohodový víkend. 🍀

   Vymazat
 15. Tak to bude sakra běh na dlouhou trať, ta devastace je šílená....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vendy, to rozhodně bude. Zámek má to štěstí, že byl prohlášen kulturní památkou a je zájem nejen státu, ale i spousty lidí kolem, aby došlo k jeho obnově. Devastace je opravdu hrozná. Už v předchozích článcích jsem zveřejňovala zámky s podobným osudem. Mají štěstí, že se opravuji. Bohužel takových památek je u nás mnoho.
   Měj prima víkend. 🍀

   Vymazat
 16. Alenko, dnešním příspěvkem jsi mě mile překvapila. Jsem rodačka ze Znojma, ale v Uherčicích jsem vůbec nikdy nebyla, možná jsem projížděla coby puberťák To víš zájmy byly různorodé, pochybuji však, že by to byl zruinovaný zámek. Vzpomínám si však, že táta a Uherčicích a tamní posádce mluvil a jen tak mimo prohodil, je to pěkně zruinuji. Je dobře, že se zámek opravuje, podle fotografií je to opravdu klenot a tak věřím, že se dá vše do pořádku a lidé poznají jak píšeš různorodou architekturu. Moc děkuji a přeji pohodový víkend ������ Fukčarinka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Marti, tohle je naprosto normální. Já okolí svého rodiště začala objevovat až v pozdějším věku, kdy už jsem tam dávno nežila. Také jsem byla překvapená, kolik zajímavých věcí v okolí je. Znojmo máme prochozené, máme tam dlouholeté přátele, ale o Uherčicích jsme neměli potuchy. Tím, že na zámku "hospodařil" statek a později armáda, nebyl přístupný veřejnosti.
   Je to opravdu klenot a já věřím, že až bude jeho rekonstrukce hotová, stane se cílem spousty návštěvníků.
   I já ti moc děkuji a přeji hezký a pohodový víkend. 🍀

   Vymazat
 17. Aleno, já o zámku v Uherčicích ani nikdy neslyšela, takže jsi mi rozšířila obzory. Je to opravdu velký areál a ač už je na něm vidět hodně práce, tak jí tam na památkáře ještě i dost čeká. Jo - vojáci a zemědělci byli za socialismu zhouba kulturních památek. Ale je vidět, že zámek se klube do krásy
  Hezký den

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stáňo, jsem ráda, že jsem ti mohla zámek přiblížit. Na jeho opravách se pracuje stále, i během turistické sezóny. Je to záměr, aby návštěvníci mohli vidět už zrekonstruované části a ty, na kterých je ještě spousta práce. Jojo, vojáci, zemědělci a další byli zhoubou pro památky. Řídili se heslem, že z cizího krev neteče. Před lety jsem byla šokovaná na Grabštejně, když jsem se dívala na rozstřílenou zeď.
   Měj hezký víkend. 🍀

   Vymazat
 18. Uherčice jsem navštívila v roce 2017 a byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. Navštívila jsem první okruh tzv. západní křídlo, to je ten, který jsem si prohlédla tady v příspěvku. Tehdy byl ještě okruh druhý, tzv. východní křídlo - starý zámek a to bylo opravdu něco. To je ten, který čeká rekonstrukce. Prohlédli jsme si ho v jeho surovosti, v zašlé kráse jak říkám. Bylo tam spoustu kdysi nádherných nyní zničených místností a vylezli jsme i na věž. Co mě opravu skoro "posadilo na zadek" byla tzv. Andělská chodba. Tam jsem stála v němém úžasu nad krásnou a atmosférou tohoto místa. Měli jsme úžasného průvodce a tak "procházka" labyrintem chodeb a místností byl pro mě zážitek, který se často v životě neopakuje.
  Snad někdy až bude tato část opravená, bych se tam ráda znovu podívala. Tehdy jsme o Uherčicích psala tři příspěvky na blogu.
  Přeji hezké květnové dny, Jitka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jitko, Uherčice jsme objevili úplnou náhodou a jsem tomu ráda. V roce 2019 se prohlídky zúžily jen na západní křídlo a banketní sál.
   Moc ráda bych viděla i to druhé křídlo a doufám, že se ještě dožiju toho, abych tu možnost měla.
   Přeji hezké májové dny. 🍀

   Vymazat
 19. Kdysi jsem jezdíval přes Znojmo na Vranovskou přehradu, ale o zámku v Uherčicích jsem neměl tušení, jen hrad Cornštejn mně něco říká, ten jjako zřícenina jen někde u přehrady.
  Zajímavé je ta kombinace zchátralé části fasády a nádherného interiéru. Až se podaří rekonstruovat i omítky, bude to skvost, arkády jsou nádherné.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Miloši, my se v těchto končinách pohybovali úplně poprvé. Vranov a Bítov, které jsou známé, jsme viděli také úplně poprvé. Cornštejn je vidět z mostu přes přehradní nádrž. Je přístupný. Uherčice jsme objevili úplnou náhodou. Když jsme si cestu plánovali, měli jsme několik tipů na výlety a vybrali si ty "profláknutější" cíle. Netušili jsme, kolik zajímavých míst a nádherných památek tam je. Jednou se tam na rozhraní Vysočiny a Jihomoravského kraje znovu podíváme.
   Uherčice mně zaujaly, jejich interiéry mě nadchly. Ráda bych je ještě někdy v budoucnu viděla, až bude zpřístupněna další část.

   Vymazat
 20. Alenko jsem moc ráda, že jsi mne přiblížila takovou krásnou památku. Nevěděla jsem o ní o to víc jsem překvapena její krásnou. Věřím, že zámek bude nakonec opraven a moc ráda se tam podívám. Měj se moc hezky. Iva

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ivo, jsem ráda, že jsem mohla tento zámek tady na blogu představit. Je to opravdu krásná stavba s úchvatnými interiéry a až se dočká opravy, může konkurovat věhlasným a známým zámkům.
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 21. Prostory ve vstupním traktu mi trochu připomněly katakomby ve Velehradu, nejvíc mě ale zaujaly ty stropy, to je dokonalost sama!
  Je smutné, kam až je člověk schopen zajít, takhle zdevastovanou přístupnou památku jsem už dlouho neviděla, snad se rekonstrukce podaří všude a dřív, než se jim některé části zřítí...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jani, ty syrové zdi a klenby se určitě dočkají a nebo možná už i dočkaly omítky. Ve druhé polovině, která byla v době naší návštěvy iž zrekonstruovaná, je pokladna a zázemí pro návštěvníky zámku. Štukované stropy jsou úžasné.
   Také dost dobře nechápu ty dřívější "uživatele", kteří se chovali jako barbaři. Bohužel předchozí režim tomu nahrával a defacto umožňoval ničení památek.
   Pevně věřím, že nadšení těch, kteří se na obnově jakkoli podílejí, neskončí a Uherčice se ukáží ve své bývalé kráse. 🍀🙏

   Vymazat
 22. Alenko, krásné místo. Ta zahrada je naprosto kouzelná.
  Moc děkuji za návštěvu. Jitka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jituš, moc děkuji. Celé to místo má úžasnou atmosféru. Ráda bych se tam ještě někdy podívala.
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 23. Prohlédla jsem si krásné místo. Nebyla jsem tam. Fotky si prohlédnu určitě ještě jednou.
  Hezký den!
  Hanka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hani, jsem moc ráda, že se ti na Uherčicích líbilo. 💓
   Měj hezké dny. 🍀

   Vymazat
 24. Člověk by mohl jen cestovat po hradech a zámcích, že? :-)
  Docela by mě zajímalo, jaký je současný stav :-)

  OdpovědětVymazat
 25. Lili, baví mě to od dětských let a je to setrvalý stav. Kdysi dávno mi dal můj děda mapu hradů a zámků a od té doby se snažím nějakou tu památku každoročně navštívit.
  I já jsem zvědavá, jaký je po necelých dvou letech od naší návštěvy pokrok v rekonstrukci této památky. Škoda je, že je to od nás tak daleko.
  Měj hezké dny. 🍀

  OdpovědětVymazat
 26. Moc pěkné a hlavně málo známé místo :) Taková utajená krása,i když není v dokonalém stavu, rozhodně má svoje kouzlo :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moc děkuji za komentář. Zámek je opravdu málo známý a výraz "utajená krása" se mi moc líbí.👍 Možná můj článek přiláká někoho k návštěvě této památky.
   Přeji hezké dny. 🍀

   Vymazat
 27. První dojem zvenčí posmutnělý, ale ta krása uvnitř stojí za zhlédnutí. Pořád se divím, kolik neznámých míst u nás lidé neznají. Je to škoda, snad nyní najdou cestu , když moc nemohou do zahraničí. Díky za informace.♥

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ruženko, moc děkuji za komentář. Pro nás byly Uherčice také naprosto neznámé, objevili jsme je úplnou náhodou. Dokonce jsme cestou objevili i Dešov, kde žije Kitty. A já nechala ráno telefon v hotelu a přišlp mi hloupé chodit po vsi a ptát se. Navíc, nemám ráda nečekané a neohlášené návštěvy.
   Byla bych moc ráda, kdyby tenhle článek někoho dalšího inspiroval k návštěvě této památky.
   Měj hezké dny.🍀

   Vymazat
 28. Álo, konečně jsem si našla čas a pořádně jsem prostudovala, cos nám tady předložila, jak texty, tak foto.Dala sis opravdu mravenčí práci a moc ti za materiály a obrazovou část děkuji. My jsme s mužem kdysi byli u zámku, nikoli v zámku a ještě to bylo celé v neutěšeném stavu, nyní dle tvé reportáže se blýská na lepší časy Uherčic. Pravda, takových zámků, které by potřebovaly okamžitou pomoc, je u nás hodně.Pokud je zámek přístupný, určitě je dobré tam jít a přispět nějakou korunou na jeho opravu.
  Přeji i nadále pěkné objevy a výletování. Jiřina z N.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jiřinko, moc děkuji za milá slova. 💓 Práci mi to dalo. Navíc jsem stále nenašla publikaci o Uherčicích, ze které jsem chtěla čerpat. Někam jsem jí dobře uložila. Kdybych nebyla takový archivář, asi by to bylo lehčí.
   Památek, které měly podobný osud, je u nás spousta. Tohle už byl čtvrtý článek o památkách, kde za komančů docházelo k devastaci. Všechny čtyři jsme navštívili a mohli se přesvědčit o tom, že spoustě lidí není lhostejné, jak památka dopadla. Naopak se snaží navrátit jim bývalou krásu. Takže jsme přispěli malou částkou za vstupné a já doufám, že mé články o Plasích, Červeném Poříčí, Nebílovech a Uherčicích třeba přilákají někoho dalšího k návštěvě.
   Výletovat se chystáme, ale nejprve musím něco udělat s vypěstovanými muškáty a zbytkem rajčat. Jde mi to jako "psovi pastva". V úterý mi luplo v zádech, pocit, jako když mě někdo praštil latí přes kříž. Bolavá noc, kdy jsem toho moc nenaspala, středa a čtvrtek, kdy jsem se plouhala po bytě, na zádech kočku, nebo kapsaicinovou náplast. Až dnes po obědě jsem šla na chvilku na zahradu, oblečená do kožešinové vesty, aby mě neofouklo. Osadila jsem první čtyři truhlíky. Tímhle tempem .... 😀 Doufám, že budu pohyblivější a nějak se s tím poperu. A pak začneme výletovat a objevovat.
   Měj hezké a pohodové dny. 🍀

   Vymazat
 29. Cornštejn je od nás coby kamenem dohodil. I název vsi Uherčice mi něco říká. Zdá se mi, že tvoje pozvánka přímo vybízí k návštěvě. Nastuduji si cestu a podíváme se tam. Co kdyby mocní rozhodli a zámek nechali zbourat? Děkuji za pozvání, článek je jako vždy krásně bohatý na fotografie. Budeme mít lepší představu, co nás tam čeká. Snad se tam dá už jít na prohlídku, aspoň tedy venku ☺

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kitty, je to opravdu od vás kousek, přibližně 15 km. S návštěvou raději vyčkejte, až bude možné chodit do interiérů památek a já věřím, že to nebude už dlouho trvat. Byla by škoda nevidět to na vlastní oči. Zvenku toho moc k vidění není, snad jen arkádové nádvoří a pak anglický park u zámku.
   Měj prima dny. 🍀

   Vymazat
 30. V okolí jsem byl, ale v uhercickrm zámku nikdy..Je skutečně impozantní

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honzo, my se tam ocitli úplnou náhodou. Známe Znojmo, kde máme přátele, ale okolí Vranovské přehrady jsme navštívili poprvé.
   Zámek určitě stojí za návštěvu. 👍

   Vymazat
 31. To bylo skoro pravidlo: Chcete-li nějaký objekt definitivně zničit, dejte ho vojákům. Měco podobného jsem mohl kdysi pozorovat u chotěšovského kláštera, když jsem do Chotěšova jezdil za babičkou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak. Vojáci byli pro památky zkázou, poprvé jsem viděla stopy po jejich počínání na Grabštejně. Nicméně podobně se chovali i zemědělci a lesáci. Ve dvou předchozím článcích jsem se o těchto "hospodářích" zmiňovala. Chotěšovský klášter bohužel neznám.

   Vymazat
 32. No, zvenčí to ještě není nic moc, ale uvnitř je to chvílemi nádhera. Ta štuková výzdoba stropů je nádherná. A ty lustry....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Renatko, zvenčí to vypadá omšele, ale když jsme z nádvoří vstoupili do kaple, spadla mi čelist. A pak už jsem jen fotila a kochala se tou obnovenou krásou. 👍

   Vymazat
 33. Takový komplex dát opět do původního stavu při jeho rozloze se zdá až nadlidská práce. Opravené části slibují důstojný kulturní stánek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mirku, bude to ještě spousta práce a také nadšení těch, kteří se m jezdí dobrovolně pracovat. Ale pokud se vše podaří, stanou se Uherčice klenotem v krajině.👍🙏

   Vymazat
 34. Doufejme, že se rekonstrukce podaří (hlavně, aby někdo nevytuneloval finance).
  Velmi se mi líbí to divadlo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pavle, pevně věřím, že se to nakonec podaří. Barokní divadlo je opravdu kouzelné.👍

   Vymazat
 35. To je nádhera! Je to rozsáhlé dílo! Tam si museli máknout ti opraváři, ale stálo to zato. Je to velký komplex a když si uvědomím, že to ještě není hotové,, smekám.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Libuško, moc děkuju. Na opravách zámku se stále pracuje a pokud se vše zdaří, bude patřit k nejkrásnějším zámkům u nás. 👍🍀

   Vymazat
 36. Tento zámek jsme navštívili za jednoho hodně deštivého dne, takže jsme se vlastně ani do parku nevydali Ale samotný zámek na mě velice zapůsobil. Jsou to patrné velké snahy o obnovu a rekonstrukci a já věřím tomu že se to jednou povede. Už i ta zahrada přímo na zámku je mnohem hezčí, než když jsme tam byli my. Děkuji za připomenutí hezkou vzpomínku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Majko, jsem moc ráda, že jsem ti mohla připomenout návštěvu tohoto zámku a že jsi mohla porovnat, k jakým změnám došlo. 🍀

   Vymazat
 37. U nás je hodně zámků, které volají po opravě. Nejsou to sice takové skvosty, ale pokud se najde majitel, je naděje. V našem okolí je jich dost, třeba jen zámečky, mnohé chátrají. Zkusím o některém vytvořit článek.
  Přeji příjemný týden. ☺

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hani, na současném stavu se podepsal minulý režim. Zámek byl až do roku 1945 trvale obýván a byl zkonfiskován na základě Benešových dekretů. Italští majitelé nespolupracovali s fašistickým Německem, za zámek bojovali, odvolávali se proti konfiskaci, ale bohužel měli smůlu. A když se někam pustí armáda, nebo statky, bývá výsledek tristní.
   Měj hezké dny.🍀
   Ty mé byly pracovní, rekonstruujeme obydlí.

   Vymazat
 38. Alenko, tam jsem nebyla, děkuji za přiblížení, foteček bylo opravdu hodně. Měj se fajn v tomto teplém období. :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lotty, jsem moc ráda, že jsem tuhle památku, která si to rozhodně zaslouží, mohla přiblížit.👍
   Měj krásné a pohodové dny.🍀

   P.S. Rekonstrujeme byt, dnes jsme byli na druhé vakcíně, takže jsme si dali pohov.

   Vymazat
 39. Zajímavá prohlídka. Ale je tam ještě na dlouho co opravovat, alespoň se tam člověk může vracet a vždy uvidí něco nového👍🏻

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas. 👍👍 Pracuje se tam stále a postupně se zámek obnovuje. Ráda bych se tam ještě někdy podívala.

   Vymazat
 40. děkuju za krásnou virtuální prohlídku ♥♥♥ zdravím ...Martina

  OdpovědětVymazat
 41. Martino, moc děkuji za milý komentář a jsem ráda, že jsem prohlídku mohla zprostředkovat. 🍀👍

  OdpovědětVymazat
 42. Opět takové krásné místo, o kterém jsem nikdy neslyšela natož abych je navštívila. Ty stropy jsou opravdu nádherné. Chytá mě vztek, když si představím, kolik podobných krásných staveb nenávratně zaniklo díky těm pitomcům z minulých časů. I kdyby nebylo ničeho jiného - a že bylo - jedno je jisté, minulý režim byl nesmírně ale až neuvěřitelně hloupý, učiněná zlovůle debilů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bev, naprosto s tebou souhlasím. Minulý režim se k památkám choval hrozným způsobem. Šlechta byla prezentována jako "nepřítel lidu", tak proč nezaškodit a neponičit to, co jim kdysi patřilo. Můj bývalý kolega byl hrabě. Kultivovaný a studovaný pán musel vykonávat podřadnou práci a ti s rudou knížkou se k němu chovali hrozivě. A on byl v klidu. Pochopila jsem tehdy pravý význam slova šlechtic. Pan Hugo Menssdorf-Pouilly byl šlechetný a čestný člověk. A zůstal jím, i když mu bylo v restituci vráceno Boskovické panství.

   Vymazat
 43. Fredy Kruger

  " Jááá.... kulicha na hlavu narazil,
  a k Uherčicům jsem vyrazil !!

  .... na nohou komisky, na zádech krosnu.
  až... v Uherčicích se za týden octnu !
  Já vlka chyt, - zapařen, horkem bych pošel,
  k anglickému parku
  jsem pozvolna došel !

  Tam zřícenina !

  Však umělá !
  Já se snad z toho podělám !
  ... podělám ??? přímo se poseru,
  když vidím tu takovou nádheru ! "

  Jann Kakáč jí obešel ze všech stran :

  " Doma si jí též udělám,
  náš barák ? vždyť to je o ničem !!!"
  Hoch přemluvil doma své rodiče,
  hovoříc ku otci, ku matce :

  co rodiče na to ?
  Jen krátce :

  " Na náš barák už wisrat se !"

  Hned druhý den dali se do práce !
  lopaty vzali a krumpáče !
  Třískali do zdí, až všechno se chvělo !
  Když strhli střechu, si utřeli čelo...

  .... blíží se bouřka, v dáli už hřmělo ....

  Konečně do ruiny zapršelo !

  řve dědek s bábou ( ti bourali taky )
  " Ruina tu ! budeme vybírat prachy !"

  ... chvilku se hádali, - dědek i tati,
  kdo z nich bude prachy vybírati !

  " Já budu !" ( slyšet je ) : " Naser mě !"

  Však všichni se těšejí příšerně !


  OdpovědětVymazat
 44. Přes neutěšený pohled zvenku, je vnitřní výzdoba zámku úžasná. Moc se mi líbí štuky, výmalby a lustry. Zámek jistě stojí za návštěvu.
  Mám to z ruky, proto děkuji za prezentaci fotografiemi.
  Alenko, přeji Ti hezký den. ☺

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jarmilko, zrekonstruované interiéry jsou opravdu krásné a to jsme mohli navštívit jen část.
   Moc ráda bych se tam ještě někdy vypravila, abych se podívala, jak pokračují práce na obnově této památky.
   Měj hezké a pohodové dny. 🍀

   Vymazat
 45. Některé z venkovních fotografií zámku připomínají zmenšený Plumlov u Prostějova, který nebyl dokončen.Zámek Miroslav je taky pěkný. Dnes se opravuje spoustu věcí a těžko říci jestli ta devastace je jen vinou minulého režimu. V mnoha těch budovách byly domovy pro důchodce, děti nebo různé ozdravovny a byly udržované. Začátkem devadesátých let vlivem restitucí někdy došlo k větším škodám a třeba i krádežím kulturních památek než za celého socialismu... Jsou případy na obou stranách barikády... Přeju pěkný den.

  OdpovědětVymazat
 46. Přeji také hezký den. V tomhle případě k devastaci opravdu došlo kvůli tomu, kdo zámek využíval. ať to byl statek či armáda, či byl "přetvořen" na byty. Zámky a památky, kde byly domovy pro seniory, či ústavy pro postižené a školská zařízení, zůstaly v podstatě lepším stavu, i když i tady došlo občas k necitelným úpravám.
  Každopádně je moc dobře, že se zámek opravuje, rozhodně si to zaslouží.
  Plumlov jsem navštívila kdysi dávno a zámek v Miroslavi bohužel neznám. Snad se poštěstí opět do těchto končin zavítat a ráda se tam podívám.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. U nás byl provizorní kostel. Ještě dnes se tom místě říká Na Kostelíku. Pak byl postaven nový chrám a tu provizorku o mnoho desítek let později dostalo JZD, byly tam dílny a pak bylo všechno zbořené a je to škoda... V roce 2001 ze hřbitova někdo na zakázku ukradl pískovcové sochy a to už ani nebyly divoké devadesátky... Miroslav znám pouze z venku a pustili mě na malé nádvoří. Na prohlídku v době mého příjezdu už bylo pozdě...

   Vymazat
 47. Díky za fotky, před mnoha lety jsme tam byli a opravy tehdy asi začínaly, protože si nevybavuji, že by nějaké stropy byly takhle krásné, ale velmi to na mě zapůsobilo

  OdpovědětVymazat
 48. Alenko, nádherné představení. Zub času silně hlodá, ale snad bude díky restaurátorům opraveno. A ty nástěnné ozdoby jsou úžasné. Ta doba, kdy se stavělo, musela být skvělá - doba vzrůstu. Jsou to moc krásné fotky, a v Uherčicích můžou být hrdi na takový skvost.

  OdpovědětVymazat
 49. Je to od nás kousek, zřejmě se na zámek zkusíme podívat. Tvůj článek je opět krásnou pozvánkou tam, kde se rodí něco nového. Když už se najdou fandové a začnou tlačit na opravy a sami se přičiní, tam se dílo daří. Děkuji za pozvánku a přeji další podobně úspěšné cestování na krásných stavbách ☺

  OdpovědětVymazat

MOC DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE ❤❤❤